Πρώτη κίνηση Αποστόλου να φέρει ξανά προς διαβούλευση νέο σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς

 25/9/2015


Το σχέδιο νόμου για τους «Αγροτικούς Συνεταιρισμούς» θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ.
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις και αναμένεται το ολοκληρωμένο κείμενο να τεθεί ξανά προς διαβούλευση τουλάχιστον για ένα μήνα. Θυμίζουμε ένα αρχικό κείμενο του σχεδίου νόμου, που έρχεται να αντικαταστήσει τον νόμο 4015/2011 του Κώστα Σκανδαλίδη, είχε τεθεί προς δημόσια διαβούλευση τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, ο υπουργός κ. Αποστόλου αναμένεται να προχωρήσει «σε διορθώσεις στις νομοπαρασκευαστικές «ατέλειες» του αρχικού κειμένου, με στόχο να υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερες αναγκαστικές διατάξεις».
Όπως υποστηρίζουν από το ΥπΑΑΤ, το συνεταιριστικό κίνημα θα πρέπει να χτιστεί από το μηδέν και σε βάθος χρόνου. Δεν θα προβλέπει αναγκαστικές συγχωνεύσεις. Οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί θα είναι ενός προϊόντος (γαλακτοκομικός, ελαιουργικός κ.α.). Στόχος του νέου νόμου θα είναι να μην δημιουργηθούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με στόχο το κέρδος αλλά συνεταιριστικές οργανώσεις που θα δίνουν μια διαφορετική αντίληψη στον παραγωγό για τον τρόπο που θα παράγει και θα συγκεντρώνει τα προϊόντα του. Πάντως από το Υπουργείο επισημαίνουν ότι κατά τη δημόσια διαβούλευση θα ληφθούν υπ’ όψιν οι διαφορετικές απόψεις για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου θα προβλέπει τα εξής:
1) Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενες ΑΣ που είχαν καταχωριστεί στο Μητρώο του νόμου 4015/2011 και είχαν χαρακτηριστεί ως ενεργοί Συνεταιρισμοί, εγγράφονται αυτοδίκαια στο Μητρώο με την υποχρέωση να επικαιροποιήσουν την εγγραφή τους σύμφωνα με τις διατάξεις.
2) Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του νόμου 4015/2011 καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οφείλουν:
α) είτε να υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
β) είτε να συγχωνευθούν με άλλον υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΣ εγγεγραμμένο στο Μητρώο του 4015/2011.
Σε διαφορετική περίπτωση λύονται αυτοδικαίως και τα περιουσιακά τους στοιχεία μεταφέρονται στην Εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. του άρθρου 37 προκειμένου να αξιοποιηθούν από άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις ή κοινωνικούς σκοπούς.
3) Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) παραμένουν και λειτουργούν.
4) Για τις ΑΣ και ΕΑΣ οι οποίοι βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο εκκαθαριστής μπορεί να μισθώσει τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες στην Εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. προκειμένου να αξιοποιηθούν από βιώσιμες συνεταιριστικές οργανώσεις.
Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr
πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου