Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ στους καλλιεργητές μεταλλαγμένων

10/12/2015

Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ στους καλλιεργητές μεταλλαγμένων Μεγάλα πρόστιμα περιμένουν όσους επιχειρήσουν να καλλιεργήσουν μεταλλαγμένα προϊόντα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.
Τα πρόστιμα θα ξεκινούν από τις 100.000 ευρώ και θα προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε στρέμμα καλλιέργειας μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ. Μέσω του νομοσχεδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα της χώρας να απαγορεύει μονομερώς την καλλιέργεια όλων των ΓΤΟ που λαμβάνουν σχετική άδεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή είναι υπό αδειοδότηση, με τη αυτόματη ενεργοποίηση των προβλεπομένων από την Οδηγία 2015/412 διαδικασιών.
Όπως σημειώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, η έκδοση της εν λόγω οδηγίας που τυπικά ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2015 αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ελλάδας και όλων των κρατών – μελών της, Το νομοσχέδιο αναφέρει σχετικά με τον σκοπό κατάθεσής του ότι: «Ειδικότερα, οι διατάξεις του αποσκοπούν στην προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των γεωργικών καλλιεργειών της χώρας συμπεριλαμβανομένων των ντόπιων αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, της μελισσοκομίας, των τοπικών γεωργικών δομών και των ακολουθούμενων παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών που παρέχουν καλύτερη δυνατότητα συνδυασμού της παραγωγής με τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής γεωργικής πολιτικής που εστιάζουν στην προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών όπως επίσης και της καλλιέργειας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τον ορεινό και νησιωτικό χαρακτήρα πολλών περιοχών της χώρας...»
Τα πρόστιμα που θα εισπράττονται θα αποδίδονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε η παράβαση. Η έκδοση της εν λόγω οδηγίας που τυπικά ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2015 αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ελλάδας και όλων των κρατών-μελών της ΕΕ που αντιτίθενται στην καλλιέργεια των ΓΤΟ και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί Ελληνικής Προεδρίας.
Το παρόν νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2015, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης. Μπορείτε να δείτε το προς διαβούλευση Σ/Ν εδώ.

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου