4,7 δις ευρώ σε αναμονή για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

27.05.2015 


4,7 δις ευρώ σε αναμονή για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Εν αναμονή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται το ποσό των 4.718.291.793 ευρώ για το χρονικό διάστημα 2014 – 2020, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που θα συγχρηματοδοτηθεί από τον 2ο πυλώνα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Σύμφωνα με τον υπό έγκριση σχετικό κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό
( δείτε το σχετικό διαβιβαστικό εδώ ) για τη στήριξη της αγροτικής  ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης η ετήσια κατανομή του εν λόγω ποσού έχει ως εξής: για το 2015 907.059.608, για το 2016 1.007.736.821, για το 2017 703.471.245, για το 2018 701.719.722, για το 2019 700.043.071 και για το 2020 698.261.326.
 
Αίτημα για παράταση του «Μπαλτατζή»
 
Εντωμεταξύ εκκρεμεί και η παράταση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, η εφαρμογή του οποίου παρουσίασε γενικότερη καθυστέρηση υλοποίησης των επενδύσεων και κατ΄ επέκταση απορρόφησης των πόρων λόγω της έλλειψης ρευστότητας και της δυσκολίας πρόσβασης τόσο των ιδιωτών επενδυτών όσο και των αναδόχων δημοσίων έργων σε δανειακά κεφάλαια.
 
Σύμφωνα και με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η χρηματοδότηση στον αγροτικό τομέα μειώθηκε την περίοδο 2009-2013 σε ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλο τομέα της Ελληνικής οικονομίας.
 
Για τους λόγους αυτούς η ελληνική πλευρά θεωρεί απαραίτητη την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών όλων των Αξόνων του ΠΑΑ 2007-2013 πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015 για δώδεκα επιπλέον μήνες, ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
 
Το θέμα τέθηκε σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βαγγέλη Αποστόλου, με τον Eυρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, Phil Hogan, στις Βρυξέλλες στις 21 Απριλίου, μετά από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε τόσο στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών που προηγήθηκε, όσο και με επιστολή στην οποία ανταποκρίθηκε ο κ. Hogan.
 
«Πράσινο φως» σε 24 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
 
Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Μαΐου επιπλέον 24 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας της ΕΕ, στη φροντίδα για την ύπαιθρο και το κλίμα, και στην ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού των αγροτικών κοινοτήτων για την περίοδο μέχρι το 2020.
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα 24 προγράμματα που εγκρίθηκαν αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχές και περίπου 700.000 θέσεις κατάρτισης για την προώθηση της καινοτομίας, της μεταφοράς γνώσης, πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και ισχυρότερες αγροτικές επιχειρήσεις. Για ατ εν λόγω προγράμματα διατίθενται πόροι ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία θα συγχρηματοδοτείθούν από άλλη δημόσια χρηματοδότηση σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο ή / και από ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η στήριξη προς τους νέους αγρότες, η βιώσιμη διαχείριση της γης και η βελτίωση βελτιωθεί των ευρυζωνικών υποδομών είναι στις δράσεις προτεραιότητας των εγκεκριμένων περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χαιρετίζοντας τις αποφάσεις, και ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ Phil Hogan, δήλωσε: «Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της έννοιας της Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι έχουμε βασικές προτεραιότητες, αλλά εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στις προκλήσεις της και τις ευκαιρίες. Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν σήμερα προσφέρουν χρηματοδότηση για μια σειρά δυναμικών προγραμμάτων, που κυμαίνονται από έργα εκσυγχρονισμού για τη γεωργία και την ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών στην Κροατία και τη Ρουμανία, για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε αραιοκατοικημένες περιοχές της Εμίλια Ρομάνια και τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας στη Σουηδία ή στην ενίσχυση της φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης της γης σε 1.000.000 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης στην Ιρλανδία. Η ενίσχυση της βάσης των γνώσεων του αγροτικού τομέα μας είναι μια σημαντική πτυχή του ΠΑΑ. Χαίρομαι που βλέπω ότι σχεδόν όλα τα προγράμματα θα υποστηρίξουν έργα καινοτομίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας ».
 
Το ιστορικό
 
Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης είναι ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ο οποίος παρέχει στα κράτη μέλη τη διαχείριση ενός φακέλου χρηματοδότησης της ΕΕ σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο πολυετών, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 
Συνολικά, 118 προγράμματα που προβλέπονται σε όλα τα 28 κράτη μέλη, που υποστηρίζονται από € 99.600 εκατομμύρια της χρηματοδότησης της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με τα μέτρα αυτά να συγχρηματοδοτούνται από πρόσθετες εθνικές, περιφερειακές και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις.
 
Οι νέες εγκρίσεις ανεβάζουν τον αριθμό των εγκεκριμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στα 51 με αξία που αγγίζει τα 62 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 62,4% του προϋπολογισμού).
 
Ο νέος κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020 απευθύνεται σε έξι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προτεραιότητες, και τα προγράμματα περιλαμβάνουν σαφείς στόχους που καθορίζουν τι πρόκειται να επιτευχθεί.
 
Επιπλέον, προκειμένου να συντονιστούν οι δράσεις καλύτερα και να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες με τα άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία , μια συμφωνία εταιρικής σχέσης έχει συμφωνηθεί με κάθε κράτος μέλος, τονίζοντας ευρύτερες στρατηγικές για τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ διαρθρωτικές επενδύσεις.
 
Τα 24 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκαν - με το επίπεδο της χρηματοδότησης της ΕΕ από το ΕΓΤΑΑ * (σε εκατομμύρια ευρώ)

Πρόγραμμα
Χρηματοδότηση της ΕΕ σε εκατομμύρια ευρώ
Μερίδιο του
Συνόλου του ΕΓΤΑΑ

Βουλγαρία
2 366.7
2.38%
Κροατία
2 026.2
2.04%
Τσεχική Δημοκρατία
2 305.7
2.32%
Γερμανία - Βάδη-Βυρτεμβέργη
709.6
0.71%
Γερμανία - Βερολίνο + Βραδεμβούργο
1 050.7
1.06%
Γερμανία - Κάτω Σαξονία + Βρέμη
1 119.9
1.13%
Γερμανία - Ρηνανία-Παλατινάτο
299.8
0.30%
Γερμανία - Σάαρλαντ
33.6
0.03%
Γερμανία - Σλέσβιχ-Χολστάιν
419.5
0.42%
Γερμανία - Θουριγγία
679.7
0.68%
Ιρλανδία
2 190.6
2.20%
Ιταλία - Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
59.7
0.06%
Ιταλία - Μπολζάνο
158.0
0.16%
Ιταλία - Εμίλια-Ρομάνια
513.0
0.52%
Ιταλία - Τοσκάνη
414.7
0.42%
Ιταλία - Βένετο
510.7
0.51%
Ρουμανία
8 128.0
8.18%
Ισπανία - Εθνικό Πρόγραμμα
237.8
0.24%
Ισπανία - Αραγονία
467.0
0.47%
Ισπανία - Λα Ριόχα
70.0
0.07%
Ισπανία - Χώρα των Βάσκων
87.1
0.09%
Σουηδία
1 763.6
1.78%
Ηνωμένο Βασίλειο - Σκωτία
844.7
0.85%
Ηνωμένο Βασίλειο – Ουαλία
655.8
0.66%
* Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου