Πρόσθετα βάρη 940 εκατ. για αγρότες, πάνω και από τις καθαρές εισπράξεις

27/04/2016

Γιουρουκέλη Μαρία
Τιµωρητικό και όχι µεταρρυθµιστικό χαρακτήρα φαίνεται να έχει τόσο το φορολογικό και πολύ περισσότερο το ασφαλιστικό για όσους παράγουν και δηλώνουν στοιχειώδη εισοδήµατα, αφού για έναν µέσο αγρότη µε εισόδηµα 20.000 ευρώ, (βασική ενίσχυση 5.000 ευρώ, ασφαλισµένο στην 3η κατηγορία του ΟΓΑ), η επιβάρυνση είναι στο118%. Και αυτό το λένε οι αριθµοί.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το 2016 θα αποδειχθεί η αρχή του τέλους της αγροτικής οικονοµίας µε απρόβλεπτες συνέπειες για τη χώρα, καθώς µε τις επιβαρύνσεις από τα µέτρα ο λογαριασµός για τους αγρότες ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισ. ευρώ.

πηγη:www.agronews.gr