Επιτάχυνση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 35 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

02.10.2015 

Επιτάχυνση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 35 δισ. ευρώ για την Ελλάδα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, επί ενός συνόλου ειδικών, έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικής χρήσης των 35 δισ. ευρώ που προορίζονται για την Ελλάδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 20 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και 15 δισ. ευρώ από τα γεωργικά ταμεία.

Η Iskra Mihaylova (Φιλελεύθεροι, Βουλγαρία), εισηγήτρια και πρόεδρος της επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης του ΕΚ, ζητάει να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής ως έχει, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η έκθεσή της έχει ήδη εγκριθεί σχεδόν ομόφωνα και χωρίς τροπολογίες από την επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης. Το Συμβούλιο φαίνεται και αυτό έτοιμο να εγκρίνει την αρχική πρόταση της Επιτροπής εφόσον αυτή εγκριθεί αμετάβλητη από το Κοινοβούλιο.

Παρόλα αυτά, οι ευρωβουλευτές είναι ελεύθεροι σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωκοινοβουλίου να καταθέσουν τροπολογίες πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Εφόσον εγκριθούν, τα συγκεκριμένα μέτρα:
-θα εξαλείψουν την ανάγκη για εθνική συγχρηματοδότηση μέσω της αύξησης του ποσοστού συνεισφοράς της ΕΕ στο 100% (το μέτρο αυτό αφορά τις επενδύσεις που ξεκίνησαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013)
-θα καταστήσουν άμεσα διαθέσιμο το συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένης της προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων πληρωμών (για την ίδια περίοδο), ενώ θα καταργηθεί η έως τώρα πρόβλεψη για εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών το 2017
-θα αυξήσουν κατά 7% το επίπεδο της προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Αυτό θα καταστήσει διαθέσιμο επιπλέον ένα δισ. ευρώ.

Τα έκτακτα αυτά μέτρα λαμβάνονται λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης στην Ελλάδα, όπου η οικονομική κρίση οδήγησε κατά τα προηγούμενα χρόνια σε αρνητική ανάπτυξη και σε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Τα δημόσια ταμεία στερούνται των πολυπόθητων επενδύσεων για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επόμενα βήματα

Τα μέτρα θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο, καθώς και από το Κοινοβούλιο προκειμένου να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι τα πρόσθετα ποσά που θα διατεθούν και θα αφορούν την περίοδο 2007-2013 θα χρησιμοποιηθούν πλήρως για τους δικαιούχους και τις πράξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τους συνδέσμους:

Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

Φάκελος διαδικασίας

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2015/0365)

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα (στα αγγλικά 15.07.2015)

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Συνέντευξη Τύπου στο ΕΚ μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 3 Σεπτεμβρίου 2015

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου