Κόβουν brix τα ψιλά γράμματα στα συμβόλαια βιομηχανικής ντομάτας

03/04/2015 

Κρόκου Μαρία
Πολλά «φασούλια» βγάζουν τα ψιλά γράµµατα των συµβάσεων της µεταποιητικής βιοµηχανίας µε παραγωγούς βιοµηχανικής ντοµάτας, µετά από µια τριετία «έρωτα» για την προσέλκυση νέων καλλιεργητών,
σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda. Η αυξηµένη προσέλευση υποψηφίων για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια δείχνει να ανοίγει σιγά - σιγά την όρεξη για τις «παλιές καραβάνες» της µεταποίησης, που άρχισαν ήδη τα τσαλιµάκια και τις κρυφές «εκπτώσεις» στην αγορά του προϊόντος από τους παραγωγούς.
Η µείωση της τιµής στις περιόδους αιχµής της παραγωγής, τα ιδιότυπα πρόστιµα για τις πρώτες ύλες και οι µεγάλες επιβαρύνσεις για µεταφορικά, είναι οι κύριες οδοί µέσω των οποίων έρχεται το «ψαλίδι». 

Στην περίπτωση του Νοµικού», για παράδειγµα, έναν απ’ τους µεγαλύτερους «παίχτες» στην εν λόγω αγορά, αν και πέρυσι οι κατηγορίες ανάλογα µε την ηµεροµηνία παράδοσης ήταν τρεις, µε δεύτερη αυτή που αφορά τις παραδόσεις από 1η Αυγούστου έως 14 Σεπτεµβρίου, φέτος αυτή διαχωρίστηκε σε παραδόσεις από 4 Αυγούστου έως 5 Σεπτεµβρίου και από 6 Σεπτεµβρίου έως 15 Σεπτεµβρίου, µε τις πρώτες να πληρώνονται κατά ένα ευρώ χαµηλότερα από τις δεύτερες και 2 ευρώ παρακάτω σε σχέση µε τις αντίστοιχες περσινές. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή (4/8-5/9) είναι η κύρια περίοδος παράδοσης, όπως τονίζουν στην Agrenda παραγωγοί και παράγοντες του κλάδου.
Βέβαια, η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή επήλθε προκειµένου «να πριµοδοτηθεί η πρώιµη παραγωγή (παραδόσεις µέχρι 3 Αυγούστου) και οι φυτεύσεις µε πρωιµότερα υβρίδια έτσι ώστε να διευθετηθεί η κατανοµή των φυτεύσεων και να υπάρχει οµαλότητα στη ροή».

Ωστόσο, σύµφωνα µε τους καλλιεργητές, τα εν λόγω υβρίδια δεν δίνουν παραγωγή, µε τις αποδόσεις τους να κυµαίνονται στο 10-15% των κανονικών, οι οποίες βρίσκονται στους 10 τόνους το στρέµµα, ενώ µετά τις 15 Σεπτεµβρίου είναι πολύ δύσκολο λόγω των βροχών να παραχθεί προϊόν µε υψηλά Brix, το οποίο απολαµβάνει καλύτερης τιµής. Ταυτόχρονα, φέτος εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, η πρώιµη παραγωγή φαίνεται να χάνεται δεδοµένου ότι αυτή τη βδοµάδα που κανονικά σηµειώνεται «έκρηξη» φυτεύσεων, αυτές ούτε που έχουν ξεκινήσει, µε τους παραγωγούς να µην µπορούν να µπουν καν στα χωράφια τους. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι µία ακόµα αλλαγή στα φετινά συµβόλαια του «Νοµικού», σε αντίθεση µε τα περσινά, είναι η προσθήκη της κατηγορίας «έως 3,99 Brix», που έχει τιµή (ανάλογα την ηµεροµηνία παράδοσης) 6-7 ευρώ χαµηλότερη από την επόµενη κατηγορία (4,00-4,39 Brix), ενώ στο αρχικό τιµολόγιο που ανακοίνωσε η εταιρεία στα µέσα Μαρτίου αναφερόταν µόνο στα «ψιλά γράµµατα» ότι τα φορτία µε Brix <4,00 θα έχουν µειωµένη τιµή κατά 7 ευρώ τον τόνο µε κοινή συµφωνία των µερών.
Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα εργοστάσια –µε εξαίρεση αυτά της Πελοποννήσου- δίνουν «τιµή-ταρίφα», όπως λένε οι παραγωγοί, 2 ευρώ χαµηλότερα από πέρυσι.

πηγη: www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου