Όσοι επιλαχόντες Νέοι δεν υπογράψουν έως 18/11 πληρώνονται άνοιξη του 2015

12/11/2014

Ταυτότητα, εκκαθαριστικό 2014 και φωτοτυπία Βιβλιαρίου πρέπει να προσκομίσουν για την παραλαβή της απόφασης έγκρισης πράξης.Κοντονής Γιώργος
Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου καλούνται οι επιλαχόντες Νέοι Αγρότες να υπογράψουν την απόφαση έγκρισης πράξης, προκειμένου να λάβουν την αναλογούσα ενίσχυση εντός του 2014, καθώς σε άλλη περίπτωση η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2015.

Ταυτότητα, εκκαθαριστικό 2014 και φωτοτυπία Βιβλιαρίου πρέπει να προσκομίσουν για την παραλαβή της απόφασης έγκρισης πράξης.
Χαρακτηριστική είναι η ενημέρωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στους επιλαχόντες του προγράμματος Νέων Αγροτών, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ενημερώνει τους επιλαχόντες του Προγράμματος των Νέων Γεωργών (Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007-2013 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών») ότι σύμφωνα με την 22151/5-11-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθίστανται εν δυνάμει δικαιούχοι και μπορούν από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου να προσέρχονται στο γραφείο 13 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ώστε να προβούν στην παραλαβή – αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης προσκομίζοντας:
- Ταυτότητα
- Εκκαθαριστικό 2014
- Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης με 1ο το όνομα του δικαιούχου
Τονίζεται ότι προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την αναλογούσα ενίσχυση εντός του 2014, θα πρέπει να υπογράψουν την απόφαση έγκρισης πράξης το αργότερο ως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, διαφορετικά η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2015».


πηγη:www.agronews.gr