Οριστικά χωρίς αγροτικές περικοπές ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

18/12/2014 

Σκούρτας Αποστόλης 
Εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, καθώς και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμό για το 2014, από το Ευρωκοινοβούλιο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, χωρίς να περιλαμβάνει τις περικοπές αγροτικών κονδυλίων που είχε προτείνει αρχικά το Συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός του 2015 προβλέπει 145,32 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων, 141,21 δισ. ευρώ σε πληρωμές και επιπλέον 4,25 δισ. ευρώ για την εξόφληση των απλήρωτων λογαριασμών του 2014.
«Είναι ξεκάθαρο ότι τα ποσά που δεχόμαστε φτάνουν στην καλύτερη περίπτωση για να σταθεροποιήσουν τα επίπεδα του ευρωπαϊκού χρέους. Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το σχέδιο για τη μείωση των ανεξόφλητων λογαριασμών», δήλωσε ο Πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών Ζαν Αρτουί (Φιλελεύθεροι, Γαλλία) προσθέτοντας ότι οι «κυβερνήσεις ανέλαβαν πολιτικές δεσμεύσεις τις οποίες δεν τήρησαν».
Προτεραιότητα του Ευρωκοινοβουλίου ήταν να εξασφαλίσει ότι οι λογαριασμοί από διάφορες εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα στα κράτη μέλη θα εξοφληθούν. Από το 2010 και μετά στο τέλος κάθε έτους η πληρωμή όλο και περισσότερων τιμολογίων μεταφερόταν στο επόμενο έτος, προκαλώντας έτσι δυσκολίες στους εκάστοτε ανάδοχους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εξαντλώντας του διαθέσιμους πόρους για το εκάστοτε έτος. Η συμβιβαστική λύση που βρέθηκε για το 2015 διασφαλίζει τις πληρωμές προς τους δικαιούχους σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.
Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος του Ευρωκοινοβουλίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη σταδιακή μείωση των απλήρωτων λογαριασμών, οι οποίοι έφθασαν τα 23,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013 και αναμένεται να αγγίξουν τα 25 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2014, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής. Το σχέδιο θα καθορίσει ένα ανώτατο "βιώσιμο όριο" απλήρωτων λογαριασμών το οποίο η ΕΕ δεν θα πρέπει να υπερβεί.
Τα επιπλέον έσοδα ύψους 8,88 δισ. ευρώ που προέρχονται από την επιβολή προστίμων κατά εταιρειών που παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο για τον ανταγωνισμό θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των απλήρωτων λογαριασμών, σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο.
Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, ωστόσο, συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό μόνο τα 3,53 δισ. ευρώ, ενώ αποφάσισαν να διοχετεύσουν το υπόλοιπο ποσό πίσω στους εθνικούς τους προϋπολογισμούς.
Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε τις προτεινόμενες περικοπές από το Συμβούλιο, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, που θα επηρέαζαν ως επί το πλείστον την ανταγωνιστικότητα, την ιθαγένεια και την εξωτερική δράση. Παράλληλα, έτυχε τη διάθεση επιπλέον 45 εκατ. ευρώ για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και επιπλέον 16 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus +.
Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 32 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον χρηματοδότηση θα λάβουν και οι οργανισμοί εποπτείας των τραπεζών, καθώς και ο ευρωπαϊκός οργανισμός Frontex,
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2015 προβλέπει αναλήψεις υποχρεώσεων περίπου 2% αυξημένες συγκριτικά με το 2014 και πληρωμές αυξημένες κατά 1%. Από το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, το 88% δαπανάται από τα κράτη μέλη, το 6% πηγαίνει στην εξωτερική πολιτική, και ένα 6% χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ΕΕ. Το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το 1% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ των 28 κρατών μελών. Το σχέδιο προϋπολογισμού το καταθέτει πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τροποποιείται αναλόγως από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το πακέτο της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2015 - χωρίς περικοπές αγροτικών κονδυλίων - και σχέδιο τροπολογίας για την κάλυψη των εκκρεμών πληρωμών του 2014, κυρίως, είχε ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και εκκρεμούσε η οριστική συμφωνία από το Ευρωκοινοβούλιο.
Την επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, χαιρέτησαν και οι αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa-Cogeca. Όπως τονίστηκε από τις δύο οργανώσεις, είναι σημαντικότερο από ποτέ να εξασφαλιστεί ότι το 2015 θα υπάρχουν επαρκή χρήματα, διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης του σοβαρού πλήγματος που προκαλείται στον αγροτικό τομέα της Ε.Ε. από τη ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων.
Πηγή: europarl.europa.eu
 πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου