Στο μητρώο της ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να συμπληρώνουν ότι ανήκουν οι συνεταιρισμοί στη δήλωσή τους για να έχουν μειωμένο συντελεστή φόρου 13%

 7/6/2016

Στο μητρώο της ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να συμπληρώνουν ότι ανήκουν οι συνεταιρισμοί στη δήλωσή τους για να έχουν μειωμένο συντελεστή φόρου 13% Στο μητρώο της ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να έχουν δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένοι οι συνεταιρισμοί συμπληρώνοντας το κατάλληλο πεδίο του εντύπου Ν που είναι ενιαίο για όλες τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να απολαμβάνουν του μειωμένου συντελεστή φόρου 13% για τα φορολογητέα κέρδη τους
, όπως προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εσόδων για τις φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων έτους 2016.
Η εγκύκλιος δίνει οδηγίες για την συμπλήρωση ανά κωδικό και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Το έντυπο για τις φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων 2016 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Παρόλα αυτά, κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά θα συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με βάση την εξής κατηγοριοποίηση:

α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία

β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία

γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π. ή με βάση τα Ε.Λ.Π.
Αναλυτικότερα, στην ενότητα ΙΙΙ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ) στην σελ. 13 της εγκυκλίου αναφέρεται μεταξύ άλλων:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ
1. Στους κωδικούς 004 και 523 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από τον κωδικό 001. Στον κωδικό 004, υπολογίζεται ο φόρος για το ποσό των κερδών που φορολογείται με συντελεστή 29% (για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα της περ. γ' του άρθρου 45 ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων), με συντελεστή 26% (για κέρδη ^ 50.000 για τους υπόχρεους των περιπτώσεων β', δ', ε' στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία) καθώς επίσης και το ποσό των κερδών που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών το οποίο φορολογείται με συντελεστή 13% (σχετ. ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιος). Επισημαίνεται, ότι για να χρησιμοποιηθεί ο μειωμένος συντελεστής φορολόγησης 13% θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο ότι ο υπόχρεος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΠΑΣΕΓΕΣ.
Στον κωδικό 523 υπολογίζεται το ποσό του φόρου για κέρδη > 50.000 τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 33% (υπόχρεοι των περιπτώσεων β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία).
Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το αναλυτικό περιεχόμενο της εγκυκλίου

πηγη: www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.