Στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης για το 2015

18/7/2015


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ με Αριθμό Φύλλου 1468) η Υπουργική Απόφαση με την οποία θεσπίζονται οι κανόνες εφαρμογής του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης για το 2015, της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αρμόδια ελεγκτική αρχή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
, όπως και για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων, παραμένει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επιπλέον οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Γ.Δ. Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής - Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) και των κτηνιατρικών φαρμάκων (Γ.Δ. Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής - Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών), υποχρεούνται να κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τους διεξαχθέντες εργαστηριακούς ελέγχους.

Σε περίπτωση που ο γεωργός δεν τηρεί τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, επιβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μείωση ή αποκλεισμός από την ενίσχυση. Στην περίπτωση που ο γεωργός επικαλείται την συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών ή εκτάκτων περιστάσεων στο πρόσωπο του, υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση υποβάλλεται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα που συνέβη το εξαιρετικό γεγονός και κατέστη εφικτό για τον αιτούντα η υπογραφή της αίτησης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου