Στα 242,6 εκατ € οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αγροτών 2015−2018

18.12.2015 

Στα 242,6 εκατ € οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αγροτών 2015−2018
Ποσό ύψους μέχρι 242.684.000 ευρώ εγκρίθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος «Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών», στο πλαίσιο του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−2006 και τη συνέχιση των πληρωμών των δικαιούχων για τα έτη 2015−2018.
Συγκεκριμένα, με την με αριθμό 5638/139025 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2739/Β/16.12.2015, τροποποιείται η αριθμ. 871/25739/4−3−2015 απόφαση των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών «Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης για τα έτη 2015 έως και 2018» (Β΄ 318/10−3−2015), ως εξής:
 
1. «1. Για την σχετικά με τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για το εν λόγω πρόγραμμα στο πλαίσιο του Άξονας 1, Μέτρο 1 ως ανειλημμένες υποχρεώσεις, εγκρίνεται η διάθεση ποσού ύψους.»
 
2. «2. Στην ανωτέρω εγκεκριμένη πίστωση των 242.684.000 ευρώ συμπεριλαμβάνεται προς διάθεση και η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς για τα αντίστοιχα έτη 2015 έως και 2018 σύμφωνα με την από 07−07−2014 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
 
Αναλυτικά οι πληρωμές δικαιούχων και η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς για την τετραετία 2015−2018 διαμορφώνεται ως ο ακόλουθος πίνακας:
 
Έτος
Πληρωμές Δικαιούχων
Τράπεζα Πειραιώς
Σύνολο
2015
72.850.000 €
2.034.000 €
74.884.000 €
2016
70.000.000 €
1.800.000 €
71.800.000 €
2017
55.000.000 €
1.200.000 €
56.200.000 €
2018
39.000.000 €
800.000 €
39.800.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
236.850.000 €
5.834.000 €
242.684.000 €
 
3. «5. Το ποσό της δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ τα έτη 2015 έως και 2018 για την πληρωμή των δικαιούχων, ανέρχεται σε ύψος μέχρι 236.850.000 ΕΥΡΩ με το αντίστοιχο κατ’ έτος ποσό χρηματοδότησης όπως στον ανωτέρω πίνακα.»
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 871/25739/4−3−2015 ΚΥΑ (318 Β΄).
 

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.