Έμφαση στην προστασία του αγροτικού εισοδήματος υπόσχεται η Ε.Ε.

09.01.2015

Έμφαση στην προστασία του αγροτικού εισοδήματος υπόσχεται η Ε.Ε.
Ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του αγροτικού εισοδήματος δεσμεύτηκαν να δώσουν τα τρία κράτη μέλη της Ε.Ε που απαρτίζουν το τρίο της προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για το τρέχον 18μηνο, όσον αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Εν προκειμένω πρόκειται για την Ιταλία, που ανέλαβε από την 1η του προηγουμένου Ιουλίου έως το τέλος του 2014, την Λετονία, η οποία ανέλαβε από την 1η Ιανουαρίου, το Λουξεμβούργο, το οποίο θα αναλάβει την προεδρία της Ε.Ε. για το 2ο εξάμηνο του 2015.
 
Όσον αφορά τις δεσμεύσεις της Λετονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 1/1/2015 έως 30/6/2015, μια πρώτη παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της αναμένεται να δοθεί σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Αμαλίας 8), στις 11.00, όπου θα δοθεί σχετική συνέντευξη τύπου από τον Πρέσβη της Λετονίας στην Ελλάδα, κ. Ivars Pundurs.
 
Στη Συνέντευξη θα συμμετέχουν επίσης οι Πρέσβεις της Ιταλίας, κ. Claudio Glaentzer και του Λουξεμβούργου, κ. Christian Biever.
 
Επίσης, ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης, θα απευθύνουν ενακτήριο χαιρετισμό.
 
Το πρόγραμμα για τον αγροτικό τομέα
 
Αναλυτικά, το 18άμηνο πρόγραμμα του Συμβουλίου (1η Ιουλίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2015) για τα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνεδριάσεις του συμβουλίου των υπουργών γεωργίας και αλιείας της Ε.Ε. περιλαμβάνει τις εξής δεσμεύσεις:
 
Αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό της μεταρρυθμισμένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν να προωθούν τη βιώσιμη, καινοτόμο και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη του τομέα γεωργίας, τροφίμων και αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα συνεχίσουν επίσης να εργάζονται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων της ΕΕ διασφαλίζοντας ότι η νομοθεσία της ΕΕ προωθεί πτυχές ανταγωνιστικότητας.

Στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας, η EXPO Milano 2015, αφιερωμένη στο θέμα «Τροφή για τον πλανήτη, η ενέργεια πηγή ζωής», θα αποτελέσει ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρεις Προεδρίες θα εξασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να συμμετέχει πλήρως στις διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως στο πλαίσιο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη διατροφή και τη Γεωργία (FAO) και στην Επιτροπή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Οι τρεις Προεδρίες δεσμεύτηκαν να προωθήσουν τις εργασίες σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για αναθεώρηση των καθεστώτων ενισχύσεων για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, της μπανάνας και του γάλακτος στα σχολεία και τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επιτυχή περαίωση αυτών των φακέλων.

Σκοπεύουν επίσης να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επακολούθηση της απάντησης του Συμβουλίου στην έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 2007 στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο της εξέτασης των προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα. Ομοίως, από τον Ιούνιο του 2014 εξετάζεται έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υπό το φως της λειτουργίας των μέτρων της δέσμης μέτρων για το γάλα. Η έκθεση αυτή, η οποία θα συνοδευτεί από νομοθετικές προτάσεις, θα εξεταστεί προσεκτικά.
 
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο να εξεταστεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού περί βιολογικής γεωργίας, και ιδίως των κανόνων περί ελέγχου, εισαγωγής και καταστολής της απάτης. Επιπλέον, όλες οι δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της ποιότητας της βιολογικής παραγωγής θα θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας.

Οι τρεις Προεδρίες θα επικεντρωθούν επίσης στην εφαρμογή των βασικών αρχών της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, με βάση πρωτοβουλία της Επιτροπής.
 
Κτηνιατρική, τρόφιμα και φυτοϋγειονομικά

Η προστασία της υγείας των πολιτών απαιτεί συνεχή προσοχή στην ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνονται καθημερινά.

Οι τρεις Προεδρίες θα αποδώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη του νομοθετικού πλαισίου και πλαισίου πολιτικής στον τομέα αυτό με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα χωρίς απάτες.

Θα λάβουν δεόντως υπόψη την επικείμενη EXPO Milano 2015 που είναι αφιερωμένη στο συνολικό θέμα της τροφής και της διατροφικής ασφάλειας.

Οι τρεις Προεδρίες θα αφιερώσουν επαρκή προσοχή στην ελεύθερη κυκλοφορία, την ιχνηλασιμότητα και την υγεία των ζώων, καθότι αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και την αξιοπρεπή μεταχείριση όλων των ζώων, και ιδίως των κατοικιδίων.

Οι τρεις Προεδρίες θα εστιάσουν τις εργασίες στην έγκριση του νέου κανονισμού περί νέων τροφίμων που υπέβαλε η Επιτροπή στα τέλη Δεκεμβρίου 2013, μαζί με προτάσεις για την απαγόρευση της παραγωγής τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και την απαγόρευση της κλωνοποίησης ως τεχνικής αναπαραγωγής για γεωργικούς σκοπούς.
 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πρόβλημα της επέκτασης των ασθενειών που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο (ζωοανθρωπονόσοι), οι οποίες δημιουργούν σημαντικές οικονομικές απώλειες, καθώς και απειλές για την ανθρώπινη υγεία. Η συνεργασία μεταξύ FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας), OIE (Παγκόσμιος Οργανισμός για την υγεία των ζώων) και WHO (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) για την εξάλειψη ασθενειών που είναι κοινές για τον άνθρωπο και τα ζώα, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την παρακολούθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, θα ενισχυθεί.

Οι τρεις Προεδρίες θα επιδιώξουν να ολοκληρώσουν τη δέσμη «Ζώα και Υγεία» αποσκοπώντας σε ένα απλό αλλά αποτελεσματικό νομοθέτημα που θα διασφαλίζει πρότυπα υγείας και ασφάλειας για το σύνολο της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής: την επικαιροποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για την υγεία και την ασφάλεια ολόκληρης της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής, όπου περιλαμβάνεται η αναθεώρηση των κανονισμών για την προστασία κατά των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά· την παραγωγή και την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού των φυτών· επίσημους έλεγχοι και άλλες επίσημες δραστηριότητες με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία των φυτών και τη φυτοϋγειονομική παραγωγή, την υγεία των ζώων και την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών· τη διάθεση στην αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών· την κλωνοποίηση ζώων για την παραγωγή τροφίμων και τη διάθεση στην αγορά τροφίμων από κλώνους· τις ζωοτεχνικές και γενεαλογικές προϋποθέσεις για το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και των προϊόντων των βλαστοκυττάρων τους· την αναθεώρηση της δέσμης για την υγιεινή.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, οι τρεις Προεδρίες θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα διεθνή υγειονομικά πρότυπα που προβλέπονται από την υγειονομική και φυτοϋγειονομική συμφωνία (SPS) και να προωθήσουν τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής.
 
Τρόφιμα

Η προστασία της υγείας των πολιτών απαιτεί αδιάλειπτο έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων που καταναλώνονται καθημερινά από αυτούς. Κατά συνέπεια, οι τρεις Προεδρίες θα δώσουν κατά προτεραιότητα την προσοχή τους στην εκπόνηση του πλαισίου νομοθεσίας και πολιτικών που απαιτείται για να διασφαλιστεί στο διηνεκές η ασφάλεια των τροφίμων για όλους τους πολίτες, μεταξύ άλλων και μέσω της καταπολέμησης της νοθείας.

Η ορθή εφαρμογή δύο σημαντικών νομικών πράξεων, του κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές («διατροφική επισήμανση») και του κανονισμού για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους («τρόφιμα για ειδικούς σκοπούς»), θα είναι σημαντική, καθώς οι εν λόγω κανονισμοί δημιουργούν ένα πλαίσιο αυξημένης ενημέρωσης, διαφάνειας και υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων για τους πολίτες της Ένωσης.
 
Δάση

Όσον αφορά τα δάση, οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για μια Νομικά Δεσμευτική Συμφωνία για τα Δάση στην Ευρώπη («LBA») και θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση της νέας Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής και αειφόρου χρήσης των δασικών πόρων στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030.

Σημαντική συμβολή στη διάδοση και προώθηση του ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των δασών σε ολόκληρο τον κόσμο, θα είναι το Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (Νέα Υόρκη, 4-15 Μαΐου 2015).
 
Αλιεία

Για τις τρεις Προεδρίες, η κύρια προτεραιότητα θα είναι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχουν σημαντική πρόοδο όσον αφορά την προετοιμασία της νομικής βάσης νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και να εστιάσουν στην υλοποίησή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας με στόχο την αύξηση της παραγωγής στην ΕΕ, ενισχύοντας τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας που συνιστούν ο σεβασμό του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων.

Οι τρεις Προεδρίες θα επικεντρώσουν στην επίτευξη συμφωνιών κατά την περίοδο 2015-2016 για τις αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της ΕΕ και τα διεθνή ύδατα (TAC και ποσοστώσεις: Κανονισμός για ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα, τη Βαλτική Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα, τα είδη βαθέων υδάτων), ο οποίος θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατός με τους στόχους της νέας ΚΑλΠ.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και, ιδίως, ο στόχος για την επίτευξη Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ) για όλα τα αποθέματα, οι τρεις Προεδρίες θα εργαστούν για την εκπόνηση πολυετών σχεδίων διαχείρισης. Το νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων θα θεωρηθεί ως σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας αυτής.

Η εργασία για την ευθυγράμμιση διάφορων υφιστάμενων κανονισμών με τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα συνεχιστεί αναλόγως.

Υπό το πρίσμα των μη ικανοποιητικών δεδομένων όσον αφορά τα αποθέματα της περιοχής της Μεσογείου, οι τρεις Προεδρίες επιδιώκουν να προαγάγουν τις περιφερειακές διαδικασίες που προβλέπει η νέα ΚΑΠ - μέσω και της υιοθέτησης σχεδίων διαχείρισης - για να εξασφαλίσουν επιμερισμό των μέτρων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς και τη δράση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) για τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων διαχείρισης, την οποία συμμερίζονται και ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες.

Ιδιαίτερη προσπάθεια θα αναπτυχθεί για να εξασφαλιστεί κατάλληλη εκπροσώπηση και συντονισμός της θέσης της Ένωσης στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης με τρίτες χώρες και τη συμμετοχή σε συναντήσεις που έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο πολυμερών οργανισμών και με τις παράκτιες χώρες στον τομέα της αλιείας.
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη: www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου