Αρκεί ένα όργωμα κατ’ έτος στις αρόσιμες γαίες από το 2015

09/12/2014

Την ελάχιστη δραστηριότητα για την επιλεξιµότητα των γαιών ανά ζώνη δικαιώµατος από το 2015 προσδιορίζει ο γενικός γραμματέας.Γιαννακοπούλου Φανή
Τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να λάβει κανείς τη βασική ενίσχυση, εφόσον έχει κατοχυρώσει τα δικαιώµατά του σε επιλέξιµη γεωργική έκταση ή βοσκότοπο,
απαρίθµησε µεταξύ άλλων ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ∆ηµήτρης Μελάς, στην ηµερίδα που διοργάνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Αιχµέας µε θέµα: «Νέα ΚΑΠ, προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 και φορολογία αγροτών».
Την ελάχιστη δραστηριότητα για την επιλεξιµότητα των γαιών ανά ζώνη δικαιώµατος από το 2015 προσδιορίζει ο γενικός γραμματέας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μελά, η ελάχιστη δραστηριότητα για την επιλεξιµότητα των γαιών ανά ζώνη δικαιώµατος από το 2015 θα είναι:
  • Αρόσιµες: Ένα όργωµα ανά έτος
  • ∆ενδρώνες: Καθαρισµός υπο-ορόφου 1 φορά στα 2 έτη
  • Βοσκότοποι: ∆ιατήρησή τους σε καλή κατάσταση, χωρίς επέκταση ξυλωδών και ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης 0,7 ΜΜΖ/ha.
Ο κ. Μελάς υπενθύµισε ότι οι γεωργοί που δήλωναν επιλέξιµη έκταση µεγαλύτερη από αυτή που ενεργοποιούσαν µε τα δικαιώµατα που είχαν θα λάβουν το 2015 δικαιώµατα για το σύνολο της επιλέξιµης έκτασης που θα δηλώσουν. Αν ένας γεωργός δηλώνει επιλέξιµες εκτάσεις σε παραπάνω από µία περιφέρειες, θα λάβει διαφορετικής αξίας δικαιώµατα για κάθε περιφέρεια.

Τέλος εξαιτίας της εφαρµογής της ρήτρας του απροσδόκητου κέρδους, στους γεωργούς που το 2015 θα δηλώσουν επιλέξιµη έκταση µικρότερη από αυτή που δήλωναν το 2014 η αξία των δικαιωµάτων θα υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη µόνο την επιλέξιµη έκταση του 2015 αφαιρώντας την αξία που αντιστοιχεί στα επιπλέον δικαιώµατα του 2014.
 
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου