Από τις Ομάδες περνά το μέλλον του βαμβακιού

 23/03/2015 

Η σηµασία της συλλογικής δράσης, µέσω των Συνεταιρισµών και των Οµάδων Παραγωγών, στην καλλιέργεια του βαµβακιού βρέθηκε στο επίκεντρο της ηµερίδας που διοργάνωσε µε επιτυχία ο Συνεταιρισµός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη το Σάββατο 14 Μαρτίου στο αµφιθέατρο εκδηλώσεων του ΤΕΙ Λάρισας.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία αναπτύσσει την Ομάδα του για το προϊόν ανέπτυξε ο ΘΕΣγη
Κοινός τόπος των εισηγήσεων όλων των οµιλητών ήταν πως το µέλλον της καλλιέργειας του βαµβακιού περνάει µέσα από τις Οµάδες Παραγωγών και µέσα σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε η πρόταση του ΘΕΣγη για τη δηµιουργία Οµάδας Παραγωγών Βάµβακος.

Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Σύµβουλο ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης του ΘΕΣγη, Αντώνη Μαλάµη, οι Οµάδες είναι η απάντηση στο πρόβληµα εµπορίας των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων και της απευθείας διάθεσής τους στην αγορά. Σύµφωνα µε τον ίδιο, και στη βάση του θεσµικού πλαισίου του Ν.4015/ΦΕΚ 210/21.9.2011, σκοπός τους είναι ο προγραµµατισµός της παραγωγής µε βάση τη ζήτηση µε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, η κεντρική συλλογή και διάθεση της παραγωγής των µελών, ο εξορθολογισµός του κόστους, η θωράκιση της τιµής παραγωγού από τις διακυµάνσεις της αγοράς και η εφαρµογή κανόνων στην παραγωγή για την προστασία των χωραφιών.
Σύµφωνα µε την παρουσίαση του κ. Μαλάµη, για να γίνει κάποιος µέλος στον Συνεταιρισµο - Ο.Π. πρέπει να είναι: Ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής και να ικανοποιεί τους στόχους - δεσµεύσεις, που είναι η από κοινού διάθεση των προϊόντων στην αγορά και ό,τι προηγείται αυτής, η παρακολούθηση και ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς, η υιοθέτηση οδηγιών για τη διαδικασία παραγωγής και η καθιέρωση κοινής πλατφόρµας διαχείρισης των πληροφοριών. Επίσης προβλέπεται η υπογραφή συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ της οµάδας και συνεργαζόµενων παραγωγών µη µελών.

«Δεν έχει τελειώσει η βαμβακοκαλλιέργεια», τονίζει η Ομάδα Εργασίας του ΘΕΣγη

Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα µέρη της αλυσίδας της καλλιέργειας  βάµβακος (παραγωγή, διαχείριση, µείωση του κόστους, υπεραξία στο προϊόν) εντόπισε ο Οµάδα Εργασίας που συνέστησε τον περασµένο Οκτώβριο ο ΘΕΣγή σύµφωνα µε τον πρόεδρό του Παναγιώτη Καλφούντζο, ο οποίος άνοιξε τις εργασίες της ηµερίδας.
 «Eξετάσαµε εφαρµογές νέων τεχνικών στην καλλιέργεια µε σκοπό τη µείωση του κόστους και τέλος την αξιοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών που µπορεί η αγορά να πληρώσει µε σκοπό βέβαια την αύξηση του περιθωρίου κέρδους για τον παραγωγό. Το κυριότερο ίσως συµπέρασµα που βγήκε από την Οµάδα είναι ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα µέρη της αλυσίδας της καλλιέργειας, τα οποία προκύπτουν και µπορούν να εφαρµοστούν µόνο µέσα από συλλογικά σχήµατα που θα µπορέσουν να λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν στο έπακρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Χωράφι, συλλογή αλλά και αποθήκευση και εκκόκκιση επηρεάζουν την ποιότητα

Στην έννοια και τις παραµέτρους της ποιότητας του βαµβακιού αναφέρθηκε ο Προϊστάµενος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος του ΕΛ.Γ.Ο.-∆ΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ), ∆ρ Μωχάµεντ Νταράουσε τονίζοντας πως όταν δεν υπάρχει σχέδιο και στόχευση, η ποιότητα χάνει ένα µέρος της αξίας της και δεν πληρώνεται όσο πρέπει. Ο ∆ρ Νταράουσε ανέλυσε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούνε οι αγρότες να επιτύχουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν, ενώ κατέληξε υποστηρίζοντας πως χωρίς συλλογικά σχήµατα και συνεργασία ο παραγωγός θα παραµείνει ο αδύναµος κρίκος σε ένα στρεβλό και αδιέξοδο σύστηµα παραγωγής. «Οι αγρότες έχουν την επιλογή να αλλάξουνε τη µοίρα τους αρκεί να το αποφασίσουνε», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Κάτω από την ίδια στέγη τα προβλήματα είναι ίδια αλλά οι ιδέες μεγαλύτερες

«Παρά τις δυσχερείς συνθήκες στις οποίες υποβάλλεται καθηµερινά ο αγροτικός τοµέας, ο νέος αγρότης συνεχίζει να προσπαθεί. Μια προσπάθεια, όχι µόνο για το δικό του καλό, αλλά για το καλό όλων. ΄Ενας τρόπος εκδήλωσης και υλοποίησης της κάθε προσπάθειάς µας είναι ο συνεταιρισµός, ο οποίος δεν είναι άλλο από µία αυτόνοµη ένωση προσώπων που συγκροτούνται εθελοντικά, αφενός για την αντιµετώπιση πάσης φύσεως κοινών προβληµάτων της επιχείρησής τους και αφετέρου για την επιδίωξη στόχων που ο καθένας ξεχωριστά δεν µπορεί να επιτύχει», τόνισε ο Πρόεδρος Νέων Αγροτών Ν. Λάρισας Γρηγόρης Τζιότζιος, στο πλαίσιο µιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησης
που έλαβε χώρα µετά το τέλος των εισηγήσεων και στην οποία αναλύθηκαν πολλές πτυχές της δηµιουργίας Οµάδας Παραγωγών Βάµβακος του Συνεταιρισµού ΘΕΣγη.
Ο ίδιος συνέχισε: «Μέσα, λοιπόν, από τη συλλογικότητα και τη συναδελφικότητα γεννιούνται οι µεγαλύτερες ιδέες. Ιδέες που θα καταργήσουν το στείρο παρελθόν της ατοµικότητας, θα προωθήσουν το φιλόδοξο παρόν της δηµιουργικότητας και θα θεµελιώσουν ενα ευνοϊκό µέλλον για όλους µας. Με αυτή την αρχή, την αρχή του συνεταιρίζεσθαι, ξεκινήσαµε την Ένωση Νέων Αγροτών, µια συνδικαλιστική οργάνωση που έχει να κάνει µε τα προβλήµατα των νέων αγροτών, και έπειτα οργανώσαµε το συνεταιρισµό ΘΕΣ-γη, στον οποίο είµαστε µέλη πολλοί νέοι αγρότες. ∆ιότι µπορεί ο καθένας από εµάς να είναι ξεχωριστό και αυτόβουλο ον, όµως κάτω από την ίδια στέγη, όπου στεκόµαστε, τα προβλήµατα είναι ίδια για όλους. Άρα και ο αγώνας για τη λύση τους πρέπει να είναι κοινός και αδιαίρετος. Προσωπικά αλλά και οι νέοι αγρότες που εκπροσωπώ σήµερα θα υποστηρίξουµε αυτή την καινούρια προσπάθεια, δηλαδή τη συγκρότηση της οµάδας παραγωγών ενός τόσο δηµοφιλούς προϊόντος, όπως είναι το βαµβάκι, και όπου παραστεί ανάγκη, εµείς θα φανούµε χρήσιµοι µε κάθε δυνατό τρόπο». Στο ίδιο τόνο κυµάνθηκε και ο Πρόεδρος του  Γεωπονικού Συλλόγου ν. Λάρισας ∆ηµήτρης Σοφολόγης, ο οποίος επισήµανε µεταξύ άλλων ότι οι αγρότες αξίζουν το καλύτερο, αφού έχουν την µοναδική περιοχή της Ευρώπης που µπορεί να προσφέρει και ποιότητα και ποσότητα.

Επιμέλεια: Βασιλική- Πασχάλη Τσαντοπούλου


πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου