Με τεχνογνωσία στα καπνοχώραφα

16/02/2015

Λιάμης Λεωνίδας
Με νέα όπλα στη φαρέτρα τους, που θα τους βοηθήσουν ναεφαρµόσουν αποδοτικότερες µεθόδους καλλιέργειας, ταυτόχρονα µε την προστασία του περιβάλλοντος και την µείωση του κόστους παραγωγής, θα µπουν στην καλλιεργητική σεζόν του 2015
περίπου 128 καπνοκαλλιεργητές από την Πιερία, την Ξάνθη και τη ∆ράµα.
Κατάρτιση παραγωγών από την εταιρεία Παπαστράτος. Νέες µέθοδοι διαχείρισης του κόστους παραγωγής.
Πρόκειται για τους απόφοιτους -από το απόγευµα της Πέµπτης 12 Φεβρουαρίου- του εκπαιδευτικού σεµιναρίου 56 ωρών που υλοποίησε η Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράµµατος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Παπαστράτος ΑΒΕΕ, οι οποίοι µυήθηκαν σε νέες µεθόδους παραγωγής, στη βάση της γεωργίας ακριβείας, αλλά και στο πώς να κοστολογούν την καλλιέργεια καπνού.

«Οι νέες αυτές πρακτικές µας οδηγούν στο να έχουµε καλύτερες αποδόσεις και µικρότερο κόστος παραγωγής, που µπορεί να φτάσει έως και στο 80%. Και αυτό θα σηµάνει ακόµη µεγαλύτερες απολαβές για τον παραγωγό, διότι τα έσοδα δεν εξαρτώνται µόνο από το πόσο θα πουλήσεις, αλλά κι από το πόσο θα κοστίσει αυτό που θα παραχθεί», επισήµανε στην Agrenda ο Βασίλης Μελενεκλής, πρόεδρος της οµάδας καπνοπαραγωγών ∆ράµας – Καβάλας, που αριθµεί 285 µέλη και καλλιεργούν περί τα 6.500 στρέµµατα.

Καταγραφή δοµής και ύλης του χωραφιού
Απόφοιτος, πλέον, του σεµιναρίου ο κ. Μελενεκλής µας είπε ότι «είδαµε στο χωράφι πώς γίνεται η καταγραφή της δοµής και της ύλης του χωραφιού και πώς στη συνέχεια το κάθε σηµείο µας δίνει τί ακριβώς χρειάζεται. Για εµάς ήταν καινοτόµο και πρωτόγνωρο να µάθουµε ότι αντί να ραντίζουµε όλο το χωράφι, µπορούµε να πάµε στοχευµένα στο κάθε σηµείο του. Ξέρετε τί σηµαίνει αντί για ένα λίτρο φάρµακο να πάµε σε µόλις 100 ml και στο σηµείο που χρειάζεται; Ή η λίπανση, αντί για 35 κιλά που ρίχνουµε στον καπνό, να ρίξουµε 10 κιλά; Όλα αυτά για εµάς ήταν κάτι επαναστατικό να το γνωρίσουµε και να το ζήσουµε και µακάρι να συνεχίσουµε για να έρθουν καλύτερα αποτελέσµατα. ∆ιότι πρέπει επιτέλους και σε αυτό το προϊόν να αναγνωριστεί ένα κόστος παραγωγής, κάτι που δεν είχε γίνει µέχρι τώρα».
Από την πλευρά του ο Ευάγγελος Γιαννώτας, πρόεδρος συνεταιρισµού Λόφου Μηλιάς, από την Πιερία, που αριθµεί 515 µέλη και καλλιεργεί γύρω στα 6.000 στρέµµατα, τόνισε στην Agrenda ότι «µάθαµε ένα πρόγραµµα για να ξέρουµε ακριβώς το κοστολόγιό µας και να µπορούµε να έχουµε µια εικόνα για το τί µένει στον παραγωγό στο τέλος της ηµέρας».Το θέµα είναι τι µένει στον παραγωγό στο τέλος της ηµέρας

Ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τη συµµετοχή του στο βιωµατικό εκπαιδευτικό σεµινάριο δηλώνει και ο Νικόλαος Τάκος από την οµάδα παραγωγών Κολινδρού (σ.σ. µε 400 µέλη και 6.000 στρέµµατα), προσθέτοντας ότι «θα ήταν καλά να συνεχιστεί, για να προχωρήσουν καλύτερα τα πράγµατα σε επίπεδο ποιότητας και του κόστους παραγωγής του καπνού, και πρέπει να τα µάθουν όλοι οι καλλιεργητές».
Εκ µέρους της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής ο υπεύθυνος του προγράµµατος, Ευάγγελος Βέργος τόνισε πως σκοπός ήταν να κατανοήσουν οι καπνοκαλλιεργητές πως θα πρέπει να αλλάξουν τις παλιές νοοτροπίες και να διάγουν πιο επιχειρηµατικά και µε πιο πολύ ευθύνη στην παραγωγή του καπνού για να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην παραγωγή του ποιοτικού προϊόντος. «Εφαρµόσαµε νέα συστήµατα γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια, που έχει σχέση µε τη µείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επιπλέον και το πώς θα κάνουν την κοστολόγηση του προϊόντος, γιατί το κέρδος µπορεί να προκύψει και µε τη µείωση του κόστους παραγωγής», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενη στο σεµινάριο η κυρία Χριστίνα Ακουρή, διευθύντρια επικοινωνίας της Παπαστράτος, τόνισε πως η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραµµάτων στήριξης της ελληνικής καπνοκαλλιέργειας που εκπονεί η εταιρεία. «Προσπαθούµε µε κάθε τρόπο να είµαστε κοντά στον Έλληνα καπνοκαλλιεργητή. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί φυσική συνέχεια της συµφωνίας που υπέγραψε το 2013 η Παπαστράτος µε την ελληνική κυβέρνηση για την αγορά αυξηµένων ποσοτήτων καπνών ανατολικού τύπου, στο πλαίσιο της οποίας, εκτός από τις αγορές καπνών που στο τέλος του 2015 θα ξεπεράσουν συνολικά τα 150 εκατ. ευρώ, περιλαµβάνονται και ενέργειες για την εκπαίδευση των καλλιεργητών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των χωραφιών, της ποιότητας των καπνών και της κερδοφορίας των αγροτών. Στόχος ήταν να εκπαιδευτούν οι παραγωγοί σε καλλιεργητικές µεθόδους που θα τους βοηθήσουν να παραµείνουν στην καλλιέργεια και στο µέλλον, µε ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα».

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου