Άδειες κυκλοφορίας όλο το χρόνο για τα κινητά σιλό

28/03/2016 

Μπίκας Αλέξανδρος
Την επιµήκυνση της προθεσµίας των αδειών κυκλοφορίας των ογκοµετρικών οχηµάτων µεταφοράς σιτηρών (σιλό) των θεριζοαλωνιστικών µηχανών φαίνεται να δροµολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.

 Σύµφωνα µε πληροφορίες, το υπουργείο επεξεργάζεται την τροποποίηση του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας έπειτα από σχετικό αίτηµα µεµονωµένων συλλόγων θεριζοαλωνιστών, όπως για παράδειγµα, εκείνου του νοµού ∆ράµας µε την επωνυµία «Η Οµόνοια».
Έτσι, µε το νέο πλαίσιο, έπειτα από το αίτηµα των αλωνιστών, αναµένεται να επιµηκυνθεί η προθεσµία των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης των συγκεκριµένων επαγγελµατιών, η οποία µε το ισχύον καθεστώς, ξεκινά την 1η Ιουνίου και λήγει στις 30 Νοεµβρίου κάθε έτους, δηλαδή την περίοδο κατά την οποία µαζεύονται τα σιτηρά από το χωράφι.
Το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και του ανάλογου αιτήµατος σχετίζεται µε τις νέες συνθήκες που έφερε η απελευθέρωση των µεταφορών και βεβαίως η κρίση, που αναγκάζει τους επαγγελµατίες, που σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι γεωργο-κτηνοτρόφοι, να κάνουν µεταφορές όλο το χρόνο και όχι µόνο στην διάρκεια της συγκοµιδής.
Για να γίνει όµως αυτό δυνατό, πρέπει οι άδειες να ισχύουν για όλο το χρόνο ηµερολογιακά. Με το θέµα έχει επιφορτιστεί ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κα Μάρκος Μπόλαρης, όπως προκύπτει από επίσηµο έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών που παραπέµπει για τη διεκπεραίωση  στο υπουργείο.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.