Πρωταγωνιστές των εξαγωγών τα αγροτικά προϊόντα, παρά τα capital controls

24.11.2015


Πρωταγωνιστές των εξαγωγών τα αγροτικά προϊόντα, παρά τα capital controls Μεγάλη αύξηση της τάξης του 16,5% εμφάνισαν τα αγροτικά προϊόντα κατά το εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2015, παρά την γενικότερη πτωτική πορεία των ελληνικών εξαγωγών για το ίδιο διάστημα που σχετίζεται εμφανώς με τις επιπτώσεις των κεφαλαιακών ελέγχων, εξαιτίας των δυσκολιών απόκτησης πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων στη μεταποίηση, την τυποποίηση και διαμετακόμιση αγαθών από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, όπως αποδεικνύεται στα στοιχεία 9μηνου 2015 της ΕΛ-ΣΤΑΤ.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η μεγάλη αύξηση (16,5%) των εξαγωγών, σε 3.879,3 εκ.€ από 3.330 εκ.€, οφείλεται στον υπερτριπλασιασμό των εξαγωγών της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» δηλαδή κατά κύριο λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου (σε 555,6 εκ.€ από 180,6 εκ.€). Η σημαντικότερη υποκατηγορία «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» εμφανίζει αύξηση κατά 3,4% και απορροφά το 14,9% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 2.836,4 εκ.€ από 2.742,3 εκ.€. Τέλος, σημαντική ποσοστιαία αύξηση (19,7%) εμφανίζουν οι εξαγωγές της έτερης υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» στα 487,3 εκ.€ από 407,1 εκ.€.
 
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), τον περασμένο Σεπτέμβριο, 3ο μήνα εφαρμογής capital controls, η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται μειωμένη κατά 13% (στα 2,01 δις ευρώ από τα 2,31 δις ευρώ του Σεπτεμβρίου του 2014), ενώ πλέον εξανεμίζεται σχεδόν και η όποια αύξηση καταγράφονταν στην αξία των εξαγωγών, μετά την εξαίρεση των πετρελαιοειδών (+1,9% ή μόλις +27,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι).
 
Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων του Σεπτεμβρίου, στο εννεάμηνο του έτους, προκύπτει μείωση της τάξης του -4,6% στη συνολική αξία των εξαγωγών (στα 19,003 δις ευρώ από 19,928 δις ευρώ) ή απώλειες της τάξης των 925 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο προκύπτει αύξηση της τάξης του 10,6%, ήτοι αύξηση κατά 1,27 δις ευρώ.
 
Να σημειωθεί ότι στο 6μηνο του έτους, πριν την επιβολή δηλαδή κεφαλαιακών ελέγχων, η αξία των εξαγωγών ήταν μειωμένη κατά -2,2%, ενώ η αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωνε αύξηση κατά 13,4%.
 
Σε ότι αφορά τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών, σε επίπεδο συνολικής αξίας για το 9μηνο του 2015, προκύπτει αύξηση κατά 14,1% προς τις χώρες της ΕΕ και μείωση -20% προς τις Τρίτες Χώρες. Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών, το μερίδιο στη συνολική αξία εξαγωγών για τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται 54%, έναντι ποσοστού 46% για τις Τρίτες Χώρες, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, από αντίστοιχα μερίδια την προηγούμενη χρονιά 45,2% προς την ΕΕ και 54,8% για τις Τρίτες Χώρες.
Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ ξεπερνάει τα ¾ των συνολικών εξαγωγών.
 
Αξιοσημείωτες είναι οι μεταβολές ως προς τους κύριους προορισμούς των ελληνικων εξαγωγών. Η Τουρκία υποχωρεί σημαντικά και από την πρώτη θέση σε ότι αφορά τους προορισμούς των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, το 9-μηνο του 2015 εμφανίζεται στην 3η θέση. Στην 1η θέση περνάει η Ιταλία και ακολουθεί η Γερμανία και ακολουθούν κατά σειρά η Κύπρος, η Βουλγαρία ενώ στην 6η θέςη (από τη 10η) ανήλθαν οι ΗΠΑ. Στην 7η θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, στην ίδια με την αντίστοιχη περσινή, ομοίως και η Αίγυπτος στην 8η θέση και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν, ο Λίβανος, ο οποίος καταγράφει μεγάλη αύξηση εξαγωγών και από την 17η θέση ανεβαίνει 9ος  και η Σαουδική Αραβία από 12η.

