Εγκρίνονται 25 επιχειρησιακά προγράμματα Ομάδων Παραγωγών

23/12/2015

Αυτοσκοπός δεν είναι η απορροφητικότητα, αλλά η αποτελεσματικότητα των πόρων τόνισε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου.Μπίκας Αλέξανδρος
Την έγκριση 25 επιχειρησιακών προγραμμάτων Ομάδων Παραγωγών προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκος Στουπής.

Αυτοσκοπός δεν είναι η απορροφητικότητα, αλλά η αποτελεσματικότητα των πόρων τόνισε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου.

Στα πλαίσια συζήτησης με δημοσιογράφους με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου για το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020), δήλωσε χαρακτηριστικά πως «Σήμερα εγκρίνονται τα 25 πρώτα επιχειρησιακά προγράμματα των Ομάδων Παραγωγών και πρόκειται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να εγκριθούν και τα 100».
Επί της ουσίας σε σχέση με το νέο πρόγραμμα αρκέστηκε να τονίσει ότι αυτοσκοπός δεν είναι η απορροφητικότητα, αλλά η αποτελεσματικότητα των πόρων.
Τι περιλαμβάνουν τα επιχειρησιακά σχέδια
Η διαδικασία επιβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέµβρη, µε την ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή να ανέρχεται στο 50% (60% για Ενώσεις ΟΠ και διεπαγγελµατικές δράσεις) ή στο 4,1% (4,7% για τις Ενώσεις ΟΠ) της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εµπόριο, σύµφωνα µε το νέο κανονισµό.
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τις εξής δράσεις:
-Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού για την παραγωγή
-Εξοπλισµό µε συστήµατα άρδευσης
-Αγορά γης
-Απόκτηση µέσων παραγωγής για από κοινού χρήση από τους παραγωγούς µέλη
-Κάλυψη κόστους πιστοποίησης για τα βιολογικά
-Επενδύσεις για τη δηµιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδοµών που χρησιµοποιούνται για την εµπορία της παραγωγής (παραλαβή, διαλογή και τυποποίηση, συσκευασία, αποθεµατοποίηση, µέχρι και τη µεταποίηση)
-Προώθηση των προϊόντων της ΟΠ, µε καταχωρήσεις στον τύπο και διαφηµιστικά.
-Ασφάλιση της συγκοµιδής.
-Ενίσχυση για τοπικές συνεργασίες
Τη συνεργασία ολιγοµελών σχηµάτων οµοειδών συµπληρωµατικών επιχειρήσεων µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής εφοδιαστική αλυσίδα, ενισχύουν εξάλλου, σύµφωνα µε το υποβληθέν ΠΑΑ 2014-2020, τα νέα πολυταµειακά Leader που µετονοµάζονται σε CLLD (Τοπική ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων), καλύπτοντας διάφορες δαπάνες όπως είναι οι κατασκευές εγκαταστάσεων, ο εξοπλισµός και η αγορά µεταφορικών µέσων.
Για παράδειγµα ένα τριµελές σχήµα µεταξύ παραγωγού-µεταφορέα-µεταποιητή, θα ενισχύεται για διάφορες δαπάνες (αγορά µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού κ.α) µε σκοπό να δηµιουργήσουν µία αλυσίδα από το χωράφι στον τελικό καταναλωτή.
Το µέτρο αυτό θα εφαρµοστεί σε 45 Περιοχές Παρέµβασης πληθυσµού 10.000 έως 150.000 κατοίκων.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου