Κτηνοτροφικο Μπιζελι:Πως, που, ποτε το καλλιεργουμε


Μπιζέλι κτηνοτροφικό ARVIKA
- Το κτηνοτροφικό μπιζέλι είναι φυτό αναντικατάστατο για τις βόρειες περιοχές και τις ορεινές περιοχές της
υπόλοιπης Ελλάδας, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες του Χειμώνα δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη άλλων
ετήσιων ψυχανθών.
- Το κτηνοτροφικό μπιζέλι μπορεί να αντέξει μέχρι και - 16ο C. Είναι όμως φυτό ευαίσθητο στις υψηλές
θερμοκρασίες της άνοιξης, κατά την περίοδο της άνθησης, οπότε δεν γονιμοποιούνται τα άνθη με
αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης σε καρπό.
- Όσον αφορά τα εδάφη τα πλέον κατάλληλα είναι τα γόνιμα αργιλλοπηλώδη με καλή στράγγιση.
- Η σπορά γίνεται με τη συνηθισμένη σπαρτική των σιτηρών με συνεχή σπορά επί της γραμμής και
αποστάσεις 18-25 εκατ. μεταξύ των γραμμών.
- Εδάφη πλούσια σε ασβέστιο είναι ευνοϊκά, πιθανόν όμως σε τέτοια εδάφη να εμφανισθούν συμπτώματα
τροφοπενίας σιδήρου. Στην έλλειψη στοιχείου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το μπιζέλι και η καλλιέργειά του
είναι προβληματική σε εδάφη όπου το ph είναι μεγαλύτερο από το 7. Το φυτό επίσης δεν αντέχει σε ph
κάτω του 5,6.
- Η ποσότητα σπόρου που χρησιμοποιείται ανά στρέμμα είναι 15-16 κιλά για καρποδοτική καλλιέργεια και
17-18 κιλά για σανοδοτική καλλιέργεια.
- Σε ό,τι αφορά τη λίπανση το στοιχείο που συνήθως είναι απαραίτητο είναι ο φώσφορος με ποσότητα 6-8
κιλά/ στρέμμα.
- Οι αποδόσεις σε σανό ανέρχονται στα 2000 - 2500 κιλά ανά στρέμμα και σε καρπό 300-400 κιλά ανά
στρέμμα.
- Η σπορά του μπιζελιού στις βόρειες και κρύες περιοχές γίνεται την άνοιξη, ενώ στις νότιες και θερμές το
Φθινόπωρο. Η ελάχιστη θερμοκρασία φυτρώματος είναι γύρω στους 5ο C.
- Οι αποστάσεις των γραμμών κυμαίνονται από 20-40 εκατοστά ανάλογα με την ποικιλία.
- Το κτηνοτροφικό μπιζέλι είναι φυτό ευαίσθητο στις υψηλές θερμοκρασίες και γι’ αυτό καλλιεργείται στις
δροσερές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι βλαβερές κυρίως κατά την εποχή της άνθησης και του
σχηματισμού των λοβών. Έτσι το κτηνοτροφικό μπιζέλι για καρπό μόνο σε δροσερές περιοχές, σε μεγάλα
υψόμετρα ή γεωγραφικά πλάτη επιτυγχάνει.
- Κατά την εποχή της άνθησης θερμοκρασίας 2 έως 3ο C κάτω από το μηδέν είναι επιζήμιες.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Εκτός από τα καλλιεργητικά μέτρα όπως η αμειψισπορά και η πυκνή σπορά για την καταπολέμηση
των ζιζανίων χρησιμοποιούνται και φυτοφάρμακα όπως είναι τα Bladex, Dacthal, Tribunix, Gesagard και
άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται αμέσως μετά τη σπορά και πριν φυτρώσουν τα μπιζέλια και καταπολεμούν
ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια.
Επίσης, χρησιμοποιείται το Stomp το οποίο εφαρμόζεται πριν από τη σπορά για την καταπολέμηση
των παραπάνω ζιζανίων. Για την καταπολέμηση της αγριόβρωμης χρησιμοποιείται το Carbyne.
ΑΡΔΕΥΣΗ
Για την απόληψη υψηλών αποδόσεων το μπιζέλι χρειάζεται επάρκεια υγρασίας ιδίως κατά το στάδιο
της άνθησης.
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Το κατάλληλο στάδιο συγκομιδής του κτηνοτροφικού μπιζελιού για σανό είναι όταν έχουν
σχηματισθεί καλά οι περισσότεροι λοβοί του.
Για την παραγωγή καρπού και επομένως και σπόρου το κτηνοτροφικό μπιζέλι πρέπει να συγκομίζεται
όταν οι λοβοί του έχουν ωριμάσει φυσιολογικά και συγκεκριμένα όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των λοβών
αποκτήσει το κιτρινοπράσινο χρώμα.
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Βρούχος. Όπως στο βίκο έτσι και στο μπιζέλι ο βρούχος προξενεί μεγάλες ζημιές. Η καταπολέμησή
του γίνεται κυρίως με τον ψεκασμό και διαφόρων εντομοκτόνων κατά την έναρξη της άνθησης.ΠΗΓΗ:www.kespy.gr