Από 27 Δεκεμβρίου έως 9 Ιανουαρίου η κατάθεση του έντυπου φακέλου στις ΔΑΟΚ για τους υποψήφιους Νέους Αγρότες

1-12-2016

Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (23/12) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και συγκεκριμένα από τις 27/12/2016 έως και τις 9/1/2017, οφείλουν να υποβάλλουν στη ΔΑΟΚ τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας
οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης. Αυτό ορίζει απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥπΑΑΤ κ. Χ. Κασίμη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αναλυτικότερα η απόφαση αναφέρει:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016.
1. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31.10.2016 έως 23-12-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 9-1-2017 περίοδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ.
2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας: Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 27-12-2016 έως και τις 9-1-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»
Διαβάστε εδώ το αναλυτικό περιεχόμενο της απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

πηγη: www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.