Οι μεταβολές αυτές στην κατάταξη των χωρών προορισμού των ελληνικών εξαγωγών έχουν σε μεγάλο βαθμό να κάνουν με τη σημαντική μείωση της αξίας των εξαγωγών πετρελαιοειδών, η οποία με τη σειρά της σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έτσι εξηγείται η μεγάλη υποχώρηση των εξαγωγών προς την Τουρκία, αλλά και το γεγονός ότι δύο ακόμα προορισμοί που βρίσκονταν στο αντίστοιχο περσινό εννιάμηνο στην πρώτη δεκάδα των προορισμών -ο Εφοδιασμός Πλοίων Τρίτων Χωρών (6η θέση) και το Γιβραλτάρ (9η θέση)- έχουν υποχωρήσει πολύ χαμηλά στη σχετική κατάταξη το 2015 –στην 37η και 16η θέση αντίστοιχα.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ (28) εμφανίζουν σημαντική αύξηση (14,1%) και συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καταλαμβάνουν το 54% των συνολικών εξαγωγών. Ακόμα μεγαλύτερο (17,4%) είναι το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών προς τις χώρες της Ευρωζώνης.
 
Μεγάλη αύξηση καταγράφεται για τις εξαγωγές προς τη Β.Αμερική κατά 55,1%, τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής κατά 145,4% και τις χώρες της Αφρικής κατά 21,7%. Μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρούνται στις εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες ΕΕ (εκτός ευρώ) κατά 6,9% και προς την Ωκεανία (8,8%)
 
Αντίθετα, μεγάλη μείωση καταγράφεται στις εξαγωγές που αφορούν εφοδιασμούς πλοίων είτε από την ΕΕ είτε από Τρίτες Χώρες (-89,3% και -85,2% αντίστοιχα αλλά και προς τις χώρες της Ευρώπης εκτός Ε.Ε. κατά -35,5%, πτωτική είναι η τάση στις εξαγωγές(-8,8%)  προς τις χώρες της Ασίας (πλην Μ.Ανατολής).  Τέλος, ουσιαστικά στάσιμες εμφανίζονται οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Μ.Ανατολής & Β.Αφρικής (-0,6%) .
 
Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, πέραν της ήδη αναφερθείσας σημαντικής αύξησης προς την Ε.Ε. και προς τις 18 χώρες της Ευρωζώνης, οι εξαγωγές προς τις χώρες του G7 κατά 21%. Στην αντίθετη κατεύθυνση, σημαντικές  μειώσεις των εξαγωγών παρατηρούνται προς τις BRICS (-24,4%), προς τις χώρες του OPEC (-13%), προς τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας(ΟΣΕΠ)  (-28,5%) και προς τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (-39%).   
 
Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική μείωση, οφείλεται στην σημαντική πτώση των εξαγωγών καυσίμων (κατά -27,6%). Αντίθετα, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εμφανίζονται πολύ αυξημένες κατά 16,5%, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων κινούνται επίσης ανοδικά κατά 8,8% και μικρότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις εξαγωγές πρώτων υλών (4%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα (κατά 6,6%). 
 
Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, στο εννιάμηνο του 2015, καταγράφεται ένταση της πτωτικής πορείας (-11,4%), που ξεκίνησε  από τις αρχές του έτους, μετά τη μικρή άνοδο με την οποία έκλεισε το 2014. Η αξία τους διαμορφώθηκε σε 31.157 εκ. € έναντι 35.183,6 εκ.€ στο αντίστοιχο εννιάμηνο του 2014. Η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει μικρή μείωση -3,1%, ή κατά 723,7 εκατ. ευρώ.
 
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων ήταν να μειωθεί για το εννιάμηνο του έτους το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά -20,1%, στα -12.154,5 εκ ευρώ (από -15.255,3 εκ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2014).
 
Οι εξελίξεις κατά γεωγραφικές περιοχές και χώρες

Η εικόνα των ελληνικών εξαγωγών κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2015, δείχνει να διατηρείται η πτωτική τάση που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2013. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου καταγράφεται μείωση των εξαγωγών κατά -4,6%, στα 19.002,5 εκ.€  από 19.928,3 εκ.€ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται στις πτωτικές τάσεις που καταγράφονται στις ελληνικές εξαγωγές –κυρίως πετρελαιοειδών- προς τις Τρίτες Χώρες. 
 
Αναλυτικότερα κατά περιοχές, η σημαντική αύξηση κατά 17,4% (από 6.160 εκ.€ σε 7.230,7 εκ.€) των εξαγωγών προς την Ευρωζώνη (18), που απορρόφησε το 38,1% των συνολικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο εννιάμηνο, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών προς τους 6 από τους 7 βασικότερους εταίρους μας στην περιοχή. Μεγαλύτερη επίδραση είχε η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία κατά 25,8% (από 1.768,5 εκ.€ σε 2.225,3 εκ.€), ενώ σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις κατέγραψαν οι εξαγωγές προς την Ολλανδία (κατά 19%, από 312,3 εκ.€ σε 371,6 εκ.€), το Βέλγιο (κατά 14,2%, από 235,3 εκ.€ σε 268,6 εκ.€) και την Κύπρο (κατά 13,5%, από 916,1 εκ.€ σε 1.039,8 εκ.). Μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις –αλλά όχι αμελητέες καθώς αφορούν σημαντικά ποσά- εμφανίζουν οι εξαγωγές προς τη Γερμανία (κατά 5,1%, από 1.335,4εκ.€ σε 1.404 εκ.€) και προς τη Γαλλία (κατά 6,9%, από 473 εκ.€ σε 505,7 εκ.€), ενώ η μονάδική χώρα από τις σημαντικές αγορές της Ευρωζώνης που παρέμειναν στάσιμες οι εξαγωγές είναι η Ισπανία στα 519,3 εκ.€.

Από τις χώρες της Ευρωζώνης με χαμηλότερη αξία εξαγωγών, αξίζει να αναφερθούν ο υπερδιπλασιασμός των αποστολών προς τη Μάλτα (από  73,4 εκ.€ σε 173,3 εκ.€), προς την Ιρλανδία (από 26 εκ.€ στα 62,8 εκ.€) και προς Λιθουανία (από 19,2 στα 41,1 εκ.€), αλλά και οι πολύ μεγάλες αυξήσεις προς τη Σλοβενία (67%, από 74,6 εκ.€ σε 124,6 εκ.€), τη Σλοβακία (50%, από 45,5 εκ.€ σε 68,2 εκ.€), τη Φινλανδία (24,8%, από 106,1 εκ.€ σε 132,4 εκ.€) και την Πορτογαλία (17,3%, από 97,2 εκ.€ σε 114 εκ.€).

Όσον αφορά στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, οι εξαγωγές αυξήθηκαν προς αυτές κατά 6,9% και ανήλθαν στα 3.037,7 εκ.€ από 2.840,5 εκ.€. Η Βουλγαρία -κυριότερος πελάτης για τα ελληνικά προϊόντα στην εν λόγω κατηγορία χωρών- εμφανίζει μικρή μείωση -4,3% (από 976,3 εκ.€ σε 934,1 εκ.€), ενώ όλες οι υπόλοιπες 8 χώρες εμφανίζουν αυξητικές τάσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν (με βάση το μέγεθος των εξαγωγών) το Ην.Βασίλειο με αύξηση 13,7% (από 708 εκ.€ σε 805,3 εκ.€), η Ρουμανία με αύξηση 16,1% (από 448,8 εκ.€ από 521 εκ.€), η Πολωνία με αύξηση 10,5% (από 234,2 εκ.€ σε 258,7 εκ.€), η Τσεχία με αύξηση 6,9% (από 139,1 εκ.€ σε 148,7 εκ.€), η Σουηδία με αύξηση 6,5% (από 124,1 εκ.€ σε 132,2 εκ.€) και η Δανία με μεγάλη αύξηση 27,1% (από 71,8 εκ.€ σε 91,3 εκ.€).

Οι εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) καταγράφουν μια πολύ μεγάλη μείωση για το εννιάμηνο του 2015, της τάξης του -35,3%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και προς τους 5 κυριότερους κατά το εννιάμηνο του 2014 προορισμούς, παρατηρείται σημαντική συρρίκνωση των ελληνικών εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς την Τουρκία μειώθηκαν κατά -45,7% (σε 1.282,4 εκ.€ από 2.360,7 εκ.€), η οποία με αυτή την επίδοση περιορίζεται στην τρίτη θέση (από την 1η που κατείχε από τις αρχές του 2013) στον κατάλογο των κυριότερων προορισμών ελληνικών αποστολών. Σημαντικές μειώσεις των εξαγωγών καταγράφεται στις εξαγωγές προς την πΓΔΜ κατά -18,6% (σε 441,7 εκ.€ από 542,8 εκ.€), προς το Γιβραλτάρ κατά -45,8% (σε 313,9 εκ.€ από 579,5 εκ.€), προς την Αλβανία κατά -21,5% (σε 259,3 εκ.€ από 330,5 εκ.€) και προς τη Ρωσία κατά -42,3% (σε 157,3 εκ.€ από 272,6 εκ.€).

Σημαντικά μειωμένες εμφανίζονται επίσης οι αποστολές προς Ουκρανία κατά -33,2% (σε 85,5 εκ.€ από 128,1 εκ.€) και Μαυροβούνιο κατά -24% (σε 96,8 εκ.€ από 127,4 εκ.€), ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση, ανοδικές τάσεις εμφανίζουν οι αποστολές προς τη Σερβία κατά 4,4% (σε 153,3 εκ.€ από 146,8 εκ.€), προς την Ελβετία κατά 18,5% (σε 100 εκ.€ από 84,4 εκ.€), αλλά και οι -χαμηλότερης αξίας- εξαγωγές προς τη Νορβηγία κατά 41,4% (σε 40,8 εκ.€ από 28,9 εκ.€).

Η πολύ μεγάλη (κατά 55,1%) άνοδος των εξαγωγών προς τη Β.Αμερική (από 730,5 εκ.€ σε 1.132,8 εκ.€), οφείλεται στις σημαντικά αυξητικές τάσεις προς και τους τρεις προορισμούς της εν λόγω περιοχής. Ξεχωρίζει προφανώς, η πολύ μεγάλη αύξηση 61% των ελληνικών αποστολών προς τις ΗΠΑ, στα 906,2 εκ.€ από 562,9 εκ.€ το αντίστοιχο περσινό εννιάμηνο του 2014. Σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στις εξαγωγές και προς το Μεξικό, της τάξης του 27,9% (από 94,9 εκ.€ σε 121,4 εκ.€) και προς τον Καναδά κατά 44,7% (από 72,7 εκ.€ σε 105,2 εκ.€).

Οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής, εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 145,4% και ανήλθαν στα 157,6 εκ.€ από 64,2 εκ.€ το εννιάμηνο του 2014. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τον Παναμά στα 73,2 εκ.€ από 14,5 εκ.€ και προς τις Μπαχάμες στα 29,8 εκ.€ από μόλις 0,8 εκ.€, ενώ μικρή άνοδος των εξαγωγών παρατηρείται προς τη Βραζιλία (η οποία ήταν μέχρι πρότινος ο βασικός πελάτης ελληνικών προϊόντων στην περιοχή) κατά 2,6% (από 29,1 εκ.€ στα 29,8 εκ.€).

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ.Ανατολής & Β.Αφρικής καταγράφουν στασιμότητα ή οριακή μείωση κατά -0,6% (από 2.736,3 εκ.€ σε 2.719,8 εκ.€). Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρούνται αρκετά σημαντικές μεταβολές από χώρα σε χώρα και σε αυτό το εξεταζόμενο εξάμηνο, κάτι που δείχνει ότι παραμένει η ρευστότητα που υπάρχει στην πολιτική και οικονομική κατάσταση αυτών των χωρών. Για την ακρίβεια, από τις 8 χώρες που αποτελούν τους κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, οι τρεις εμφανίζουν ανοδικές τάσεις των εξαγωγών και οι άλλες πέντε πτωτικές.

Πιο συγκεκριμένα και παρουσιάζοντας τις μεταβολές με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, πρώτος πελάτης  ελληνικών προϊόντων παραμένει η Αίγυπτος στα 715,6 εκ.€ (από 585,8 εκ.€, με μεγάλη αύξηση 22,2%). Ακολουθεί με πολύ μεγάλη αύξηση 39,7% ο Λίβανος στα 564,4 εκ.€ από 404 εκ.€ και με μικρή αύξηση 4% η Σ.Αραβία στα 545,3 εκ.€ από 524,3 εκ.€).

Πτωτικά κινούνται οι λοιποί σημαντικοί πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή. Συγκεκριμένα στην 4η θέση είναι τα Ην.Αρ.Εμιράτα με σημαντική μείωση -23,3%, στα 201,6 εκ.€ (από 263 εκ.€), η Τυνησία με ακόμα μεγαλύτερη μείωση -42% στα 139,9 εκ.€ (από 241,1 εκ.€), το Ισραήλ  με μείωση -11,4%, στα 138,9 εκ.€ (από 1156,8 εκ.€) και με μεγάλες μειώσεις των εξαγωγών η Αλγερία (-36,4%, στα 135,5 εκ.€ από 213,2 εκ.€), και η Λιβύη (-20,4%, στα 119,4 εκ.€ από 150,1 εκ.€).

Οι υπόλοιπες χώρες εμφανίζουν χαμηλότερες σε αξία εξαγωγές, όμως αξίζει να αναφερθεί η συνέχιση της μεγάλης συρρίκνωσης των εξαγωγών και για αυτό το εννιάμηνο προς το Μαρόκο κατά -48,3% (στα 21,8 εκ.€ από 42,3 εκ.€) και από την άλλη η ανοδικές τάσεις των εξαγωγών προς το Ιράν κατά 52,8% (στα 18,4 εκ.€ από 128 εκ.€) και προς το Ιράκ κατά 11,5% (στα 32,4 εκ.€ από 29,1 εκ.€).

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας (πλην Μ.Ανατολής) κατά το εννιάμηνου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2015 εμφάνισαν μείωση της τάξης του -8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννιάμηνο. Ανήλθαν στα 930 εκ.€ από 1.019,8 εκ.€. Από τις 10 χώρες με αξιοσημείωτη αξία εξαγωγών, οι έξι παρουσιάζουν αύξηση εξαγωγών και οι άλλες τέσσερις μειώσεις.

Αναλυτικά, με σειρά βάσει αξίας εξαγωγών, ο πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εξεταζόμενη περιοχή, είναι η Ν.Κορέα με σημαντική α΄’υξηση 31,5% των εξαγωγών (από 187,3 εκ.€ σε 246,3 εκ.€). Ακουλουθούν οι εξαγωγές προς την Κίνα με σημαντική μείωση κατά -19,4% (από 229,4 εκ.€ σε 167,9 εκ.€), η Σιγκαπούρη –η οποία στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο ήταν στην 1η θέση στη σχετική κατάταξη- με πολύ μεγάλη μείωση κατά -52,6% (από 229,4 εκ.€ σε 108,7 εκ.€), το Χονγκ Κονγκ με σχεδόν διπλασιασμό των εξαγωγών (από 38,9 εκ.€ σε 74,8 εκ.€), η Ταϊβάν προς την οποία οι εξαγωγές υπερεξαπλασιάστηκαν (από μόλις 9,4 εκ.€ σε 57 εκ.€), η Γεωργία με μεγάλη μείωση -51,6% (από 113,6 εκ.€ σε 54,9 εκ.€), η Ινδία με αύξηση της τάξης του 17,6% (από 40,5 εκ.€ σε 47,6 εκ.€), η Ινδονησία με σημαντική μείωση -40,8% (από 68,8 εκ.€ σε 40,7 εκ.€), και τέλος η Ιαπωνία προς την οποία καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών κατά 22,5% (από 33 εκ.€ σε 40,5 εκ.€).   .

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Αφρικής (πλην Βόρειας Αφρικής) κατά το  εννιάμηνου του 2015 σημείωσαν αύξηση 21,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννιάμηνο, αν και παραμένουν χαμηλές σε αξία, αφού ανήλθαν στα 119,1 εκ.€ από 97,9 εκ.€. Ως προς τους κύριους πελάτες ελληνικών προϊόντων προς την εν λόγω περιοχή, αξίζουν να αναφερθούν: η εντυπωσιακή άνοδος των εξαγωγών προς την Κένυα (από 4,4 εκ.€ σε 27,6 εκ.€), η αύξηση κατά 25,5% των εξαγωγών προς τη Δημ. της Ν.Αφρικής (από 27,4 εκ.€ σε 34,4 εκ.€). Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και προς τη Γκάνα κατά 4% (από 13,2 εκ.€ σε 13,7 εκ.€), υπερδιπλασιάστηκαν αυτές προς την Αιθιοπία (από 5,3 εκ.€ σε 12 εκ.€) ενώ αντίθετα μεγάλη μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές προς τη Νιγηρία που ήταν ο κυριότερος πελάτης στην περιοχή και πλέον υποχώρησε στην 3η θέση(-37,1%, από 42,9 εκ.€ σε 27 εκ.€).

Οι χαμηλές σε αξία ελληνικές εξαγωγές προς την Ωκεανία, σημείωσαν αύξηση 8,8% (από 103,4 εκ.€ σε 112,5 εκ.€). Η άνοδος αυτή αφορά στις εξαγωγές προς την Αυστραλία κατά 10,2% (από 93,9 εκ.€ σε 103,5 εκ.€) ενώ αυτές προς τη Ν.Ζηλανδία υποχωρούν κατά -5,1% (από 9,6 εκ.€ σε 9,1 εκ.€).

Τέλος, οι ελληνικές εξαγωγές που αφορούν στους Εφοδιασμούς Πλοίων, εμφανίζουν μεγάλες μειώσεις. Συγκεκριμένα -89,3% στα πλοία με σημαία κρατών της ΕΕ και -85,2% στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών και διαμορφώθηκαν στα 48,9 εκ.€ και 112,7 εκ.€, από 455,7 εκ.€ και 761,1 εκ.€ αντίστοιχα. Ο βασικός λόγος για αυτές τις πολύ μεγάλες μειώσεις είναι ο περιορισμός της αξίας των πετρελαιοειδών, ο οποίος οφείλεται και στη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Οι εισαγωγές

Όσον αφορά στις εισαγωγές, παρατηρείται μείωση για το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015, κατά -11,4% και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 31.157 εκ.€, από 35.183,6 εκ.€ στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Οριακά μειωμένες (-1,7%) καταγράφονται οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις χώρες της Ευρωζώνης η μείωση των εισαγωγών είναι κατά -3,6%, ενώ από τις χώρες μέλη της ΕΕ που δεν είναι ενταγμένες στη ζώνη του ευρώ παρατηρείται αύξηση κατά 4,9%. Οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) εμφανίζουν μεγάλη μείωση της τάξης του -22,3%.

Αύξηση των εισαγωγών καταγράφεται από τις χώρες της Β.Αμερικής κατά 2,1% και από τις λοιπές χώρες της Αφρικής (πλην Β.Αφρικής) κατά 7,5%. Αντίθετα, πτωτικά κινούνται οι εισαγωγές από τη Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (-20,8%), από τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής (-15,7%), από τις λοιπές (πλην Μ.Ανατολής) χώρες της Ασίας (-20,4%) και από τις χώρες της Ωκεανίας κατά -4,1%.

Οι επιδόσεις κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων
 
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του εννιαμήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση των εξαγωγών καυσίμων κατά -27,6%, η οποία υπερκαλύπτει τις αυξήσεις σε όλες τις άλλες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή τις μεγάλες αυξήσεις στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων κατά 16,5%, των βιομηχανικών προϊόντων κατά 8,8%, αλλά και τις μικρότερες αυξήσεις των εξαγωγών πρώτων υλών (+4%) και της κατηγορίας είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένες κατά κατηγορίες (+6,6%).
 
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η μεγάλη αύξηση (16,5%) των εξαγωγών, σε 3.879,3 εκ.€ από 3.330 εκ.€, οφείλεται στον υπερτριπλασιασμό των εξαγωγών της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» δηλαδή κατά κύριο λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου (σε 555,6 εκ.€ από 180,6 εκ.€). Η σημαντικότερη υποκατηγορία «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» εμφανίζει αύξηση κατά 3,4% και απορροφά το 14,9% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 2.836,4 εκ.€ από 2.742,3 εκ.€. Τέλος, σημαντική ποσοστιαία αύξηση (19,7%) εμφανίζουν οι εξαγωγές της έτερης υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» στα 487,3 εκ.€ από 407,1 εκ.€.
 
Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημείωσαν άνοδο 8,8% με την αξία τους να ανέρχεται σε 8.211 εκ.€ από 7.543,8 εκ.€ στο εννιάμηνο του 2014. Αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές όλων των υποκατηγοριών, με τις πλέον σημαντικές να παρουσιάζονται στις υποκατηγορίες «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» (η οποία είναι και η μεγαλύτερη υποκατηγορία βιομηχανικών προϊόντων) με άνοδο 13,6% (σε 3.127,7 εκ.€ από 2.754,4 εκ.€) και «μηχανημάτων & υλικού μεταφορών» με άνοδο 15,4% (σε 1.799,6 εκ.€ από 1.559,6 εκ.€).  
 
Λιγότερο αυξημένες καταγράφονται οι εξαγωγές στις υποκατηγορίες «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» κατά 1,6% (σε 2.008 εκ.€ από 1.976,4 εκ.€) και «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά 1,8% (σε 1.275,8 εκ.€ από 1.253,4 εκ.€.
 
Ως προς τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, αναφέρθηκε ήδη η πολύ μεγάλη μείωση των εξαγωγών καυσίμων κατά -26,1% (σε 3.823,1 εκ.€ από 5.173,1 εκ.€), οι οποίες πλέον το πρώτο εννιάμηνο του 2015, υποχωρούν από την πρώτη κατηγορία προϊόντων στις ελληνικές εξαγωγές και το μερίδιό τους περιορίζεται στο 30,4% από 40% το αντίστοιχο περσινό. Οι εξαγωγές των πρώτων υλών εμφανίζουν αύξηση 4% (σε 676,9 εκ.€ από 650,8 εκ.€) και  παρόμοια κινούνται και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» (6,6%, σε 467,3 εκ.€ από 438,5 εκ.€).
 
Όσον αφορά στις εισαγωγές, η μείωση κατά -11,4% (από 35.183,6 εκ.€ σε 31.157 εκ.€) στο εννιάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014, οφείλεται στη μεγάλη μείωση των εισαγωγών καυσίμων κατά -27,5% (σε 8.690,5 εκ.€ από 11.992,9 εκ.€). Αξίζει να επαναληφθεί η επισήμανση ότι οι μεγάλες μεταβολές στην αξία των συναλλαγών καυσίμων, οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στις μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου μεταξύ των δύο συγκρινόμενων εξαμήνων. Πτωτικά βέβαια, κινούνται και οι εισαγωγές των υπόλοιπων σημαντικών κατηοριών προϊόντων.
 
Οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν, στο εννιάμηνο του 2015, το 55,7% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, υποχώρησαν κατά -3,5%  (σε 17.353,2 εκ.€ από 17.989,7 εκ.€).
 
Πιο αναλυτικά για τα βιομηχανικά προϊόντα, η κυριότερη υποκατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» παρουσιάζει σημαντική μείωση των εισαγωγών κατά -10,3% (σε 5.646.1 εκ.€ από 6.295.1 εκ.€), ενώ οι υπόλοιπες τρεις υποκατηγορίες κινούνται περίπου στα επίπεδου του εννιαμήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2014: τα «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» στα 4.959,2 εκ.€ από 4.932,5 εκ.€ (+0,5%), τα «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» στα 3.438,3 εκ.€ από 3.475,8 εκ.€ (-1,1%). και τα «διάφορα βιομηχανικά είδη» στα 3.309,6 εκ.€ από 3.286,3 εκ.€ (+0,7%).
 
Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν ελαφρά κατά -1,3%. Η συρρίκνωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών της σημαντικότερης υποκατηγορίας αγροτικών προϊόντων, των «τροφίμων & ζώων ζωντανών» οι οποίες υποχώρησαν κατά -1,9% (σε 3.666,3 εκ.€ από 3.735,8 εκ.€). Οι εισαγωγές της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» αυξήθηκαν κατά 10% (σε 388,9 εκ.€ από 353,6 εκ.€), ενώ αντίθετα μείωση στις εισαγωγές καταγράφεται για την υποκατηγορία «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» της τάξης του -10,2% (σε 192,2 εκ.€ από 214 εκ.€).
 
Οι εισαγωγές της κατηγορίας «πρώτες ύλες», είχαν μείωση κατά -7%, στα 815 εκ.€ από 876,5 εκ.€, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών έφτασε στο 2,6% και τέλος, οι εισαγωγές της πολύ χαμηλής σε αξία κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» υπερδιπλασιάστηκαν (στα 50,9 εκ.€ από 21,1 εκ.€).
 

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου