«Νομιμοποιούν» τα λάθη του δορυφόρου στα γεωργοπεριβαλλοντικά με ΚΥΑ

23/08/2016 

Tις αστοχίες του χαρτογραφικού συστήµατος που µετακίνησε αυθαίρετα και κατά βούληση τα αγροτεµάχιά τους είχε αναδείξει με επιστολή τους στον πρωθυπουργό, ο Αγροτικός Σύλλογος Ζωικής Παραγωγής ΑλεξανδρούποληςΚοντονής Γιώργος
Στην έξω από κάθε λογική «νομιμοποίηση» των κυρώσεων που υπέστησαν οι δικαιούχοι βιολογικών, νιτρικών και άλλων γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων λόγω της ασυμφωνίας των αγροτεμαχίων που δείχνει ο δορυφόρος σε σχέση με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ
, φαίνεται να προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνέχεια σχετικής τροποποιητικής.
Tις αστοχίες του χαρτογραφικού συστήµατος που µετακίνησε αυθαίρετα και κατά βούληση τα αγροτεµάχιά τους είχε αναδείξει με επιστολή τους στον πρωθυπουργό, ο Αγροτικός Σύλλογος Ζωικής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την τροποποιητική (Αρ. Πρωτ. 1222/86900), πλέον για όλες τις δράσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών ως μη προσδιορισθείσες θα θεωρούνται οι εκτάσεις όπου παρατηρείται ασυμφωνία της γεω-αναφοράς των αγροτεμαχίων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο (άρθρο 7). Ως εκ τούτου για την παραπάνω «ασυμφωνία» νομιμοποιούνται πλήρως οι κυρώσεις λίγες μέρες πριν τις πληρωμές, ενώ ως γνωστόν το χαρτογραφικό σύστημα μετρά ήδη αρκετές αστοχίες που έχουν πετάξει εκτός πληρωμών πλήθος παραγωγών.
Μάλιστα τις αστοχίες του χαρτογραφικού συστήµατος που µετακίνησε αυθαίρετα και κατά βούληση τα αγροτεµάχιά τους είχε αναδείξει με επιστολή τους στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα ο Αγροτικός Σύλλογος Ζωικής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα (Agrenda Φύλλο 557), αλλά και παλιότερα  ο βουλευτής της ΝΔ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, με σχετική του ερώτηση στη βουλή.
Όπως ανέφεραν στον Έβρο και στην Ροδόπη υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που λόγω «µετακίνησης» αγροτεµαχίων (εν αγνοία τους) στον χάρτη - δηλαδή στην ηλεκτρονική βάση - από τον φορέα καταχώρησης των δηλώσεων ΟΣ∆Ε όχι µόνο δεν πληρώνονται την επιδότηση της Βιολογικής Γεωργίας αλλά τους επιβάλλεται και πρόστιµο λόγω «ψευδούς δήλωσης». Τα πρόστιµα φτάνουν από λίγα ευρώ µέχρι και αρκετές χιλιάδες ευρώ µε κυρώσεις που επεκτείνονται και στα µελλοντικά χρόνια.
Επίσης, ως κύρια αιτία των απορρίψεων από τις πληρωμές για τη διατήρηση της καλλιέργειας των αμπελιών ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου η Ένωση, από κοινού με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σαντορίνης και την Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου έδειξαν την μη ταυτοποίηση των τεμαχίων στις δύο βάσεις που σχετίζονται άμεσα με τις ενισχύσεις των δικαιούχων, δηλαδή η μη ταύτιση των τεμαχίων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο της βάσης του συστήματος Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) με αυτά που καταγράφονται στο αμπελουργικό μητρώο των κατά τόπους ΔΑΟΚ.
Επιπλέον την κατάργηση του γεωχωρικού ελέγχου ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος γεωχωρικού δηλαδή, στο υπάρχων σύστημα εάν κάποιος έχει αποκλίσεις οι αποκλίσεις αυτές που δεν είναι υπαιτιότητα των αγροτών να μην πληρώνεται, είχαν ζητήσει αρχές Αυγούστου από την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου, ομάδα Θεσσαλών παραγωγών.
Αναλυτικά το Άρθρο 7
Το σημείο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β ́ 2366)  ΚΥΑ,  όπως  τροποποιήθηκε  από  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  ενδέκατου  της  αριθ. 1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β ́ 2333) ΚΥΑ και στη συνέχεια από την παράγραφο 4 του άρθρου 6 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β ́ 2217) όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:9
«ε. Για όλες τις δράσεις του μέτρου, ως μη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφόσον:
Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των τεμαχίων που καλύπτονται από τη σύμβαση και τηρούνται οι δεσμεύσεις. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και:
·         Η πώληση αγροτεμαχίων
·         Η ασυμφωνία της γεω-αναφοράς των αγροτεμαχίων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο
·         Η μη ύπαρξη παραστατικών κατοχής των εκτάσεων για τις δράσεις που απ
Ειδικά για τις δράσεις στις οποίες εντάσσονται βοσκότοποι, ως μη προσδιορισθείσα θεωρείται η έκταση κατά την οποία οι βοσκότοποι της αίτησης πληρωμής υπολείπονται των ενταγμένων. Σε αυτή  την  περίπτωση  διευκρινίζεται  ότι  η  επιβολή  κυρώσεων  εφαρμόζεται  εφόσον  υπάρχει εναπομείνας  βοσκότοπος  για  τη  λειτουργία  της  εκμετάλλευσης  για  τον  οποίο  τηρείται  η πυκνότητα βόσκησης σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως κάθε φορά ισχύει και όπως γίνεται αναλυτική αναφορά στα άρθρα 25, 26, 29 και 31, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα  δέκατο  πέμπτο,  δέκατο  έκτο,  δέκατο  ένατο  και  εικοστό  πρώτο  της  αριθ. 1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β ́ 2333) ΚΥΑ με τις ειδικές δεσμεύσεις και ειδικές κυρώσεις ανά δράση. Σε περίπτωση μη τήρησης της πυκνότητας βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζεται η κύρωση της παραγράφου 8 του άρθρου 19 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β ́ 2366) ΚΥΑ.
Εξαίρεση  αποτελούν  οι  περιπτώσεις  μειώσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  στστ  της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 14 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β ́ 2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1του άρθρου 5 της παρούσας όπου δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους των δράσεων 1.2, 1.3, 3.1 και 3.5 μείωσης τόσο της έκτασης του βοσκοτόπου όσο και του ζωικού τους κεφαλαίου χωρίς την επιβολή κυρώσεων, έτσι ώστε να τηρείται η πυκνότητα βόσκησης σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως κάθε φορά ισχύει.
Όταν η μείωση της προσδιορισθείσας έκτασης για κάθε δράση είναι μόνιμη, μετά την επιβολή των  παραπάνω  κυρώσεων  για  το συγκεκριμένο  έτος  εφαρμογής,  οι  φορείς  υλοποίησης προβαίνουν σε μείωση της έκτασης της σύμβασης και του ΣΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 14 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β ́ 2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β’ 2217) ΚΥΑ».

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.