Στο νέο πρόγραμμα ελέγχων τα πιστοποιητικά χρήσης φυτοπροστασίας

 18/03/2016

Σε ελέγχους αγροτών για την κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και της αποθήκευσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα οποία είχε χορηγηθεί προσωρινή έγκριση διάρκειας 120 ημερών θα προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το νέο «Πρόγραμμα ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2016».


Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, οι έλεγχοι στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων θα αφορούν :
3. 1 . Επιτόπιους ελέγχους σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων και συγκεκριμένα :
3. 1.1. Ελέγχους αποθηκευτικών χώρων επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων συμπεριλαμβανομένου της αποθήκευσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα οποία είχε χορηγηθεί προσωρινή έγκριση διάρκειας 120 ημερών με βάση το άρθρο 53 του κανονισμού 1107/2009 και παρήλθε το χρονικό διάστημα έγκρισης.
3. 1.2. Ελέγχους αρχείων καταγραφής χρήσης ή/και παραστατικών προμήθειας γεωργικών φαρμάκων . Σε περίπτωση παρουσίας περισσοτέρων τη ς μιας καλλιεργειών θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι καλλιέργειες. Δειγματοληπτικά λαμβάνονται τα αρχεία καταγραφής και ελέγχεται εάν η χρήση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική άδεια διάθεσης στην αγορά
3. 1.3 . Ελέγχους κατοχής πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
3.2. Δειγματοληψίες φύλλων και βλαστών. Τα δείγματα αυτά θα αποστέλλονται στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο. Λαμβάνοντας υπ όψη τα ευρήματα των προηγουμένων χρόνων οι δειγματοληψίες φύλλων και βλαστών αναφέρονται σε:
3.2.1. Δειγματοληψίες σε καλλιέργεια βάμβακος με σκοπό τη διερεύνηση χρήσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων .
3.2.3. Δειγματοληψίες σε καλλιέργεια αμπελιού (σταφίδας) για την ανίχνευση της απαγορευμένης δραστικής φυτορρυθμιστικής ουσίας PCPA. Συχνότητα ελέγχων: Διενεργούνται το πολύ πέντε (5) δειγματοληψίες φύλλων και βλαστών, σε συνεννόηση με το Εργαστήριο Ελέγχου.
3.3.. Δειγματοληψίες καρπών. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν δείγματα που λαμβάνονται για τα προγράμματα ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Συχνότητα ελέγχων: Διενεργούνται δειγματοληψίες σύμφωνα με τα προγράμματα ελέγχου υπολειμμάτων και σε περίπτωση που από τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων προκύπτει μη ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται επιτόπιος έλεγχος του επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3.4 .Δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού των κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής για την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Δ ́ του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8) και τη με αριθ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β ́1883) Κ.Υ.Α. από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων. Οι έλεγχοι αυτοί εντοπίζονται στην τήρηση των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και στην εφαρμογή των οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Ειδικότερα στην περίπτωση αναρτημένων οδηγιών (έγγραφο μας με αρ. πρωτ. 491/5467/15-01-2016),ο έλεγχoς αφορά την εφαρμογή των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην στήλη «ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ» της κάθε οδηγίας.
3.5. Δειγματοληψίες από ψεκαστικό διάλυμα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι δειγματοληψίες από ψεκαστικό διάλυμα εφαρμόζονται μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνεννόηση με το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στο οποίο αποστέλλονται τα σχετικά δείγματα. Συχνότητα ελέγχων στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων: Διενεργούνται έλεγχοι σε αριθμό τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού των κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.
Αναλυτικά το νέο Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας για το 2016

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.