Τσεκ, συνδεδεμένες και ποιοτικό πριμ αθροίζονται για τη φορολόγηση με 13%

11/05/2015

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν φορολογηθούν επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν πέρυσι, αλλά αφορούν παρελθόντα έτη (π.χ. το 2013).Τσατσάκης Γιάννης
Το σύνολο των κοινοτικών ενισχύσεων που εισπράττουν οι αγρότες, τόσο οι άμεσες (π.χ. τσεκ) όσο και οι έμμεσες (συνδεδεμένη, ποιοτικό πριμ κ.α.) υπόκειται σε φορολογική επιβάρυνση 13% εφόσον ξεπερνούν ως άθροισμα τα 12.000 ευρώ.
Αυτό προκύπτει από την τροπολογία που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη και η οποία έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή την Τετάρτη.
Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν φορολογηθούν επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν πέρυσι, αλλά αφορούν παρελθόντα έτη (π.χ. το 2013).
Άγνωστο παραμένει, ωστόσο, αν στο εισόδημα του αγρότη για το 2014 –που φορολογείται μέσω των φετινών δηλώσεων- θα συμπεριληφθούν επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν μεν την περυσινή χρονιά, αφορούν όμως παρελθόντα έτη (π.χ. το 2013).
Επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει η φορολογική αντιμετώπιση που θα έχουν επιχορηγήσεις όπως «τα πριμ πρώτης εγκατάστασης» που εισπράττουν οι νέοι αγρότες ούτε αν αυτά θα καταχωρηθούν στα έσοδα (οπότε σε αυτή την περίπτωση το όφελος για τον δικαιούχο θα είναι διπλό).
Παρακάτω επιχειρούμε να απαντήσουμε σε μερικά από τα ερωτήματα αγροτών που προκύπτουν από μια «πρώτη ανάγνωση» της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών αλλά και να επισημάνουμε αυτά τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων από τη φορολογική διοίκηση:
1) Οι επιδοτήσεις αθροίζονται: Όλες οι κοινοτικές επιδοτήσεις αθροίζονται προκειμένου να δούμε αν ξεπερνούν, ως σύνολο, το αφορολόγητο όριο. Το μέρος του ποσού που προκύπτει από το άθροισμα, εφόσον ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ, είναι αυτό που προστίθεται στα καθαρά κέρδη του αγρότη και φορολογείται με συντελεστή 13%.
2) Φόρος σε άμεσες κι έμμεσες ενισχύσεις: Στις υπό φορολόγηση επιδοτήσεις συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι άμεσες αλλά και οι παντός είδους έμμεσες ενισχύσεις που λαμβάνουν οι αγρότες στο πλαίσιο της ΚΑΠ, δηλαδή και τα ποιοτικά πριμ, η συνδεδεμένη, οι ενισχύσεις του Άρθρου 68 κ.α. Η διατύπωση στην τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει τα εξής: «Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των ενισχύσεων που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.»
3) Οικονομικό έτος που εισπράχθηκε η επιδότηση: Από τη φορολογική διοίκηση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν για τις επιδοτήσεις το βασικό κριτήριο θα είναι το οικονομικό έτος που εισπράχθηκαν ή εκείνο το οποί αφορούν. Το πιο πιθανό, ωστόσο, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι στιγμής, είναι να ισχύει το πρώτο. Έτσι, αγρότης ή κτηνοτρόφος ο οποίος εισέπραξε το 2014 ενισχύσεις οι οποίες αφορούσαν το 2013, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να τις συνυπολογίσει στα έσοδα από επιδοτήσεις που έλαβε το 2014 - και, άρα, να φορολογηθεί γι’ αυτές εφόσον ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ.
4) Ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών: Δεν είναι ξεκάθαρο αν στις υπό φορολόγηση ενισχύσεις και στα έσοδα θα συμπεριληφθούν και τα πριμ εγκατάστασης των νέων αγροτών τα οποία αποτελούν επίσης κοινοτική επιχορήγηση.
5) Έκπτωση των παραπάνω ενισχύσεων ως απόσβεση και καταχώρηση στα έσοδα:  Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις λογιστών και φοροτεχνικών,  οι επιχορηγήσεις των νέων αγροτών θα χρησιμοποιούνται για τη μείωση  της αξίας των παγίων που έχουν αγοράσει με αυτές οι παραγωγοί (π.χ. υποδομές, τρακτέρ κ.α.) Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο αν οι επιχορηγήσεις αυτές πρέπει να περαστούν περάσουν στα έσοδα –οπότε η έκπτωση και το όφελος για τον δικαιούχο θα είναι ουσιαστικά διπλά. Αναμένεται να υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλιος επ’ αυτού
6) Αποζημιώσεις και έξοδα για μια καλλιέργεια που καταστράφηκε: Oι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ απαλλάσσονται από τη φορολογία και δεν προσμετρούνται στα έσοδα. Τι συμβαίνει, ωστόσο, με τα έξοδα που έχει κάνει ένας αγρότης για την καλλιέργεια που καταστράφηκε; Κατά πάσα πιθανότητα, προσμετρούνται στις δαπάνες ωστόσο κι εδώ απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις από τη φορολογική διοίκηση.
Στο πόδι η περιφέρεια
Με τις πρώτες έντονες αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσμο να έχουν ήδη καταγραφεί έρχεται προς συζήτηση την Τετάρτη 13 Μαϊου στη Βουλή η τροπολογία για  τη φορολόγηση των επιδοτήσεων από τα 12.000 ευρώ και πάνω. Την ημέρα αυτή είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και την ΕΒΖ στο οποίο η εν λόγω τροπολογία έχει συμπεριληφθεί.
Στο μεταξύ το τηλεφωνικό κέντρο του Agronews και της Agrenda κατακλύζεται από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας από ερωτήματα παραγωγών που, λίγο πριν ξεκινήσει η υποβολή των φετινών δηλώσεων, ζητούν διευκρινίσεις και προσπαθούν να κατανοήσουν καταρχήν αν θα φορολογηθούν για τις ενισχύσεις που έλαβαν την περυσινή χρονιά και, κατά δεύτερο, πώς ακριβώς θα γίνει αυτό.
Όχι αυτοτελής η φορολόγηση
Όπως έγραφε στο αναλυτικό ρεπορτάζ η Agrenda στο φύλλο του Σαββάτο 9 Μαΐου, το πρώτο κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να υπογραμμισθεί είναι ότι το κομμάτι της επιδότησης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ μπαίνει στο ίδιο «καλάθι», δηλαδή αθροίζεται με τα υπόλοιπα έσοδα του παραγωγού. Στη  συνέχεια, αφαιρώντας τα έξοδα, θα προκύπτει λογιστικά το καθαρό κέρδος το οποίο φορολογείται µε συντελεστή 13%.
Επομένως, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τη διατύπωση της τροπολογίας, η επιδότηση δε θα φορολογείται αυτοτελώς, κάτι στο οποίο άλλωστε συνηγορεί και το γεγονός ότι στο φετινό Ε1 δεν υπάρχει ξεχωριστός κωδικός για την καταχώρηση των ενισχύσεων.
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς σημαίνει π.χ. ότι ένας παραγωγός ο οποίος το 2014 είχε ζηµιά από την αγροτική του εκµετάλλευση αλλά έλαβε επιδοτήσεις οι οποίες συνολικά ξεπερνούσαν τα 12.000 ευρώ δε θα κληθεί να πληρώσει φόρο.
Βεβαίως, αν από το άθροισµα των επιδοτήσεων µε τα υπόλοιπα έσοδα, προκύπτει κέρδος, τότε αυτό θα φορολογηθεί µε συντελεστή 13%.
Το υπουργείο Οικονοµικών υποστηρίζει ότι µε την πρόβλεψη για αφορολόγητο 12.000 ευρώ στις κοινοτικές ενισχύσεις «καλύπτεται περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων, επιτρέποντας έτσι να παραµείνει αφορολόγητο το σύνολο του εισοδήµατος από επιδοτήσεις της µικρής και µεσαίας αγροτιάς». Παράγοντες του αγροτικού χώρου, πάντως, θεωρούν το νούµερο αυτό τουλάχιστον υπερβολικό.   
Όσον αφορά τις αποζηµιώσεις, αυτές απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολογία καθώς, όπως δήλωσε από το βήµα της Βουλής η κα Βαλαβάνη, «δεν υπάρχει ίσως τίποτα πιο απαράδεκτο από το να παίρνεις µια αποζηµίωση για φυσική καταστροφή και από πάνω να σε φορολογούν».
Τι λέει η τροπολογία
Το σχετικό απόσπασµα της τροπολογίας το οποίο έρχεται να προστεθεί στο Άρθρο 21, Παράγραφος 1 του ΚΦΕ ν.4172/2014 έχει ως εξής:
«Ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα µόνο κατά το µέρος των ενισχύσεων που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζηµιώσεις στο σύνολο τους, δεν συνυπολογίζονται».


Παραδείγματα

Ας δούµε πώς «δουλεύουν» στην πράξη οι νέες ρυθµίσεις µε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα:  
-ΑΓΡΟΤΗΣ ο οποίος το 2014 είχε ζηµιά 5.000 από τις πωλήσεις των προϊόντων  του λόγω π.χ. καταστροφής ενός µεγάλου µέρους της σοδειάς του. Έστω ότι ο αγρότης αυτός την περασµένη χρονιά εισέπραξε 14.000 ευρώ από επιδοτήσεις και 3.000 ευρώ από αποζηµιώσεις.
Οι αποζηµιώσεις µένουν εκτός φορολόγησης. Το κοµµάτι της επιδότησης που υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ, δηλαδή τα 2.000 ευρώ θα αθροιστεί µε τη ζηµία των 5.000 ευρώ. ∆εδοµένου ότι και πάλι προκύπτει ζηµία 3.000 ευρώ (5.000 ευρώ- 2.000 ευρώ), ο αγρότης αυτός δε θα πληρώσει φόρο.
-ΑΓΡΟΤΗΣ ο οποίος το 2014 εµφάνισε ζηµία 2.000 ευρώ από την εκµετάλλευσή του αλλά εισέπραξε επιδοτήσεις 15.000 ευρώ.
Τα 3.000 ευρώ της επιδότησης που «ξεπερνούν» το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ αθροίζονται µε τα 2.000 ζηµία από την εκµετάλλευση. Εποµένως, ο παραγωγός αυτός θα κληθεί να πληρώσει φόρο για το 13% που προκύπτει από την αφαίρεση  3.000-2.000= 1.000 ευρώ, δηλαδή 130 ευρώ.
-ΑΓΡΟΤΗΣ ο οποίος το 2014 εµφάνισε κέρδη 15.000 ευρώ από τις πωλήσεις των προϊόντων του και, παράλληλα, εισέπραξε επιδοτήσεις συνολικού ύψους 12.500 ευρώ.
Θα φορολογηθεί µε 13% για το άθροισµα 15.000 ευρώ συν 500 ευρώ (το σκέλος της επιδότησης που ξεπερνά το αφορολόγητο). Εποµένως ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 2.115 ευρώ.
-ΑΓΡΟΤΗΣ ο οποίος το 2014 κατέγραψε κέρδη 10.000 ευρώ από τις αγροτικές δραστηριότητές του και, παράλληλα, εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους 5.000 ευρώ.
∆εδοµένου ότι το ποσό των επιδοτήσεων δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ δεν συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό του συνολικού τζίρου. Έτσι, ο παραγωγός αυτός θα φορολογηθεί µόνο για τα κέρδη 10.000 ευρώ, δηλαδή θα του βεβαιωθεί φόρος 1.300 ευρώ (13% επί 10.000 ευρώ).
-ΑΓΡΟΤΗΣ ο οποίος το 2014 εµφάνισε συνολικά κέρδη 11.000 ευρώ από τις πωλήσεις των προϊόντων του και εισέπραξε επίσης συνολικές επιδοτήσεις 13.000 ευρώ.
Το φορολογητέο του εισόδηµα θα προκύψει από το άθροισµα 11.000 ευρώ+1.000 ευρώ= 12.000 ευρώ και θα εφαρµοσθεί για αυτό συντελεστής 13%. Θα φορολογηθεί µε 13% για το άθροισµα του 11.000 ευρώ+1.000= 12.000 ευρώ. Εποµένως ο φόρος που θα πληρώσει είναι 1.560 ευρώ. 

Στο µισό µειώνεται η προκαταβολή φόρου
Μείωση 50% στην προκαταβολή φόρου που θα πληρώσουν οι αγρότες προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η κα Βαλαβάνη. Συγκεκριµένα, η προκαταβολή µειώνεται στο 27,5% αντί για 55% που προβλεπόταν πριν. Το σχετικό απόσπασµα από το επίσηµο έγγραφο της νοµοθετικής ρύθµισης έχει ως εξής:
«Ειδικά κατά το φορολογικό έτος 2014 για όσους αποκτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα το προς βεβαίωση ποσό φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 69 περιορίζεται στο µισό.»
Καραμίχας: «Όχι άλλα βάρη στον αγροτικό κόσμο»
Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας αναφέρει τα εξής: «
Με την τροπολογία για τη φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων η κυβέρνηση κάνει «μακιγιάζ» στο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης. Επιχειρώντας, δε, να προσθέσει και ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι είναι μικρό το ποσοστό των αγροτών που θα φορολογηθούν. Πέραν του ότι οι υπουργοί είναι ανακόλουθοι σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις τους, εκείνο που εμφανίζονται να μην γνωρίζουν, είναι ότι αυτό το μικρό ποσοστό των αγροτών παράγει το 80% περίπου του όγκου της γεωργικής παραγωγής. Εκτός του ότι οι άμεσες ενισχύσεις έρχονται ιστορικά να καλύψουν την απώλεια εισοδήματος των αγροτών λόγω της έκθεσής τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, σήμερα λειτουργούν ως χρηματοδότηση για να συνεχίσουν να καλλιεργούν, δεδομένου ότι η τραπεζική χρηματοδότηση είναι πλέον από δυσεύρετη έως ανύπαρκτη. Ο αγροτικός τομέας, από τους λίγους στην ελληνική οικονομία που συνεχίζουν να παράγουν, δεν αντέχει άλλα φορολογικά βάρη. Αντίθετα, χρειάζεται στήριξη, ενίσχυση, στρατηγική και συγκεκριμένο σχέδιο. Τέλος, όπως δήλωσε ο Τζανέτος Καραμίχας, την Τετάρτη συνέρχεται η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία θα ασχοληθεί με το σύνολο των φορολογικών μέτρων, με μια σειρά πρωτοβουλιών του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που αφορούν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των αγροτών, αλλά και τα τρέχοντα προβλήματα.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου