Αποδέσμευση ως 31 Μάρτη χωρίς επιστροφή χρημάτων από νιτρικά του 2015

28/03/2016 

Δούσκα Ελένη
Λίγες ακόμα ημέρες περιθώριο, μέχρι το τέλος του μήνα (στις 31 Μαρτίου) έχουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση αποδέσμευσης από κάποια αγροπεριβαλλοντική δράση (νιτρικά, ολοκληρωμένη καπνού ή τεύτλων, αμειψισπορά),
στην οποία έχουν ενταχθεί μέχρι το τέλος του 2014, χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή χρημάτων, για την περίοδο για την οποία ίσχυσε η δέσμευση, βάσει της ρήτρας αναθεώρησης του Καν. 1974/2006, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.

Αντίστοιχα, για το έτος εφαρμογής 2016, η καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης αποδέσμευσης είναι η 15η Μαΐου και για το 2017 η 15η Μαΐου 2017, σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Χ. Κασίμη.
Πρόκειται για μια απόφαση, που ξεκαθαρίζει την κατάσταση για τους παραγωγούς, οι οποίοι λόγω των σημαντικών και χρονιζόντων εκκρεμοτήτων στις πληρωμές ήθελαν να αποδεσμευτούν από το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν ήδη λάβει, με δεδομένο ότι δεν τα έχουν.
Βάσει του διευκρινιστικού εγγράφου, οι δικαιούχοι των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 που έχουν υπογράψει σύμβαση έως την 31/12/2014 και των οποίων οι υποχρεώσεις μεταφέρονται ως ανειλημμένες στο νέο ΠΑΑ 2014-2020, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ως τη λήξη της αναληφθείσας δέσμευσης είτε να αποδεσμευθούν.
Α) Στην περίπτωση που συνεχίσουν την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, υποχρεούνται να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να τηρούν τις δεσμεύσεις της γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης στην οποία είναι ενταγμένοι.
β) Να αποδέχονται την, ενδεχόμενη, μείωση του ύψους ενίσχυσης προκειμένου ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης με τις πρακτικές του πρασινίσματος του Πυλώνα Ι.
γ) Να τηρούν τη σχετική, κατά δράση, νέα γραμμή βάσης του ΠΑΑ 2014-2020 (πολλαπλή συμμόρφωση, ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κτλ).

Οι προϋποθέσεις αποδέσμευσης

Δυνατότητα αποδέσμευσης από τις δράσεις του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013 χωρίς να τους ζητηθεί επιστροφή για την περίοδο της αποδέσμευσης, έχουν οι ακόλουθοι δικαιούχοι:
Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και Δράση 2.3Β Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων: Όταν η συνολική (εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης) αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση άνω των 10 εκταρίων (100 στρέμματα).
Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών και Δράση 2.3Α Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού: Όταν η συνολική (εντός και εκτός γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης) αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση άνω των 15 εκταρίων (150 στρέμματα).

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.