Χωρίς πλαφόν τα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα για νέους

07/04/2017 

Κοντονής Γιώργος 
Την κατάργηση του ανώτατου ορίου δικαιωµάτων που λαµβάνουν ετησίως οι γεωργοί νεαρής ηλικίας από το Εθνικό Απόθεµα και την εισαγωγή ενός νέου Μέτρου στα Προγράµµατα που αποζηµιώνει τους αγρότες όταν πέφτει το εισόδηµά τους,
προβλέπει η Κοµισιόν για την τρέχουσα ΚΑΠ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Agrenda. Οι παραπάνω τροποποιήσεις περιλαµβάνονται στο νέο γενικό Κανονισµό (Omnibus) που συζητήθηκε στη συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας στο Λουξεµβούργο τη ∆ευτέρα 3 Απριλίου, και όταν ψηφιστεί θα έχει εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη το 2018.

Συνοπτικά οι σηµαντικότερες αλλαγές που εισάγει ο νέος Κανονισµός έχουν ως εξής:

Όσοι εντάσσονται στο καθεστώς των «γεωργών νεαρής ηλικίας» στα πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων θα µπορούν να λάβουν πάνω από 25 δικαιώµατα ετησίως, που είναι το ανώτατο όριο σήµερα.

Η εφαρµογή του ορισµού του «ενεργού γεωργού» στους δικαιούχους του τσεκ αποκτά προαιρετικό χαρακτήρα για τα κράτη µέλη.

Εισάγεται στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης ένα νέο Μέτρο, που επιτρέπει την αποζηµίωση των αγροτών αν το εισόδηµά τους πέσει κατά 20%. Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της ετήσιας αναθεώρησης των εθνικών αποφάσεων για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις. Αρκετές αντιπροσωπίες υποστηρίζουν πρόσθετες τροποποιήσεις πάνω σε αυτό το κοµµάτι όσον αφορά:
  • τα προϊόντα για τα οποία µπορεί να χορηγηθεί συνδεδεµένη στήριξη,
  • την πρόσθετη στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, και
  • τη µεθοδολογία αντιµετώπισης τυχόν υπερβάσεων των ποσοτικών ορίων που έχουν οριστεί για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου