Πριμ 15 χιλιάδες ευρώ για δημιουργία μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων

09.12.2014 

Πριμ 15 χιλιάδες ευρώ για δημιουργία μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Πριμ 15.000 ευρώ προβλέπει για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 40 – 50 χρόνων που θέλουν να ασχοληθούν με μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του αρμόδιου υπουργείου.
Το μέτρο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2015 και βοηθά ανέργους που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νέοι αγρότες να ασχοληθούν με την αγροτική καλλιέργεια και να δημιουργήσουν εισόδημα.
Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης είναι συνολικού προυπολογισμού για τη χώρα 5,2 δις και χρηματοδοτεί επενδύσεις, έργα υποδομής και νέους αγρότες.

Εδώ:
 Πρόγραμμα για ανέργους 40-50 χρόνων που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική καλλιέργεια.. πηγη:www.paseges.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου