Αίτημα παράτασης πληρωμών του ΠΑΑ 2007-2013 κατέθεσαν στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ οι υπουργοί Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κύπρου και Ελλάδας

 17/3/2015

Αίτημα παράτασης πληρωμών του ΠΑΑ 2007-2013 κατέθεσαν στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ οι υπουργοί Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κύπρου και Ελλάδας Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία, η απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και ο γαλακτοκομικός τομέας απασχόλησαν το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που συνεδρίασε στις 16 Μαρτίου 2015, στις Βρυξέλλες.
Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, οι υπουργοί Γεωργίας της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κύπρου και Ελλάδας απέστειλαν κοινή επιστολή στους ομολόγους τους, με την οποία ζητούν στήριξη στο αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκτέλεσης των πληρωμών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα πληρωμών και κατά τη διάρκεια του 2016.

Απλούστευση ΚΑΠ
Στο Συμβούλιο οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Όπως υποστήριξαν οι υπουργοί θα πρέπει να υπάρξει απλούστευση της ΚΑΠ κυρίως στα μέτρα του «πρασινίσματος» και των ελέγχων για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων. Στο μεταξύ το ενδεχόμενο όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να μπορέσουν να καθυστερήσουν κατ’ εξαίρεση για φέτος τις αιτήσεις για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων, μέχρι και τα μέσα Ιουνίου αντί για τις 15 Μαΐου 2015, όπως ορίζει ο σχετικός κανονισμός, εξετάζει η Κομισιόν.

Ο προεδρεύων του Συμβουλίου υπουργός Γεωργίας της Λετονίας κ. Jānis Dūklavs, δήλωσε ότι: «τα κράτη μέλη υποστήριξαν τις προσπάθειες της Προεδρίας να υπάρξει συμφωνία μέχρι το Μάιο στην απλούστευση της ΚΑΠ. Μερικά από τα ζητήματα που τέθηκαν από τα κράτη μέλη απαιτούν άμεσης προσοχής, καθώς οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται από αυτή την άνοιξη. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου μπορεί να είναι δυνατή η απλούστευση στις υφιστάμενες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή».
Ο Έλληνας Αναπληρωτής Υπουργός κ. Β. Αποστόλου τόνισε ότι χρειάζεται απλούστευση όχι μόνο των διαδικασιών αλλά και των ίδιων των πολιτικών. Υπογράμμισε ότι χρειάζεται ευελιξία και διευκόλυνση των κρατών μελών για την απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων, ώστε η πολιτική αυτή να απαντά στους στόχους που όλοι συμμεριζόμαστε, δηλαδή να βοηθήσει στην ευημερία, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρότερες προκλήσεις. Αναφέρθηκε στα προβλήματα απορρόφησης των κονδυλίων της αγροτικής ανάπτυξης, περιόδου 2007-2013, που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και ζήτησε να παραταθεί η προθεσμία της επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα αυτά (κανόνας Ν+2), παράταση που θα επιτρέψει να ολοκληρωθούν οι στόχοι των προγραμμάτων, προς όφελος της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών και να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων κονδυλίων.

Βιολογικά
Στο Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε δημόσια συζήτηση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το νέο θεσμικό πλαίσιο στη βιολογική γεωργία, με στόχο την ανάγκη διαφύλαξης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο θεσμό της βιολογικής γεωργίας και στην αξιοπιστία του συστήματος. Τα κράτη μέλη έκριναν ότι μια ενιαία προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της παρουσίας μη εγκεκριμένων ουσιών στα βιολογικά προϊόντα. Ωστόσο, υπήρξαν διαφωνίες σχετικά με τη δημιουργία οποιωνδήποτε ορίων σε ότι αφορά την παρουσία μη επιτρεπόμενων ουσιών στα βιολογικά προϊόντα αλλά και αλλαγών στο σύστημα ελέγχων στην παραγωγή.

«Η συζήτηση που είχαμε σήμερα για τη βιολογική γεωργία αποτελεί μια καλή βάση για να επιτευχθεί ο στόχος μας για την επίτευξη μιας γενικής προσέγγισης στο Συμβούλιο τον προσεχή Μάιο, πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», τόνισε ο προεδρεύων Υπουργός Γεωργίας της Λετονίας.

Για τις εισαγωγές των βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ, τα περισσότερα κράτη μέλη συμφώνησαν με μια σταδιακή μετάβαση προς ένα καθεστώς συμμόρφωσης. Οι τρίτες χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν τα πρότυπα της ΕΕ, αλλά θα μπορούν να έχουν κάποιες παρεκκλίσεις και να υπάρξει μια κατάλληλη μεταβατική περίοδος, η οποία θα επιτρέψει την ομαλή προσαρμογή τους με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Σε ότι αφορά στους νέους κανόνες για τη βιολογική γεωργία, ο Έλληνας Αναπληρωτής Υπουργός κ. Β. Αποστόλου τόνισε ότι «η πολιτική για την ποιότητα είναι απάντηση στην οικονομική κρίση, σαν εναλλακτική και βιώσιμη μέθοδος παραγωγής. Είναι αυτονόητη η στήριξη του τομέα, τον οποίο πρέπει να ενθαρρύνουμε, με ρεαλιστικούς κανόνες, που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών και ταυτόχρονα δίνουν αποτελεσματικές λύσεις στις ανάγκες των παραγωγών. Η παρουσία ουσιών που δεν έχουν εγκριθεί, όπως ορισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή στη βιολογική παραγωγή ενώ τα αυστηρά πρότυπα παραγωγής θα πρέπει να διασφαλίζονται με αποτελεσματικούς ελέγχους. Ο υποχρεωτικός ετήσιος επιτόπιος έλεγχος πρέπει να διατηρηθεί. Η κατάργησή του, άμεση ή έμμεση, υπονομεύει τον βιολογικό τομέα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για τα βιολογικά προϊόντα. Για να εξασφαλίσουμε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στους γεωργούς, οφείλουμε να τους προστατεύουμε από εισαγωγές βιολογικών προϊόντων, που έχουν παραχθεί με λιγότερο απαιτητικές προδιαγραφές, απειλώντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων».  

Γαλακτοκομικά
Το θέμα της κατάργησης του καθεστώτος των ποσοστώσεων στο αγελαδινό γάλα από τον επόμενο Απρίλιο και οι επιπτώσεις του στον τομέα, καθώς και οι επιδράσεις από την εντεινόμενη αστάθεια στην αγορά γαλακτοκομικών, απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών. Πολλά κράτη μέλη εξέφρασαν ανησυχίες για την κατάργηση των ποσοστώσεων, ενώ κάποια άλλα θεώρησαν ότι ο τομέας θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στην αλλαγή με τη χρήση των ήδη υπαρχόντων μέσων στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης, ορισμένα κράτη μελή τόνισαν ότι η αστάθεια των τιμών θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά μέσω του Παρατηρητηρίου της αγοράς γάλακτος και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος, αν είναι απαραίτητο.
«Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να παρακολουθείται στενά για να εκτιμηθεί πώς η κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος θα επηρεάσει τον τομέα. Η Προεδρία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου, προκειμένου να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς την Επιτροπή σχετικά με τα αναγκαία μέτρα», ανέφερε ο κ. Jānis Dūklavs.
Σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά του γάλακτος, ο κ. Αποστόλου υπογράμμισε ότι ο τομέας αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα στις χώρες όπου οι συνθήκες για την παραγωγή και την εμπορία είναι δυσκολότερες, όπως η Ελλάδα. Η λήξη των ποσοστώσεων θα επιβαρύνει την κατάσταση. Σύμφωνα και με την έκθεση που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2014, η παραγωγή στις μειονεκτικές περιοχές ορισμένων κρατών- μελών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, μειώνεται. Μάλιστα στην Ελλάδα η συνολική παραγωγή σε αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα, παρουσιάζει επιπλέον μείωση και εξαιτίας των επιπτώσεων από τις πρόσφατες προσβολές από σοβαρές ασθένειες. Το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων σε ορισμένες περιφέρειες κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη λήψης μέτρων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός υποστήριξε ότι για την εξισορρόπηση της αγοράς και τη διατήρηση της παραγωγής σε όλες τις περιφέρειες, χρειάζεται να εφαρμοσθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας μηχανισμός επίβλεψης της αγοράς και ένας κώδικας δεοντολογίας στις εμπορικές σχέσεις. Θα πρέπει να καθιερωθούν συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους σε όλη την τροφική αλυσίδα ενώ η υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση βελτίωσης της διαφάνειας της αγοράς, κάτι που είναι αμφίβολο εάν θα βαρύνει ως κυρίαρχος συντελεστής οφέλους στην αναμενόμενη μελέτη αντικτύπου της Επιτροπής.
Ακόμη ο Έλληνας Αναπληρωτής Υπουργός:
  • στήριξε το αίτημα της Πορτογαλίας για να λυθούν προβλήματα σχετικά με τους ελέγχους της πράσινης ενίσχυσης.
  • υποστήριξε το αίτημα των Κάτω Χωρών για διασφάλιση ότι τα προϊόντα γούνας που εισάγονται στην ΕΕ προέρχονται από μη κακοποιημένα ζώα, ανιχνεύοντας την προέλευση και τον τρόπο παραγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις της με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γούνας στον κόσμο, θα πρέπει να θέτει το θέμα της ευζωίας των ζώων και τους τρόπους προάσπισής της.
  • Επισήμανε τους κινδύνους από τυχόν εξάπλωση του βακτηρίου Xylella fastidiosa, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην ευρωπαϊκή γεωργία, σε πολλά είδη με κυριότερο την ελαιοκαλλιέργεια. Ζήτησε τη ενίσχυση της λήψης προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν τέτοιο κίνδυνο. 
Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr
πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου