Θες εμβόλιο για καταρροϊκό, το πληρώνεις μόνος σου

  06/05/2015

Μπίκας Αλέξανδρος
Στην έλλειψη χρηµάτων «σκοντάφτει» ο εµβολιασµός του εγχώριου ζωικού πληθυσµού για καταρροϊκό πυρετό, αφού τα χρήµατα που διαθέτει το ελληνικό υπουργείο δεν φτάνουν.


Κι ενώ η Ελλάδα κάνει επιτροπές για να… συνεδριάζουν, σε χώρες θεωρητικά υπανάπτυκτες, όπως η Κροατία και η Βουλγαρία έχουν ήδη προµηθευτεί το εµβόλιο, µε Έλληνες παραγωγούς να ψάχνουν τρόπο, να το φέρουν από εκεί. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η επιτροπή του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στο πόρισµα που θα συντάξει αναµένεται να προτείνει την εισαγωγή στη χώρα εµβολίων ενάντια στον ιό τύπου 4, στον οποίο οφείλεται ο καταρροϊκός στην Ελλάδα. Τα εµβόλια που θα φέρουν έγκριση από τον ΕΟΦ, προτίθενται να εισάγουν τρεις εταιρείες και θα µπορούν να τα προµηθεύονται οι κτηνοτρόφοι, µε δικά τους έξοδα, γύρω στο 1 ευρώ/κοµµάτι.
Στην Agrenda έφτασαν πληροφορίες για νέα κρούσµατα, τα οποία οι κτηνοτρόφοι δεν δηλώνουν για να µη στιγµατιστούν τα κοπάδια τους, ωστόσο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του υπουργείου δηλώνουν πως επίσηµα δεν έχει υπάρξει κρούσµα.
Θετική εξέλιξη, εξάλλου, συνιστά η έγκριση επιλέξιµων δαπανών που συγχρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, για υλοποίηση καθιερωµένων προγραµµάτων που υποβάλλει η χώρα µας µε σκοπό την εξάλειψη ασθενειών των ζώων και ζωοανθρωπονόσους.
Για το 2015, µάλιστα, συντάσσεται σχετική ΚΥΑ για την κατανοµή επιχορηγήσεων ύψους 22.000.000 ευρώ για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, ενώ οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του 2014 ανέρχονται στο ποσό των 8.783.000 ευρώ.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου