«Καμπανάκι» για μειώσεις ενισχύσεων της ΚΑΠ από υπουργούς Γεωργίας της Ε.Ε.


07.03.2017 


«Καμπανάκι» για μειώσεις ενισχύσεων της ΚΑΠ από υπουργούς Γεωργίας της Ε.Ε. Ο κίνδυνος μείωσης των ενισχύσεων που δίνονται στους γεωργούς της Ε.Ε. ήταν μια από τις βασικές επισημάνσεις που έθεσαν πολλές αντιπροσωπείες κρατών μελών κατά την διάρκεια της συνόδου των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 6 Μαρτίου στις Βρυξέλλες με την συζήτηση για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε. Ε. να είναι ένα από τα βασικά θέματα.
Ειδικότερα, οι υπουργοί μοιράστηκαν ιδέες για το πώς μπορούν να επιτευχθούν οι προτεραιότητες της μελλοντικής ΚΑΠ, όπως αυτές που προσδιορίζονταν σε σχετικό έγγραφο της Προεδρίας της Μάλτας ( δείτε σχετικά εδώ: ), καθώς και με το εάν θα πρέπει να υπάρξει εξισορρόπηση των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης.

Στις γενικές προτεραιότητες επισημάνθηκε η απλοποίηση για τις μελλοντικές πολιτικές, προκειμένου να απελευθερωθεί το πλήρες οικονομικό δυναμικό της κοινοτικής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών.

Άλλα ζητήματα που αναφέρθηκαν ως προτεραιότητες ήταν: η οικοδόμηση ανθεκτικότητας, η ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, η επένδυση στην αγροτική βιωσιμότητα και ζωτικότητα, η εξασφάλιση της ανανέωσης των γενεών, η διατήρηση ενός προσανατολισμού προς την αγορά και η ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Από τα παραπάνω, ορισμένες αντιπροσωπίες έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στο μέλλον στην αγροτική ανάπτυξη με σκοπό να επενδύσουν στην βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών και τη ζωτικότητα, ενώ άλλες στον κίνδυνο μείωσης των ενισχύσεων.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις
 

Η ελληνική αντιπροσωπεία υποστηριζόμενη από 12 Κράτη – Μέλη τη Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λεττονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία, εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά με τον τρόπο που η Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων, αμφισβητώντας τις Αποφάσεις των ΚΜ όσον αφορά στους όρους επιλεξιμότητας και ειδικότερα τα ποσοτικά όρια και τη στόχευση των τομέων.

Εκφράστηκε ανησυχία για την πληθώρα των συμπληρωματικών πληροφοριών που απαιτούνται προκειμένου να αιτιολογηθούν οι αποφάσεις των ΚΜ μη αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο ορατός κίνδυνος δημοσιονομικών διορθώσεων να επηρεάζει τις άμεσες πληρωμές και τα εισοδήματα των αγροτών.

Αναφέρθηκε η υπερβολική επιβάρυνση και το κόστος που προκύπτει για τις εθνικές διοικήσεις και  ζητήθηκε από την Επιτροπή η δυνατότητα ενός πιο ευέλικτου καθεστώτος συνδεδεμένων ενισχύσεων, που θα επιτρέπει στα ΚΜ  να στοχεύουν τους τομείς σύμφωνα με την εθνική τους στρατηγική, εξυπηρετώντας παράλληλα τους στόχους της ΚΑΠ. Επισημάνθηκε, τέλος, ότι ένα πιο προσαρμοσμένο καθεστώς συνδεδεμένων ενισχύσεων θα υποστηρίξει αναμφίβολα τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων σε ευαίσθητους τομείς, την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας προϊόντων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στη γεωργία. Το ελληνικό αίτημα στήριξαν μέσα στην αίθουσα και οι αντιπροσωπείες του Βελγίου και Ουγγαρίας.

Τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας

Εκτός από παρατηρήσεις  κατά την πρώτη επίσημη συζήτηση για την ΚΑΠ μετά το 2020, η ελληνική πλευρά αναφέρθηκε και στο θέμα της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στηρίζοντας την κροατική πλευρά για ολική αποζημίωση των εμβολίων αλλά και αποζημιώσεων σε περιπτώσεις θνησιμότητας από τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.

Αναφορικά με τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μαζί με άλλα επτά κράτη μέλη η ελληνική πλευρά στήριξε την προσπάθεια για την υιοθέτηση σε ενωσιακό επίπεδο σχετικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών.

Για τον τομέα του ρυζιού σχετικά με το πρώτο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 20 Φεβρουαρίου 2017, τονίστηκε η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του τομέα ο οποίος  κινδυνεύει ιδιαίτερα με μεγάλη μείωση της παραγωγής και των τιμών εξαιτίας των διεθνών εμπορικών συμφωνιών.

Το Συμβούλιο επίσης ενημερώθηκε για την πλατφόρμα της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, τη διπλή ποιότητα τροφίμων, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και  για τα αποτελέσματα της συνάντησης G20 των Υπουργών Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 22 Ιανουαρίου 2017 όπου εγκρίθηκε δήλωση και σχέδιο δράσης με έμφαση στο νερό, αντιβιοτικά και ψηφιοποίηση.

Σχετικά με τα θέματα Αλιείας, παρουσιάστηκε η πρόταση για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης των αποθεμάτων μικρών πελαγικών στην Αδριατική Θάλασσα. Η ελληνική πλευρά σημείωσε το οριζόντιο ενδιαφέρον της πρότασης, δεδομένου ότι αποτελεί το πρώτο πολυετές σχέδιο διαχείρισης αποθεμάτων για τη Μεσόγειο και υπογράμμισε ότι η εισαγωγή του συστήματος TAC και ποσοστώσεων δεν αποτελεί την πλέον κατάλληλη λύση διαχείρισης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αλιείας στη Μεσόγειο.

Επίσης οι Υπουργοί ενημερώθηκαν για την υψηλού επιπέδου Διάσκεψη «Οι Ωκεανοί μας - Ένας Ωκεανός Ζωής», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα, 5-6 Οκτωβρίου 2017 και θα εστιάσει στη βιωσιμότητα της αλιείας, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, στη θαλάσσια ρύπανση και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.