Αποδίδουν οι ζυμώσεις για το αγροτικό πακέτο

  04/08/2015

Πανάγος Γιάννης
Αποκωδικοποιείται, όσο περνούν οι µέρες, ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε να διευθετηθεί το αγροτικό ζήτηµα, ώστε και η επιταγές του Συµβουλίου Κορυφής της Ε.Ε. να ικανοποιηθούν και το αίσθηµα φορολογικής δικαιοσύνης να αποκατασταθεί και η βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων,
ιδιαίτερα εκείνων που δείχνουν αντοχή στο περιβάλλον της ανοιχτής αγοράς, να διασφαλισθεί, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Agrenda.
Έπιασαν δουλειά τα κομματικά επιτελεία. Δύο κατηγορίες εκμεταλλεύσεων, ένας συντελεστής φορολογίας.
Το κεντρικό νόηµα των επιχειρούµενων µεταρρυθµίσεων, στοιχεία των οποίων παρουσίασε από το προηγούµενο φύλλο η Agrenda, συνοψίζεται στα εξής:
  • Φορολογία εισοδήµατος: Εφαρµογή στον τρόπο φορολόγησης του γερµανικού µοντέλου µε δύο κατηγορίες εγχώριων αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
  • Αγροτικό πετρέλαιο: Με δεδοµένο ότι για την ερχόµενη χρονιά θα ισχύσει η δραστική περικοπή της επιστροφής φόρου πετρελαίου στους αγρότες κατά 50%, στις προθέσεις των κυβερνώντων είναι από την επόµενη χρονιά να αντικατασταθεί το ισχύον καθεστώς, από ένα σύστηµα προµήθειας αγροτικών καυσίµων µε κάρτα.
  • Εισφορές ΟΓΑ: Αντί των 7 κλιµακίων που εφαρµόζονται σήµερα, ανάπτυξη των εισφορών µε βάση το µέγεθος (στρέµµατα και ζωικό κεφάλαιο) και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εκµετάλλευσης.
Γλυκαίνει το πικρό ποτήριο για τις μικρές εκμεταλλεύσεις
Η επεξεργασία του νέου τρόπου φορολόγησης λαµβάνει ως βάση το γερµανικό µοντέλο και κάνει λόγο για διαχωρισµό των αγροτών σε δύο κατηγορίες (µε βάση το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων) οι οποίες θα υπόκεινται σε τελείως διαφορετικό καθεστώς φορολογίας.

Οι «µεγάλες» για τα ελληνικά δεδοµένα εκµεταλλεύσεις θα είναι υποχρεωµένες σε τήρηση βιβλίων και θα ακολουθούν κατά γράµµα τις κατευθύνσεις φορολόγησης που δόθηκαν από τη συµφωνία της 13ης Ιουλίου, δηλαδή προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος και υπολογισµό του φόρου µε συντελεστή 26%, όπως γίνεται µε όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Για να µετριαστεί βέβαια η επιβάρυνση από το διπλασιασµό του συντελεστή (από 13% σε 26%) εξετάζεται σε βάθος η δυνατότητα τεκµηρίωσης δαπανών ιδιοαπασχόλησης, είτε του αρχηγού της εκµετάλλευσης είτε µελών της οικογένειας και να συστηµατοποιηθεί η διαδικασία κατοχύρωσης των πραγµατικών στοιχείων κόστους για (ξένους) αγρεργάτες. Το τελευταίο θα διευκολυνθεί από τον νέο τρόπο υπολογισµού των εισφορών ΟΓΑ.  

Οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης κατηγορίας (µικροµεσαίες) θα εξαιρεθούν της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων και θα ακολουθήσουν ένα είδος αντικειµενικού συστήµατος προσδιορισµού της φορολογίας. Σ’ αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα για πλήρη απαλλαγή από φόρο όταν τα µεικτά έσοδά τους (συµπεριλαµβανοµένων και των κοινοτικών ενισχύσεων, αποζηµιώσεων κ.α.) δεν υπερβαίνουν ένα ποσό 10.000 -12.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό και πάνω θα υπόκεινται στην ίδια κλίµακα φορολόγησης που θα εφαρµοστεί και για τους «µεγάλους».
Για τον αντικειµενικό προσδιορισµό των εσόδων των «µικρών» θα ισχύσει ένα σύστηµα µε συντελεστές στρεµµατικών αποδόσεων ανά καλλιέργεια, που θα ακολουθούν συγκεκριµένα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεν οδηγούν σε κατάφωρες αδικίες.
Ό,τι και να αποφασιστεί, λένε οι µελετητές της κατάστασης, θα πρέπει να υλοποιηθεί µε τις δηλώσεις του 2017, δηλαδή µε βάση τα εισοδήµατα της χρονιάς 2016. Κι αυτό γιατί, φέτος (2015) είναι η πρώτη φορά που εφαρµόζεται η υποχρεωτική τήρηση βιβλίων, εποµένως θα υπάρχει µια εικόνα της απόδοσης του ισχύοντος συστήµατος (συντελεστής 13%) στους αγρότες.

Τα στρέμματα θα καθορίζουν την εισφορά στον ΟΓΑ
Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ, τα πράγµατα είναι δύσκολα. Ένας µετριοπαθής υπολογισµός των µέχρι σήµερα δεδοµένων, δείχνει ότι για να είναι βιώσιµο το σύστηµα ασφάλισης του ΟΓΑ χωρίς να κρίνεται επιβεβληµένη η επιδότησή του από το κράτος, δείχνει ότι θα πρέπει τουλάχιστον να τριπλασιαστεί η εισφορά των εν ενεργεία ασφαλισµένων.

Με δεδοµένο ότι κάτι τέτοιο, εκτός από άδικο θα ήταν και αδύνατο, καθώς θα οδηγούσε µε µαθηµατική ακρίβεια σε χρεοκοπία τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών µονάδων, η σκέψη που δείχνει να επικρατεί έχει την εξής διάσταση. Αντί των 7 κλιµακίων εισφορών που εφαρµόζονται σήµερα, σε µικρή απόσταση το ένα από το άλλο (αφετηρία στα 62,76 ευρώ το µήνα και κατάληξη στα 136,25 ευρώ το µήνα) η ανάπτυξη των εισφορών θα κλιµακώνεται µε βάση το µέγεθος (στρέµµατα – κεφάλαιο) και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης. Προϋπόθεση, όλων αυτών είναι η ανάλυση των πραγµατικών δεδοµένων και η µελέτη της κατάστασης για να διαµορφωθούν οι αντίστοιχοι συντελεστές.

Ένα δεύτερο ζήτηµα το οποίο τίθεται αναφορικά µε τις εισφορές, είναι αυτό που αφορά στους απασχολούµενους ντόπιους και ξένους εργάτες γης. Αρµοδίως εκτιµάται ότι η λύση του «εργόσηµου» που εκτενώς εφαρµόζεται ώστε να υπάρχει µια στοιχειώδης διασφάλιση εργοδοτών και εργαζοµένων και να µην αιµορραγεί ακατάπαυστα το σύστηµα, έχει ένα ενδιαφέρον, ωστόσο δεν προσεγγίζει τα πραγµατικά επίπεδα απασχόλησης αγρεργατών µε ότι αυτό σηµαίνει για τους πόρους του Οργανισµού Ασφάλισης.

Θα πρέπει να επιδιωχθεί, όπως λένε οι εµπνευστές του σχεδίου εξυγίανσης του ΟΓΑ ένας τρόπος προσέγγισης των στοιχειωδών αναγκών κάθε εκµετάλλευσης σε εργατικά χέρια και να προσδιορισθεί ανάλογα ένας ελάχιστος αριθµός «ενσήµων – εισφορών» που θα πρέπει να καταβάλει η εκµετάλλευση. Κάτι αντίστοιχο µ’ αυτό που συµβαίνει σήµερα µε τα ένσηµα από τις οικοδοµικές εργασίες, υποστηρίζεται αρµοδίως, παρ’ ότι προς το παρόν το όλο θέµα βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης και κανείς δεν είναι σε θέση να δώσει σαφέστερη εικόνα του πράγµατος.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου