Εγκρίθηκαν 19,5 εκατ. για Σχέδια Βελτίωσης

 25/11/2015

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η πίστωση των λογαριασμών δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης της πρόσκλησης του 2011, με 19,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τρεις αποφάσεις της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ, Παναγιώτας Πυριοβόλη.


Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 19.500.000,00 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/8 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 2011ΣΕ08280010 που αφορά στην πράξη με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων – Περίοδος 2011» προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους αυτής.
Δείτε εδώ την πρώτη απόφαση με Θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων – Έτους 2011», του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013
Δείτε εδώ την δεύτερη απόφαση με Θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων – Έτους 2011», του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013»
Δείτε εδώ την τρίτη απόφαση με Θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων – Έτους 2011», του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013»

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου