Προς έγκριση το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

10-04-2015

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Σγουρίδης, σημείωσε ότι το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στοχεύει στην παραγωγή, υπογραμμίζοντας, ότι «η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι να αξιοποιηθούν με τον πλέον ορθολογικό τρόπο τα κονδύλια και να πολεμηθεί η νοοτροπία της ελάχιστης προσπάθειας, του καναπέ και των επιδοτήσεων».
Ο νέος γενικός γραμματέας του υπουργείου Δημήτρης Γελαλής στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στη χαμηλή συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ και στην ανάγκη το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης να στραφεί στην πραγματική οικονομία, ενώ ο νέος γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης επισήμανε, ότι στόχος είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. Για τον διαχρονικά σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της ελληνικής γεωργίας το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε ο πρύτανης Γεώργιος Παπαδούλης, σημειώνοντας ότι και σήμερα καλείται να πρωτοστατήσει στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και εξόδου της από την κρίση. Στο πνεύμα που θα διατρέχει το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αναφέρθηκε η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κατερίνα Αθανασοπούλου σημειώνοντας ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες της ΕΕ για την έγκρισή του. Όπως διευκρίνισε, η ελληνική πρόταση υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο και περί τα μέσα Δεκεμβρίου η ΕΕ γνωστοποίησε τις παρατηρήσεις της, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και εντός Απριλίου θα γίνει από την ελληνική πλευρά η αποστολή των επικαιροποιημένων κειμένων. Η κ. Αθανασοπούλου εκτίμησε ότι έως τέλος Μαΐου θα έχει υποβληθεί επίσημα το Πρόγραμμα. Το σύνολο των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 4.223.960.793 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 5,5 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Οι κύριες θεματικές ενότητες του Προγράμματος είναι περιβάλλον/κλίμα όπου θα διοχετευθεί το 46,12% των κονδυλίων, τοπική ανάπτυξη/ εδαφική συνοχή (17,58%), τεχνική βοήθεια (1,90%), καινοτομία/κατάρτιση (7,62%) και επιχειρηματικότητα/ανταγωνιστικότητα αγροδιατροφικού συστήματος (26,79%). Η δομή του ΠΑΑ 2014-2020 αναπροσαρμόζεται γύρω από έξι βασικές προτεραιότητες της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη οι οποίες σχετίζονται με τη μεταφορά γνώσεων και την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων της γεωργίας και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων και τη διαχείριση των κινδύνων, την αποκατάσταση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων, την αποδοτικότητα των πόρων και την οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που διοργανώθηκε από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, έγινε εκτενής αναφορά για την πορεία του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 από τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Δημήτρη Παππά. Το σύνολο του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,95 δισ. ευρώ για έργα και επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Από την αρχή του έως σήμερα έχουν δοθεί σε 50.000 δικαιούχους 225 εκατ. ευρώ για σχέδια βελτίωσης, 270 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους νέους αγρότες, 67 εκατ. ευρώ σε 160 δικαιούχους στον τομέα της μεταποίησης, 45 εκατ. ευρώ σε 380 δικαιούχους για αγροτουριστικές δραστηριότητες και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και περισσότερα από 900 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων για στροφή προς μια πιο φιλική για το περιβάλλον γεωργία. Παράλληλα μέσω της εξισωτικής αποζημίωσης έχουν ενισχυθεί 77.567 αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με ποσό που υπερβαίνει το 1,15 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιούνται 402 μικρά δημόσια έργα προϋπολογισμού 132 εκατ. ευρώ και 90 μεγάλα δημόσια έργα προϋπολογισμού πλέον των 525 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω του Leader υλοποιούνται παρεμβάσεις άνω των 150 εκατ. ευρώ.

πηγη:www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου