Πληρώθηκαν υπόλοιπα από ενιαία και πριμ του 2014

 21/10/2015

Γιουρουκέλη Μαρία
Ποσό ύψους 3.233.642,05 ευρώ πιστώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σε 8.679 παραγωγούς για υπόλοιπα από άμεσες ενισχύσεις του 2014, μεταξύ των οποίων τα ποιοτικά πριμ του παλιού Άρθρου 68 για τις ελιές και τα ζωικά, την ειδική ενίσχυση βάμβακος και τα ειδικά καθεστώτα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου.


Στην εν λόγω πίστωση περιλαμβάνεται και ποσό 1.289.722,92 ευρώ σε 1.485 παραγωγούς για υπόλοιπα από την ενιαία ενίσχυση του 2014.
Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνονται τα εξής:
ΑΙΓΕΙΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΥΡΙ ΜΝΑ 2014 246.95 δκαιούχοι 1
ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2014 1,537.45 δκαιούχοι 270
ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2014 1,289,722.92 δκαιούχοι 1,485
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ VQPRD 2014 2,311.36 δκαιούχοι 223
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 2014 1,763.61 δκαιούχοι 6
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΑΜΟΥ 2014 345.00 δκαιούχοι 3
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΧΙΟΥ 2014 1,175.00 δκαιούχοι 2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 2014 35.64 δκαιούχοι 2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 2014 1,007.00 δκαιούχοι 3
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΩΝ 2014 48.50 δκαιούχοι 1
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 2014 159.89 δκαιούχοι 1
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 2014 965,647.90 δκαιούχοι 5,326
ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΤΡΕΜ. ΕΝ. ΠΑΡ. ΕΛ.ΝΗΣ.ΑΙΓ. 2014 19,546.95 δκαιούχοι 169
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ) 1,728.00 δκαιούχοι 11
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2007 4,568.99 δκαιούχοι 1
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2014 513,810.47 δκαιούχοι 335
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ 2014 222,764.26 δκαιούχοι 426
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΑΙΟΚΑΛ/ΓΕΙΑ 2014 37,703.52 δκαιούχοι 192
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 2014 35,425.58 δκαιούχοι 141
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΗΛΑΖΟΥΣΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 2014 75,656.43 δκαιούχοι 36
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 2014 25,761.41 δκαιούχοι 27
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΣΧΙΔΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2014 17,246.72 δκαιούχοι 9
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ 2014 2,368.74 δκαιούχοι 3
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΗΛΑΖΟΥΣΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 2014 10,219.92 δκαιούχοι 4
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΣΧΙΔΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2014 2,839.84 δκαιούχοι 2

Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω πληρωμή περιλαμβάνονται και 177 Νέοι Αγρότες, στους οποίους πιστώθηκαν 906.625 ευρώ για το πρόγραμμα εγκατάστασης και 2 παραγωγοί για Σχέδια Βελτίωσης με ποσό ύψους 28.727,38 ευρώ.
Βρείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα με την Πληρωμή ΟΠΕΚΕΠΕ στις 21 Οκτωβρίου.pdf

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου