Τους αγρότες απέναντι βάζει η... επιστροφή επιδοτήσεων

27/07/2015

Κοντονής Γιώργος
Θέµα άµεσης επιστροφής από τους αγρότες, εθνικών ενισχύσεων που εισέπραξαν στο παρελθόν και στη συνέχεια κρίθηκαν παράνοµες από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια (π.χ. πακέτο Χατζηγάκη) άνοιξε στα µέσα της εβδοµάδας
ο αναπληρωτής υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Agrenda.
Φέρτε πίσω τις ενισχύσεις Χατζηγάκη άνω των 15.000 ευρώ, λέει ο Αποστόλου
Με απάντησή του στη Βουλή, ο κ. Αποστόλου ξεκαθαρίζει ότι ποσά αυτής της κατηγορίας, δηλαδή «αχρεωστήτως καταβληθέντα», εφόσον δεν ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ θα συµψηφίζονται µε de minimis ενισχύσεις  (κρατικός προϋπολογισµός) ενώ ποσά άνω των 15.000 «θα ανακτηθούν από τους λήπτες». Η δήλωση αυτή ανοίγει µεγάλο θέµα, καθώς αφορά χιλιάδες αγρότες, οι οποίοι αποτελούν το  µόνο «υγιές» κοµµάτι της ελληνικής γεωργίας και είναι οι ίδιοι που θα κληθούν να πληρώσουν το βαρύ φορτίο των φορολογικών µέτρων που προωθεί η κυβέρνηση. Αν λοιπόν δεν είναι «πολιτικός αντιπερισπασµός» τότε σηµαίνει... πόλεµος.
Αυτό που µένει να διευκρινιστεί πλέον είναι το ποιους καταλογισµούς θα κληθούν να πληρώσουν οι παραγωγοί, καθώς υπάρχουν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, το πακέτο Χατζηγάκη (2008-2009), που αφορούν φυσικά πρόσωπα, και το πακέτο Κοντού (2008) που αφορά συνεταιριστικές οργανώσεις.
Πολλά από λίγους;
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά στο πακέτο Χατζηγάκη, το ποσό αυτό φτάνει τα 460 εκατοµµύρια ευρώ σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τις επιστροφές στα 350 εκατ. ευρώ, υπολογίζοντας ότι όσοι έλαβαν άνω των 15.000 ευρώ είναι µόνο 866 παραγωγοί σε σύνολο 666.148 οφεληθέντων. Όπως αναφέρουν οι ιθύνοντες του υπουργείου γίνονται ακόµη προσπάθειες το ποσό αυτό να κατέβει στα 150 εκατ. ευρώ.
Το πακέτο Κοντού, για το οποίο η κυβέρνηση απαιτείται να ανακτήσει ποσά ύψους 150 εκατ. ευρώ, αφορά σε ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε παραγωγούς και ενώσεις στον τοµέα των δηµητριακών το 2008, καθώς το Ευρωδικαστήριο απέρριψε πρόσφατα (Φεβρουάριος 2015) την αίτηση αναίρεσης της απόφασης της Κοµισιόν που είχε υποβάλει η χώρα µας.
Αναλυτικά το τµήµα της απάντησης (ολόκληρη στη σελίδα 5) που αναφέρεται στην ανάκληση των επιδοτήσεων (Αριθµ. Πρωτ 723 της 14ης Ιουλίου 2015) του αναπληρωτή υπουργού σε ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής του Ποταµιού, Κυριάκος Χαρακίδης:
Σε ό,τι αφορά ενισχύσεις που έχουν δοθεί στους παραγωγούς κατά παράβαση της κοινοτικής νοµοθεσίας και κρίνονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, αυτές θα καλυφθούν µε αναδροµική χρήση των de minimis των προηγουµένων τεσσάρων ετών, ώστε να µην αναζητηθούν επιστροφές από τους µικρούς παραγωγούς και όσους δεν είναι εν ζωή.
Ποσά ενισχύσεων άνω των 15.000 ευρώ θα ανακτηθούν από τους λήπτες των εν λόγω ενισχύσεων.
Πακέτο Χατζηγάκη
Η αρχική έρευνα της Κοµισιόν αφορούσε ένα συνολικό ποσό 802 εκατ. ευρώ- 415 εκατ. ευρώ που δόθηκαν το 2009 και 386 εκατ. ευρώ που δόθηκαν το 2008- σε 724.000 αγρότες. Το σύνολο των αποζηµιώσεων του 2008 κρίθηκαν ως νόµιµες κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, από τα 415 εκατ. ευρώ του 2009 νόµιµα κρίθηκαν µόλις τα 27,6 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 387 εκατ. ευρώ που εµφανίζονται στα στοιχεία του ΕΛΓΑ (πίνακας δεξιά) είναι προς ανάκτηση.
Σε βάθος 5ετίας τα πρόστιμα για βοσκοτόπια
Την κακοδιαχείριση αναφορικά µε τις εκτάσεις των βοσκότοπων την τριετία 2009-2011 καλούνται να πληρώσουν υπό τη µορφή προστίµου ύψους 322.147.626 ευρώ οι ελληνικές αρχές, µε τα χρήµατα τελικά να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισµό σε βάθος πενταετίας.
Εν τω µεταξύ αναµένεται και νέος πέλεκυς από τις ευρωπαϊκές αρχές για πρόστιµα αντίστοιχου ύψους, τα οποία θα αφορούν την περίοδο 2012 - 2014.
Αναλυτικότερα ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρει σε σχετική του απάντηση για το ύψος των προστίµων και των καταλογισµών για κακοδιαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων:
«Επισηµαίνεται ότι οι καταλογισµοί που σχετίζονται µε δηµοσιονοµικές διορθώσεις, αφορούν ποσά ύψους 321.119.141 ευρώ για το ΕΓΤΕ και 1.028.485 ευρώ για το ΕΓΤΑΑ και οφείλονται στο ότι η εφαρµογή του συστήµατος καταβολής στρεµµατικών ενισχύσεων δεν αποδείχθηκε σύµφωνη µε τους ενωσιακούς κανόνες κατά τα έτη υποβολής αιτήσεων 2009, 2010 και 2011 αναφορικά µε τις εκτάσεις βοσκοτόπων.Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την αναβολή των µειώσεων από τις πληρωµές των Ταµείων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ της συγκεκριµένης δηµοσιονοµικής διόρθωσης και την τακτοποίησή της, έπειτα από διετία, σε πέντε ετήσιες. Τα χρήµατα αυτά καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, εφόσον πρόκειται για λάθη του συστήµατος».

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου