Τέλος Οκτωβρίου πληρωμές για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα

08.10.2015 

Τέλος Οκτωβρίου πληρωμές για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα
Περί τα τέλη Οκτωβρίου προγραμματίζονται οι πληρωμές των προγραμμάτων νιτρορύπανσης, ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού, μακροχρόνιας παύσης γαιών, βιολογικής γεωργίας, απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων.
Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα σχεδιάζονται πληρωμές για νέους αγρότες και σχέδια βελτίωσης.

 
Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε σύσκεψη εργασίας την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου των περιφερειαρχών με τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου, τον αναπληρωτή υπουργό κ. Μάρκο Μπόλαρη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Χαράλαμπο Κασίμη, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη γεωργία και κτηνοτροφία.
 
Η εν λόγω σύσκεψη πραγματοποιήθηκε ενόψει της κρίσιμης μεταβατικής περιόδου ολοκλήρωσης του τρέχοντος προγράμματος του ΕΣΠΑ και της εκκίνησης της νέας προγραμματικής περιόδου, και συζητήθηκαν διεξοδικά οι απαιτούμενες ενέργειες για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των έργων και του προγραμματισμού ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους για την αγροτική ανάπτυξη.
 
Ως προς τον προγραμματισμό για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του υπουργείου να αποδώσει ιδιαίτερο ρόλο στις 13 περιφέρειες, εκχωρώντας το 30% κατ" ελάχιστο των νέων διαθεσίμων πόρων, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως τα σχέδια βελτίωσης, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, η δασική και αγροτική οδοποιία, οι αναδασμοί, τα κτηνοτροφικά πάρκα, η ενίσχυση των νέων γεωργών, η μεταποίηση, η ίδρυση επιχειρησιακών ομάδων και το πρόγραμμα Leader.
 
Οι περιφερειάρχες από τη μεριά τους δεσμεύτηκαν να επισπεύσουν τα αιτήματα πληρωμών και ζήτησαν την ενίσχυση της στελέχωσης των αρμοδίων μονάδων των Περιφερειών με εξειδικευμένα στελέχη από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και το υπουργείο.
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου