Σε διαβούλευση ως 9 Απρίλη νέο σχέδιο για τη νιτρορύπανση

12/03/2015 

Κοντονής Γιώργος
Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 9 Απριλίου βρίσκεται το σχέδιο της ΥΑ του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης», βάσει του οποίου θα καταρτιστούν οι νέες δράσεις και τα προγράμματα νιτρορύπανσης.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9 Απριλίου 2015, στην οποία καταγράφονται οι «ορθές γεωργικές πρακτικές και θεσπίζονται κανόνες ως προς την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, με στόχο την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης» όπως αναφέρεται.
Σημειώνεται πως ο κώδικας θεσπίζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης», και πρόκειται να αντικαταστήσει τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που έχει εγκριθεί με την 85167/820/06-04-2000 (ΦΕΚ Β’ 477) Υπουργική Απόφαση.
Μετά το πέρας της διαβούλευσης και την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, και με βάση το περιεχόμενο του Κώδικα, θα ακολουθήσει η κατάρτιση νέων ή αναθεωρημένων Προγραμμάτων Δράσης με μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος για τις περιοχές οι οποίες βάσει σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων έχουν χαρακτηριστεί «ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση».
Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται στον ιστότοπο  www.opengov.gr
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου