Δήλωση εφαρμογής από 6 Ιουνίου σε βιολογικά, νιτρικά

04/05/2016

Μπίκας Αλέξανδρος  
Άλλον ένα μήνα πίσω, από τις 6 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, βάσει της νέας (τρίτης κατά σειρά) τροποποιητικής εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, τις δηλώσεις τους από τις 6 Ιουνίου καλούνται να υποβάλλουν οι δικαιούχοι της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και των νιτρικών για την πενταετία, της αμειψισποράς καπνού για την πρώτη και δεύτερη πρόσκληση, της ολοκληρωμένης καπνού για όλες τις προσκλήσεις και της ολοκληρωμένης τεύτλων για την πρώτη και δεύτερη πρόσκληση.
Αντίστοιχα, για τις 16 Αυγούστου μετατίθεται η έναρξη υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για τη διατήρηση των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών και για τις 2 Ιανουαρίου του 2017 στέλνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων για τον αμπελώνα Θήρας.  
Βάσει της εγκυκλίου, οι νέες ημερομηνίες επιβάλλονται «λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και την υστέρηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης της καταχώρησης των τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ, των μεταβιβάσεων και των συμβάσεων κατόπιν έγκρισης αιτημάτων θεραπείας, με γνώμονα πάντα την βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής».
Επίσης για τις περιπτώσεις της υπογραφής σύμβασης λόγω μεταβίβασης σε νέο δικαιούχο (ολική ή μερική) ή αιτήματος θεραπείας τροποποιείται το εδάφιο «3. Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης : υποβολή δήλωσης εφαρμογής» , 7η παράγραφος, σημείο 1 της αρ. 5691/15.1.2015 εγκύκλιου και η δήλωσης εφαρμογής για τα έτη και μέχρι το έτος 2015 πρέπει να υποβληθεί :
- ηλεκτρονικά εντός 30 εργάσιμων ημερών, από την οριστικοποίηση της μεταβίβασης ή της σύμβασης εφόσον αφορά σε δικαιούχο λόγω έγκρισης αιτήματος θεραπείας στο πληροφοριακό σύστημα των μεταβιβάσεων, λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Ειδικότερα, για τη δράση 2.3Β, η δήλωση εφαρμογής πρέπει να υποβληθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση-υπογραφή της νέας σύμβασης.
ή
- σε έντυπη μορφή με τα σχετικά δικαιολογητικά στη ΔΑΟΚ εντός 30 εργάσιμων ημερών, από την οριστικοποίηση της μεταβίβασης ή της σύμβασης εφόσον αφορά σε δικαιούχο λόγω έγκρισης αιτήματος θεραπείας στο πληροφοριακό σύστημα των μεταβιβάσεων, λαμβάνοντας υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο  Τροποποίηση για τις διαδικασίες υποβολής δήλωσης εφαρμογής στα αγροπεριβαλλοντικά του 2015.pdf
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.