Βρέθηκαν πιστώσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015


27.01.2015 

Βρέθηκαν πιστώσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015
Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι πιστώσεις για το έτος 2015 που απαιτούνται για την πληρωμή γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
Με την απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) για το έτος 2015, και αφορά πληρωμές έτους εφαρμογής 2014 και εκκρεμότητες προηγουμένων ετών εφαρμογής, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
Η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του ΠΑΑ περιλαμβάνει:
α) την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέτρων 2.1.4 και 2.1.6
β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των μέτρων δαπανών.
Ολόκληρη η απόφαση
Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου