ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν τις Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις

09-12-2014

Εγκύκλιο σχετικά με την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών δικαιούχων του Μέτρου 214 -Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις του ΠΑΑ 2007-2013 που απορρίφθηκαν εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των απορρίψεων αριθμών IBAN, όπου κατά τη διαδικασία της πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούμενων ποσών του τρέχοντος ή παρελθόντων ετών το τραπεζικό ίδρυμα δεν ταυτοποιεί τον σχετικό λογαριασμό και απορρίπτει την κίνηση, προκειμένου να διορθώνονται οι προβληματικοί λογαριασμοί στις δηλώσεις εφαρμογής / αιτήσεις πληρωμής σε συντομότερο χρονικό διάστημα, προβλέπονται τα εξής: Μετά από κάθε πληρωμή και αφού επιστραφεί από την Τράπεζα το αρχείο με τις απορρίψεις «λόγω τραπεζικού λογαριασμού», το αρμόδιο Τμήμα Αρχείου Πληρωμών της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων ενημερώνει με e-mail τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας (Δ.Α.Α.&Α.) του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εμφάνιση του συγκεκριμένου αρχείου της τράπεζας στη μηχανογραφική εφαρμογή υποστήριξης του Μέτρου. Η Δ.Α.Α. & Α. εν συνεχεία ενημερώνει τις ΔΑΟΚ, ως Φορείς Υλοποίησης του Μέτρου και τήρησης των φυσικών φακέλων των παραγωγών, για την ύπαρξη αιτήσεων αρμοδιότητας τους που έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται η πίστωση από τα τραπεζικά ιδρύματα μπορεί να είναι οι ακόλουθοι : * Κλειστός Λογαριασμός * Ανύπαρκτος Λογαριασμός * Προθεσμιακός Λογαριασμός * Ασυμφωνία ονόματος Για τις πρώτες τρείς περιπτώσεις θα πρέπει οι αρμόδιες ΔΑΟΚ, να ειδοποιούν τους παραγωγούς ενημερώνοντάς τους παράλληλα για την φύση του προβλήματος και τις ενέργειες που πρέπει να προβούν προκειμένου να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι παραγωγοί αφού πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις προσκομίζουν στις ΔΑΟΚ τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού). Για την τέταρτη περίπτωση όπου υπάρχει ασυμφωνία του ονόματος του δικαιούχου με το όνομα του τραπεζικού λογαριασμού, ο παραγωγός οφείλει να εντοπίσει που βρίσκεται το λάθος (στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού). Εφόσον το λάθος εντοπισθεί στο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού οφείλει να κάνει διόρθωση στην τράπεζα και στην συνέχεια σε μετέπειτα αποστολή του αρχείου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την τράπεζα θα πιστωθεί το ποσό κανονικά. Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί για το σύνολο των ΑΦΜ που περιέχονται στην Αναλυτική Κατάσταση Απορριφθέντων, πλην της ασυμφωνίας ονόματος στην δήλωση εφαρμογής/ αίτηση πληρωμής, η ΔΑΟΚ ενημερώνει το Τμήμα Αρχείου Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ (μέσω e-mail) και το τελευταίο αποστέλλει εκ νέου στην τράπεζα αρχείο μετά τις διορθώσεις προκειμένου να γίνουν οι σχετικές πιστώσεις.

πηγη:www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου