Βάλτε δίχτυα λέει ο ΕΛΓΑ αλλά παραιτηθείτε της αποζημίωσης

 25/02/2016

Κοντονής Γιώργος 
Για αιτήσεις μέχρι 8 Απριλίου καλεί τους παραγωγούς ο ΕΛΓΑ, για να τοποθετήσουν αντιχαλαζική και αντιβρόχινη προστασία στην εκμετάλλευσή τους, με τον όρο ότι οικιοθελώς θα εξαιρούνται για περίοδο 6 ετών από ζημιογόνα αίτια, σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση, σε μια φόρμουλα που βρήκαν στον οργανισμό για να μην πληρώνει αποζημιώσεις σε αμπελουργούς.


Όπως αναφέρει η εν λόγω απόφαση (αριθ, 18/17-2-2016) του Οργανισμού ο παραγωγός για να επωφεληθεί θα πρέπει να υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αναζήτησης ευθύνης και παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης για χαλάζι (αν μπουν αντιχαλαζικά) και βροχή (αν μπει αντιβρόχινη μεμβράνη) από τον ΕΛΓΑ, για την ηρτημένη παραγωγή, φυτικό κεφάλαιο, εγκατάσταση και απώλεια εισοδήματος, σε περίπτωση κατάρρευσης. Η εξαίρεση από την ασφάλιση του ζημιογόνου αιτίου ισχύει απαρέγκλιτα για  την περίοδο των 6 ετών ακόμα και σε περιπτώσεις κατάρρευσης της εγκατάστασης.
Σημειώνεται ότι το ύψος της επιχορήγησης είναι 60% για τους μεμονωμένους και 75% για τις ομάδες παραγωγών. Το επιλέξιμο κόστος για τα αντιχαλαζικά ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500 ευρώ/στρμ κάλυψης και περιλαμβάνει δαπάνες για δίχτυ, κλιπ, γατζάκια κλπ. Το επιλέξιμο κόστος για τις αντιβρόχινες μεμβράνες ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ/στρμ κάλυψης και περιλαμβάνει δαπάνες για μεμβράνη, κλιπ, γατζάκια, σχοινιά κλπ.
Αναλυτικότερα το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΛΓΑ αναφέρει
Την επιχορήγηση μέσων ενεργητικής προστασίας σε ήδη εγκατεστημένες και υποστυλωμένες καλλιέργειες αποφάσισε το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α., κατά την τελευταία συνεδρίασή του, τροποποιώντας την προηγούμενη σχετική απόφαση.
Η υπ’ αριθμ. 88/5-6-2014 προηγούμενη απόφαση προέβλεπε για τους αμπελοπαραγωγούς δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα για τα μέτρα 2 και 3 (αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβροχική μεμβράνη), μόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις τους τηρούσαν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που συνεισφέρουν στο ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών προχώρησε σε τροποποίηση της Απόφασης επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας.
Βάσει της υπ’ αριθμ. 18/17-02-2016 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Πίνακα 1, που έχουν εγκαταστάσεις όπου μπορεί να τοποθετηθεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη, μπορούν να αιτηθούν μέχρι 8-04-2016 για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας, παίρνοντας οι ίδιοι την ευθύνη για την αρτιότητα και την αντοχή της κατασκευής τους.
Δεδομένου, ότι η όλη ενέργεια έχει πιλοτικό χαρακτήρα, η ανώτατη επιλέξιμη έκταση κάλυψης ανά παραγωγό είναι τα επτά (7) στρέμματα και η συνολική επιχορηγούμενη έκταση ανέρχεται στα 2.500 στρέμματα για κάλυψη με αντιχαλαζικό δίχτυ και 1.250 στρέμματα για κάλυψη με αντιβροχική μεμβράνη.
Περιφερειακή ενότητα Καλλιεργούμενη έκταση/στρμ Αντιχαλαζικό δίχτυ Αντιβρόχινη μεμβράνη
Ηράκλειο 14.501 Ναι Ναι
Καβάλα 21.815 Ναι Ναι
Κορινθία 47.221 Ναι Ναι
Λάρισα 5.548 Ναι Όχι
Πιερία 3.033 Ναι Ναι
Επιλέξιμη έκταση/στρμ
2.500 1.250

Στην περίπτωση που οι εκτάσεις που αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής, με βάση το Ε1 και το Ε3 (απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης) της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (φορολογικό έτος 2014):
Προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν αποκλειστικά γεωργικό εισόδημα. Στην περίπτωση που οι παραγωγοί αυτοί υπερκαλύψουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, προηγούνται οι παραγωγοί με τα μικρότερα ατομικά εισοδήματα.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η συνολική επιλέξιμη έκταση, από τους παραπάνω, έπεται ο παραγωγός με την καλύτερη σχέση ατομικού γεωργικού εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) προς το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα.
Στην περίπτωση που διαμορφώνεται από την ανωτέρω παράγραφο ίδια σχέση, προηγείται ο παραγωγός με το μικρότερο ατομικό αθροιστικά εισόδημα.
Για περισσότερες πληροφορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς και σχετικό υλικό (αίτηση ένταξης, Υπεύθυνες Δηλώσεις), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elga.gr.
Αναλυτικά η τροποποιητική απόφαση για την Αντιχαλαζική και Αντιβρόχινη Προστασία στα Αμπέλια

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου