Στα 210 εκατ. ευρώ οι επιστροφές ΦΠΑ και πετρελαίου μέσα στο 2015

28/11/2014 

Τσατσάκης Γιάννης
Συνολικά 5,5 δις ευρώ αντιστοιχούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, εκ των οποίων τα 210 εκατ. θα μοιραστούν σε επιστροφές ΦΠΑ, πετρελαίου, ενώ τα μισά από αυτές θα πάνε για πληρωμές συντάξεων ΟΓΑ (2,6 δις).
Υπενθυμίζεται ότι στον προϋπολογισμό του νέου έτους προσμετρούνται και τα αδιάθετα ποσά του 2014.
Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη βουλή προς συζήτηση στις 21 Νοεμβρίου, οι εν λόγω πιστώσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση προβλέπεται να διατεθούν για την κάλυψη δαπανών:
-καταβολής ενισχύσεων στη γεωργία, όπως αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα,
-καταβολής επιδοτήσεων για την υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και προγραμμάτων όπως η εξισωτική αποζημίωση και η πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών,
-χορήγησης ενισχύσεων από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ),
Πιο συγκεκριμένα
-Στα 17 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα κονδύλια που θα διατεθούν για ενισχύσεις από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), μέσω των εθνικών ενισχύσεων προσανατολισμού και διαρθρώσεων.
-Στα 299 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις με ευρωπαϊκή συμμετοχή
-Στα 15 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η εθνική συμμετοχή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
-Στα 255 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
-Στα 34 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι επιδοτήσεις επιτοκίων.
-Στα 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η κάλυψη του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.
-Στα 2.663 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ποσό που θα διατεθεί για συντάξεις ΟΓΑ, όπου περιλαμβάνεται ο κλάδος της υποχρεωτικής ασφάλισης.
-Στα 105 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι πληρωμές μέσω ΕΛΓΑ, όπου περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και τα προγράμματα ενεργητικής προστασίας.
-Στα 105 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
-Στα 134 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες.
-Στα 1.944 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ποσό που θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)


πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου