Άνω του μισού εισοδήματος θα τρώνε φόροι και εισφορές

14/01/2016

Μπίκας Αλέξανδρος
Οι εξαιρετικά υψηλές εισφορές, τόσο για την σύνταξη, όσο και για την υγειονομική περίθαλψη, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη φορολόγηση, μαθηματικά οδηγούν τους αγρότες σε οικονομικό αφανισμό και την αγροτική παραγωγή της χώρας σε διάλυση, επισημαίνεται μεταξύ άλλων από την ΠΑΣΕΓΕΣ για το «υπό ψήφιση» καθεστώς ασφάλισης των αγροτών.
Πιο αναλυτικά, οι επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το σχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό, το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλο, έχουν ως εξής:
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κείμενο του παραπάνω νομοσχεδίου και με την επιφύλαξη της ανάγκης παροχής ορισμένων διευκρινίσεων, αλλά και ενδεχόμενων τροποποιήσεων στο τελικό κείμενο του νέου νόμου για το ασφαλιστικό, επισημαίνονται τα ακόλουθα σε σχέση με το νέο καθεστώς ασφάλισης των αγροτών:
Α. Το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό προβλέπει εξαιρετικά υψηλές αυξήσεις των εισφορών των αγροτών, τόσο για την σύνταξη, όσο και για την υγειονομική τους περίθαλψη, όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια . Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την υπέρμετρη φορολόγησή τους, δηλαδή την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 13% στο 26% από το πρώτο ευρώ, την αύξηση της προκαταβολής φόρου από 27,5% σε 55% και εν συνεχεία σε 100%, την αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά εφόδια από 13% σε 23%, την κατάργηση του αφορολογήτου των αγροτικών επιδοτήσεων, την κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης,  την επιβολή τέλους επιτηδεύματος καθώς και εισφοράς αλληλεγγύης, καθιστά πλέον με αντικειμενικούς  όρους, ασύμφορη την αγροτική απασχόληση και μη βιώσιμες τις αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι ένα ποσοστό άνω του 50% του πενιχρού μέσου αγροτικού εισοδήματος στη χώρα μας, θα δεσμεύεται για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Κατά συνέπεια μαθηματικά οι αγρότες οδηγούνται σε οικονομικό αφανισμό και η αγροτική παραγωγή της χώρας σε διάλυση.
Β. Το ασφαλιστικό ταμείο των αγροτών δηλαδή ο ΟΓΑ καταργείται και συγχωνεύεται σ’ ένα υπερταμείο.
Γ. Οι εισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 54 και 57 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αυξάνονται σημαντικά.
Συγκεκριμένα:
Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές:


ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.)
Ασθένεια (2,5% x 5η - 7η ασφ. κατ.)
ΛΑΕ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
486,77
34,07
26,64
2,05
62,76
753,12
603,37
42,24
26,64
2,05
70,93
851,16
726,05
50,82
26,64
2,05
79,51
954,12
895,92
62,71
26,64
2,05
91,40
1.096,80
1.065,78
74,60
26,64
3,08
104,32
1.251,84
1.234,46
86,41
30,86
3,08
120,35
1.444,20
1.401,86
98,13
35,05
3,08
136,26
1.635,12

Με το νέο νομοσχέδιο  προβλέπονται για τους αγρότες τα ακόλουθα:
1. Υπολογισμός εισφορών σύνταξης.
α) Οι Αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ( παλιοί και νέοι ), από 1-1-2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
β) Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από την 1.7.2015 έως την 31.12.2019, ως εξής:
(α) Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό για την  σύνταξη (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ) αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.
(β) Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται σαν ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :
Κατά το έτος 2017 σε 14 %,
Κατά το έτος 2018 σε 17 %,
Από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.
Παραδείγματα :
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 14% = 700 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 17% = 850 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 20% = 1.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 14% = 1400 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 17% = 1.700 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 20% = 2.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 14% = 2.100 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 17% = 2.550 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 20% = 3.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 14% = 2.800 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 17% = 3.400 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 20% = 4.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 14% = 3.500 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 17% = 4.250 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 20% = 5.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 14% = 4.200 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 17% = 5.100 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 20% = 6.000 ευρώ.

1α. Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών σύνταξης.
Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Δηλαδή : 586,08 Χ 80% = 468,864 Χ 20% = 93,77 ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52, δηλαδή στο 10πλάσιο  του κατώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος.
Άρα: 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 20%  = 1.172,16 μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά
( δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά παραμένει η ίδια ).

2. Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους.
Παράδειγμα :
Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 6,95% = 347,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 6,95% =  695 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 6,95% = 1.042,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 6,95% = 1.390 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 6,95% = 1.737,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 6,95% = 2085 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

3. Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση.
Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα σαν φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα.

4. Πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας
Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) , δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών, τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους.

5. Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας.
Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι Αγρότες στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού σε ποσοστό 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης.

Παράδειγματα :
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 0,5 % =  25 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 0,5 % = 50 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 0,5 % = 75 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 0,5 % = 100 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 0,5 % = 125 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 0,5 % = 150 ευρώ
Δ.  Σύγκριση εισφορών παλιάς και νέας ασφάλισης αγροτών για την περίοδο από  01.07.2015 έως 31.12.2016 για τον κλάδο σύνταξης .

Από 1.7.2015 ( αναδρομικά δηλαδή ) έως 31.12.2016 το ποσοστό για την σύνταξη αυξάνεται από 7% σε 10%.

Συγκριτικά λοιπόν, για τον κλάδο Σύνταξης, θα έχουμε τα εξής, ανά ασφαλιστική κατηγορία:

 
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
( ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 1/7/2015 - 31/12/2016)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ( ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΌ 7% ΣΕ 10% )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εισφορά (7% x ασφ. κατ.)
Εισφορά (10% x ασφ. κατ.)
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
486,77
34,07
48,68
14,61
42,87%
603,37
42,24
60,34
18,10
42,84%
726,05
50,82
72,61
21,79
42,87%
895,92
62,71
89,59
26,88
42,87%
1.065,78
74,60
106,58
31,98
42,87%
1.234,46
86,41
123,45
37,04
42,86%
1.401,86
98,13
140,19
42,06
42,86%

Συγκριτικός πίνακας συνολικών ετησίων ασφαλιστικών εισφορών, ανά ασφαλιστική κατηγορία:
( ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 1/7/2015 - 31/12/2016)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2014
2015
2016
753,12
840,76
928,40
851,16
959,74
1.068,32
954,12
1.084,83
1.215,54
1.096,80
1.258,09
1.419,38
1.251,84
1.443,71
1.635,58
1.444,20
1.666,42
1.888,63
1.635,12
1.887,46
2.139,79

Ε. Συγκεντρωτικός πίνακας ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με το εισόδημα για τα έτη 2017, 2018, 2019 και εφεξής
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  1/1/2017 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΑΤΡΟΦΑ-ΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
 ΕΤΟΣ 2017 
14%
ΕΤΟΣ 2018 
17%
ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
20%
Εισφορά Ετήσια  (*)
6,95%
Εισφορά Ετήσια
0,5%
 ΕΤΟΣ 2017 
ΕΤΟΣ 2018 
ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
1,000
788
956
1,125
391
5
1.184
1.353
1.521
2,000
788
956
1,125
391
10
1.189
1.358
1.526
3,000
788
956
1,125
391
15
1.194
1.363
1.531
4,000
788
956
1,125
391
20
1.199
1.368
1.536
5,000
788
956
1,125
391
25
1.204
1.373
1.541
5,626
788
956
1,125
391
28
1.207
1.376
1.544
6,000
840
1,020
1,200
417
30
1.287
1.467
1.647
8,000
1,120
1,360
1,600
556
40
1.716
1.956
2.196
9,000
1,260
1,530
1,800
626
45
1.931
2.201
2.471
10,000
1,400
1,700
2,000
695
50
2.145
2.445
2.745
12,000
1,680
2,040
2,400
834
60
2.574
2.934
3.294
14,000
1,960
2,380
2,800
973
70
3.003
3.423
3.843
15,000
2,100
2,550
3,000
1,043
75
3.218
3.668
4.118
16,000
2,240
2,720
3,200
1,112
80
3.432
3.912
4.392
18,000
2,520
3,060
3,600
1,251
90
3.861
4.401
4.941
20,000
2,800
3,400
4,000
1,390
100
4.290
4.890
5.490
22,000
3,080
3,740
4,400
1,529
110
4.719
5.379
6.039
24,000
3,360
4,080
4,800
1,668
120
5.148
5.868
6.588
26,000
3,640
4,420
5,200
1,807
130
5.577
6.357
7.137
28,000
3,920
4,760
5,600
1,946
140
6.006
6.846
7.686
30,000
4,200
5,100
6,000
2,085
150
6.435
7.335
8.235
35,000
4,900
5,950
7,000
2,433
175
7.508
8.558
9.608
40,000
5,600
6,800
8,000
2,780
200
8.580
9.780
10.980
45,000
6,300
7,650
9,000
3,128
225
9.653
11.003
12.353
50,000
7,000
8,500
10,000
3,475
250
10.725
12.225
13.725
55,000
7,700
9,350
11,000
3,823
280
11.803
13.453
15.103
60,000
8,400
10,200
12,000
4,170
300
12.870
14.670
16.470
65,000
9,100
11,050
13,000
4,518
330
13.948
15.898
17.848
70,000
9,800
11,900
14,000
4,865
350
15.015
17.115
19.215
70,330
9,846
11,956
14,066
4,888
352
15.086
17.196
19.306

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.