Ευνοϊκές προοπτικές για τις αροτραίες καλλιέργειες βλέπει η Commission

08.12.2014 

Ευνοϊκές προοπτικές για τις αροτραίες καλλιέργειες βλέπει η Commission Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τις αροτραίες καλλιέργειες δείχνουν σταθερή παγκόσμια ζήτηση και σταθερότητα των τιμών, γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγάλες εξαγωγές σιτηρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο εσωτερικό της ΕΕ, η εγχώρια ζήτηση για σιτηρά και ελαιούχους σπόρους καθοδηγείται από τις ανάγκες ζωοτροφών και παραγωγής πρώτης γενιάς βιοκαυσίμων.

Όσον αφορά την προσφορά αρόσιμης έκτασης στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς (σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη τάση) και επομένως η παραγωγή θα είναι ανάλογη με οριακά καλύτερες αποδόσεις και ανακατανομή των εκτάσεων.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από την μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιυροπής με τίτλο «Προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ και του εισοδήματος το 2014-2024» που δόθηκε στην δημοσιότητα την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, κατά την διάρκεια συνεδρίου με αντίστοιχο θέμα που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα στις Βρυξέλλες ( δείτε σχετικό άρθρο εδώ ).

Όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, προϋποτίθεται ότι η πρόοδος του στόχου του 10% στο ενεργειακό μείγμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ορίζεται από την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED) θα συνεχιστεί, αλλά τα βιοκαύσιμα θα αντιπροσωπεύουν μόνο το 7% των υγρών καυσίμων μεταφορών μέχρι το 2020. Η κατανάλωση τους (ιδίως της πρώτης γενιάς) βιοκαυσίμων αναμένεται να αυξηθεί λιγότερο δυναμικά από ό, τι αναμενόταν σε προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας έκθεσης, λόγω της αργής αύξησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και της απουσίας ισχυρών πολιτ8ικών κινήτρων για επενδύσεις στον τομέα.

Η προβλέψεις για την παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ συνεχίζουν να βλέπουν αργή ανάπτυξη, με 317 εκατομμύρια τόνους το 2024. Αναμένεται μια περαιτέρω κορυφαία παραγωγική στροφή προς το καλαμπόκι και το σιτάρι, σε βάρος των άλλων σιτηρών. Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις είναι η αύξηση ζήτησης από τον τομέα της κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με μια μικρή αύξηση της παραγωγής αιθανόλης κατά τα πρώτα χρόνια, αλλά και οι καλές εξαγωγικές προοπτικές, κυρίως για το σιτάρι. Παρά την ισχυρή ανάκαμψη των αποθεμάτων των σημαντικότερων σιτηρών της ΕΕ το 2013 και το 2014, η αυξημένη ζήτηση θα τα κρατήσει για εσωτερική χρήση κάτω από το μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, για την περίοδο που εξετάζουν οι προοπτικές. Μετά την ανάκαμψη από τις τρέχουσες χαμηλές τιμές, οι τιμές των σιτηρών αναμένεται να σταθεροποιηθούν σε ονομαστικούς όρους σε περίπου 180 ευρώ / τόνο, πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους, αν και σημαντικά χαμηλότερα από τις τιμές της περιόδου αιχμής 2010-12.

Κατά την περίοδο των προβλέψεων, η παραγωγή ελαιούχων σπόρων μεγαλώνει σιγά-σιγά έως 32 εκατομμύρια τόνους, περιοριζόμενη από αγρονομικούς λόγους και την μάλλον σταθερή ζήτηση για βιοντίζελ. Η παραγωγή ελαιούχων σπόρων της ΕΕ εξακολουθεί να κυριαρχείται από την ελαιοκράμβη και τον ηλίανθο, ενώ η ΕΕ θα πρέπει να εισάγει 22,4 εκατομμύρια τόνων πρωτεΐνης για ζωοτροφές, κυρίως σόγιας, για τον τομέα της κτηνοτροφίας. Οι εισαγωγές θεωρείται πως αντιπροσωπεύουν το 66% της συνολικής κατανάλωσης της ΕΕ σε ζωοτροφές. Η συνολική χρήση φυτικού ελαίου αναμένεται να παραμείνει σταθερή, ενώ η χρήση του ως τρόφιμο μειώνεται ελαφρά κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης και ισογλυκόζης το 2017, η τιμή της ζάχαρης στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί και να προσεγγίσει την τιμή της παγκόσμιας αγοράς. Παρά τη μείωση των τιμών, η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί σε 2% σε σύγκριση με τα χρόνια πριν από την κατάργηση των ποσοστώσεων, και οι εισαγωγές θα πρέπει να μειωθούν. Η αύξηση της χρήσης ισογλυκόζης να αναμένεται να σπρώξει προς τα κάτω την κατανάλωση ζάχαρης, ελαφρώς πάνω από το 10% της συνολικής χρήσης γλυκαντικών.

Για περισσότερα δείτε:

Την περίληψη της έκθεσης (στα αγγλικά):

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης (στα αγγλικά):

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη: www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου