Ο αειφορικός – ποιοτικός τρόπος παραγωγής κλειδί για την προώθηση του βάμβακος


05.03.2015 

Ο αειφορικός – ποιοτικός τρόπος παραγωγής κλειδί για την προώθηση του βάμβακος
Η παραγωγή βάμβακος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρει με πολλούς τρόπους από το βαμβάκι που παράγεται εκτός της Ε.Ε. και ως εκ τούτου οι πολιτικές προώθησης του προϊόντος θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάδειξη του συγκεκριμένου μοντέλου παραγωγής.
Ιδίως στα σημεία που τονίζουν τις ποικιλίες που χρησιμοποιούνται, τις γεωργικές πρακτικές που υποστηρίζουν μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον καθώς και την κοινωνική πλευρά της παραγωγής βαμβακιού.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανάλυση της κατάστασης από την σχετική ομάδα εργασίας των κεντρικών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa-Cogeca, τα προαναφερθέντα αποτελούν σημαντικό λόγο για την ένταξη του τομέα στο νέο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειών προώθησης και ενημέρωσης για τα αγροτικά προϊόντα της Ε.Ε., το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από το φθινόπωρο για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Όπως τονίζεται από την ομάδα εργασίας, τομέας χρησιμοποιεί σήμερα αυξανόμενα τεχνικές παραγωγής που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλο. Επιπλέον, οι ολοκληρωμένες μέθοδοι παραγωγής που εφαρμόζονται σε ένα σημαντικό ποσοστό των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται, βοηθούν να μειωθεί σημαντικά το επίπεδο των απαιτούμενων συντελεστών παραγωγής διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή διαχείριση του εδάφους και του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η χρήση των μη-διαγονιδιακών (μεταλλαγμένων) ποικιλιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες παραγωγής εκτός ΕΕ. Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας ρυθμίζονται αυστηρά στην ΕΕ.

Η παραγωγή βάμβακος στην ΕΕ έχει εξελιχθεί προς μια μεγαλύτερη αειφορία, γεγονός που από μόνο του είναι λόγος ανάπτυξης ενός εμπορικού σήματος ποιότητας του αειφόρου βαμβακιού της ΕΕ, παράλληλα με αποτελεσματικές εκστρατείες προώθησης. Πράγματι, όλο και περισσότερες μάρκες κατασκευαστών ενδυμάτων δεσμεύονται να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που παράγονται με μεθόδους παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον και τους αγρότες (όπως η πρωτοβουλία «Καλύτερα παραγόμενο βαμβάκι - Better Cotton Initiative ).

Οι κύριοι λόγοι συγχρηματοδότησης από την ΕΕ

Στην ΕΕ, το βαμβάκι παράγεται μόνο σε τρία κράτη μέλη και σε περίπου 300.000 εκτάρια. Η αγορά της ΕΕ είναι εντελώς ανοιχτή καθώς δεν υπάρχουν εισαγωγικές ή εξαγωγικές  επιδοτήσεις για το βαμβάκι.

Παρά το γεγονός ότι το βαμβάκι αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,2% της αξίας της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής, έχει ισχυρή περιφερειακή σημασία στα βασικά κράτη μέλη παραγωγής, δηλαδή στην Ελλάδα και στην Ισπανία.

Η παραγωγή του βαμβακιού έχει επίσης ένα σημαντικό κοινωνικό στοιχείο, καθώς συμβάλλει στην αγροτική και βιομηχανική απασχόληση για τη συλλογή, τη μεταφορά και την εκκόκκιση.

Το βαμβάκι καλλιεργείται κυρίως σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και σε ορισμένες περιοχές αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% του συνολικού γεωργικού εισοδήματος.

Ο τομέας χρειάζεται προγράμματα προώθησης που θα μπορούσαν να αναδείξουν τις διαφορές των ινών βαμβακιού της ΕΕ, με παράλληλη ενίσχυση και της αξίας τους. Αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του βαμβακιού της ΕΕ και ως εκ τούτου, θα συμβάλει στη διατήρηση του τομέα και του κοινωνικοοικονομικού του ρόλου.

Οι αγορές στόχοι

Η εγχώρια αγορά πρέπει να στοχευθεί καθώς ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της μεθόδου παραγωγής βάμβακος στην ΕΕ πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστός. Επιπλέον, ορισμένοι κατασκευαστές εξακολουθούν να ειδικεύονται σε υφάσματα υψηλής ποιότητας και θεωρούν ότι είναι δύσκολο να προμηθεύονται πρώτες ύλες με τα απαραίτητα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για την απεύθυνση των εκστρατειών προώθησης στην εσωτερική αγορά.

Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, η Τουρκία είναι μία από τις κύριες χώρες που εισάγει ίνες βάμβακος και θα πρέπει να στοχευθεί. .

Κύρια βασικά μηνύματα και κύριες ομάδες-στόχοι

Όπως προαναφέρθηκε, τα βασικά μηνύματα πρέπει να επικεντρώνονται στη βιώσιμη μέθοδο παραγωγής της ΕΕ (σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος), των ποικιλιών που χρησιμοποιούνται και την κοινωνική πλευρά της παραγωγής.

Οι εκστρατείες προώθησης θα πρέπει να στοχεύουν στην κλωστοϋφαντουργία που χρησιμοποιεί αυτήν την πρώτη ύλη, στην εκκοκκιστική βιομηχανία και στους τελικούς καταναλωτές. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών που θα ήθελαν οι προμηθευτές να χρησιμοποιούν ίνες βάμβακος από βιώσιμες καλλιέργειες στα ενδύματα τους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι οι βασικοί στόχοι των εκστρατειών προώθησης.

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη: www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου