Στροφή στις έμμεσες επιδοτήσεις μέσω του βιοαερίου

05/09/2017

Κοντονής Γιώργος
«Χρήµατα µόνο για παραγωγικές δουλειές». Αυτό είναι το νέο δόγµα του επιτρόπου Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, που µαρτυρά µία στρατηγική στροφής των ενισχύσεων σε δραστηριότητες που έµµεσα και όχι άµεσα -όπως το τσεκ- συµπληρώνει το εισόδηµα του παραγωγού.


Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι οι µονάδες βιοαερίου µε την Κοµισιόν να βγάζει στη δηµοσιότητα παραδείγµατα από επιτυχηµένες δουλειές κτηνοτρόφων, οι οποίοι συµπιέζουν το κόστος παραγωγής, καλύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες µε καύσιµο που προέρχεται από τα απόβλητα της εκµετάλλευσής τους. Ένας τέτοιος αποπροσανατολισµός της χρηµατοδοτικής στήριξης, αφενός βρίσκει σύµφωνους τους Γερµανούς που επιθυµούν να εστιάσουν τον προϋπολογισµό της ΚΑΠ στην «ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία» και αφετέρου στρώνει το δρόµο για την περικοπή των άµεσων ενισχύσεων.

Κέντρο Γνώσεων Βιοοικονοµίας της ΕΕ
Ειδικότερα, η Κοµισιόν λάνσαρε στις 20 Ιουλίου το νέο Κέντρο Γνώσεων Βιοοικονοµίας µε σκοπό να κατευθύνει τους παραγωγούς στην αξιοποίηση των αγροτικών αποβλήτων. Το Κέντρο θα παρέχει γνώσεις, σχετικά µε τη βιοοικονοµία συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων και τεχνογνωσίας. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της,  η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιοοικονοµίας. Αυτού του είδους η οικονοµία περιλαµβάνει τη χρήση ανανεώσιµων βιολογικών πηγών από τη γη και τη θάλασσα για την παραγωγή φαγητού, βιοενέργειας και υλικών. Στην περίπτωση της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, οι πηγές προέρχονται από δάση, καλλιέργειες και ζώα.

Για την περίοδο 2014-2020, οι διαχειριστικές αρχές έχουν προγραµµατίσει δράσεις που υπάγονται στην πολιτική αυτή ύψους πάνω από 800 εκατ. ευρώ. Αυτό προβλέπεται να δηµιουργήσει, µεταξύ άλλων, µια συνολική επένδυση ύψους 2,7 δισ. ευρώ για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. Όπως λέει, η παραγωγή ενέργειας στις φάρµες και η τοπική παραγωγή ενέργειας διατηρούν και δηµιουργούν θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές όπου παράγεται βιοµάζα από αγροτικά ή δασικά απόβλητα, σηµειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Κοµισιόν.

Το παράδειγµα της Ρουµανίας

Πολλά πρότζεκτ στην Ευρώπη «τρέχουν» ήδη, όπως για παράδειγµα µια µονάδα ανανεώσιµης πηγής ενέργειας σε µια γαλακτοκοµική φάρµα στη Ρουµανία µε κονδύλια από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η µονάδα χρησιµοποιεί υποπροϊόντα από την παραγωγή γάλακτος, όπως κοπριά ή απόβλητα γάλακτος, και τα µετατρέπει σε βιοαέριο. Αυτό βοήθησε στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας της φάρµας, µειώνοντας τις εκποµπές αερίων σχεδόν στο µηδέν. Επιπλέον, η µονάδα παραγωγής βιοαερίου επέτρεψε τη µείωση του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια αύξησε την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µακροπρόθεσµα.

πηγη:www.agronews.gr