Ο «ενεργός γεωργός» καταργείται το 2018

 17/10/2016 

Κοντονής Γιώργος
Την κατάργηση του ορισµού του «ενεργού γεωργού» που αφορά την καταβολή των άµεσων ενισχύσεων, επιτρέπει από το 2018 στα κράτη-µέλη η Κοµισιόν, καθώς όπως αναφέρει η γραφειοκρατία γύρω από το συγκεκριµένο ορισµό ήταν µεγάλο βάρος για ορισµένες χώρες.


Το συγκεκριµένο µέτρο θα συµπεριληφθεί σε σχετικό Γενικό Κανονισµό µαζί µε περισσότερες δράσεις, στα πλαίσια της αναθεώρησης για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π).

Ειδικότερα, η Κοµισιόν αναφέρει ότι θα προσπαθήσει να διευκολύνει τη ζωή αγροτών και πολιτείας, επιτρέποντας στα κράτη-µέλη να καταργήσουν αν θέλουν την εφαρµογή του ορισµού στα πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων.

Στη δέσµη των µέτρων «απλοποίησης» των κανονισµών, µια ακόµα σηµαντική αλλαγή που έχει προταθεί στα πλαίσια των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η καθιέρωση απλών κανόνων για την πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα.

Συγκεκριµένα στο Άρθρο 242 του Γενικού Κανονισµού του 2016, αναφέρονται τα εξής:


Στο Άρθρο 9, προστίθενται οι παράγραφοι 7 και 8:

7: Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι από τα 2018 µόνο ένα ή δύο από τα τρία κριτήρια που βρίσκονται στην υποπαράγραφο της παραγράφου 2 µπορούν να ορίσουν τον «ενεργό αγρότη». Τα κράτη-µέλη πρέπει να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους στην Κοµισιόν µέχρι την 1η Αυγούστου.

Τα τρία κριτήρια στα οποία αναφέρεται το άρθρο είναι τα εξής:

α) ότι το ετήσιο ποσό των αµέσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5 % των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν από µη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονοµικό έτος για το οποίο υπάρχουν τέτοια στοιχεία

β) ότι οι γεωργικές του/της δραστηριότητες δεν είναι ασήµαντες·

γ) ότι ο κύριος επιχειρηµατικός ή εταιρικός του/της σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας

8: Τα κράτη-µέλη µπορούν να αποφασίσουν να καταργήσουν τον ορισµό του «ενεργού αγρότη» από το 2018. Τα κράτη-µέλη πρέπει να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους στην Κοµισιόν µέχρι την 1η Αυγούστου.

πηγη: www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.