Προς πληρωμή η αμειψισπορά καπνού στην Αιτωλοακαρνανίας

 17/11/2015

Αναρτήθηκε η λίστα για αμειψισπορά του 2012 των πρώην καπνοκαλλιεργητών Αιτωλοακαρνανίας.


Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της Δράσης 1.4 «Αμειψισπορά  με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» για το έτος εφαρμογής 2012.
Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους παραγωγούς αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας της Περιφέρειας. Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.
Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.
Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου