Πήραν έγκριση οι πιστώσεις 129 εκατ. για απλήρωτα βιολογικά και νιτρικά

01/07/2016

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2016 ανέρχεται σε 129.350.000 ευρώ και αφορά την κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθησαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.Κοντονής Γιώργος
Εγκρίθηκαν οι πληρωμές ύψους 129.350.000 ευρώ για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων μέσα στο 2016, που αφορούν παλιά προγράμματα βιολογικών, νιτρορύπανσης, σπάνιων φυλών και άλλων γεωργοπεριβαλλοντικών, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ.
Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την πληρωμή των εκκρεμοτήτων σε βιολογικά και νιτρικά από το 2013 και 2014, ενώ θα ακολουθήσουν και τα ποσά που αφορούν το 2015, εφόσον πρώτα βέβαια ολοκληρωθούν οι δηλώσεις εφαρμογής για το 2015, οι οποίες –μετά από τρις παρατάσεις- αναμένεται να ξεκινήσουν στις 15 Ιουλίου.
Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2016 ανέρχεται σε 129.350.000 ευρώ και αφορά την κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθησαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
Σύμφωνα με την απόφαση «η δαπάνη αφορά σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών εφαρμογής και χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2016 ανέρχεται σε 129.350.000 ευρώ και αφορά την κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθησαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους».
Οι πληρωμές δρομολογούνται για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στις εξής δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013:
2.1.4-2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
2.1.4 -3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων
2.1.4-4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας
2.1.4-4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
2.1.4-1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες
2.1.4-2.3.1 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
2.1.4-2.3.2 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
2.1.4-3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
2.1.4 1-1 Βιολογική Γεωργία
2.1.4 1-2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Αναλυτικότερα η ΚΥΑ που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξανδρος Χαρίτσης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Χουλιαράκης αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται η δημόσια δαπάνη για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων για το έτος 2016, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στους δικαιούχους των Δράσεων, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η δαπάνη αφορά σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών εφαρμογής και χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
2. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι βρίσκονται υπό γεωργοπεριβαλλοντική δέσμευση στο πλαίσιο των Κανονισμών Καν. (ΕΟΚ) 2078/92 και (Ε.Κ.) 1698/2005, στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους παραπάνω Κανονισμούς ενισχύσεις, εφόσον τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
3. Η χρηματοδότηση Δράσεων του Μέτρου 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει:
α) την καταβολή ενισχύσεων των Δράσεων των Μέτρων 10 και 11 για προηγούμενα έτη εφαρμογής.
β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των Μέτρων δαπανών.
Οι δαπάνες που αφορούν την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας ανέρχονται στο ποσό των 129.350.000 ευρώ.
Αναλυτικά η ΚΥΑ με θέμα: Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κατά το έτος 2016.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.