Ακόμη πιο πλούσια σε χλωρομάζα τα μείγματα ψυχανθών με αγρωστώδη

02/01/2017

Λιάμης Λεωνίδας 
Πολύσπορο µείγµα αγρωστωδών και ψυχανθών σε διαφορετικές συνθέσεις, ώστε να αξιολογηθούν, σε σύγκριση, τα ποσοτικά και ποιοτικά τους αποτελέσµατα και αναλόγως να αξιοποιηθούν σε µερική ή ολική αντικατάσταση άλλων πιο ακριβών ζωοτροφών στο σιτηρέσιο παραγωγικών ζώων, προκειµένου να περιοριστεί το κόστος παραγωγής,
δοκιµάζει για µια ακόµη χρονιά η ∆έλτα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.
Σπορές σε δύο πειραματικούς αγρούς που θα συγκομιστούν τον Μάιο θα δοκιμαστούν στο σιτηρέσιο προβάτων και αγελάδων.
Το εγχείρηµα υλοποιείται στο πλαίσιο πιλοτικής µελέτης αξιολόγησης µειγµάτων χορτοδοτικών φυτών, σε δύο περιοχές της χώρας, µέσω του «Σχεδίου ∆ράσης Γαία» που εφαρµόζει η γαλακτοβιοµηχανία σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, αποσκοπώντας στη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, µέσα από δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.

Στις 15 Νοεµβρίου η πρώτη σπορά
Η πρώτη σπορά του πειραµατικού πολύσπορου µείγµατος, για την καλλιεργητική περίοδο 2016-17, έγινε στις 15 Νοεµβρίου σε αγρό του Ινστιτούτου Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών (ΙΕΖΠ), ενώ περίπου ένα µήνα αργότερα, στις 19 ∆εκεµβρίου, ολοκληρώθηκε αντίστοιχη εργασία στην Αλίαρτο Βοιωτίας σε αγρόκτηµα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
«Τα πολύσπορα µείγµατα συντίθενται από σπόρους βρώµης, σταριού, µπιζελιού, τριφυλλιών και άλλων σε διάφορες αναλογίες και παράγουν χλωροµάζα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί  είτε ως σανός, είτε ως ενσίρωµα στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών µηρυκαστικών, παρουσιάζοντας σταθερά υψηλές αποδόσεις, σε ό,τι αφορά στη χλωροµάζα, η οποία αποτελεί για τα ζώα άριστη ποιοτικά τροφή, δεδοµένου ότι είναι εύληπτη, πλούσια πρωτεϊνικά και ισόρροπη διατροφικά, ενώ ευδοκιµεί αποδοτικά σε διαφορετικές κατά περίπτωση εδαφοκλιµατικές συνθήκες», επισηµαίνει ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Θρέψης και ∆ιατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκαν για το πειραµατικό.
Ένας ακόµη λόγος, τονίζει ο ίδιος, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι χειµερινές καλλιέργειες, όπως αυτή των πολύσπορων µειγµάτων, αξιοποιούν και στη διάρκεια του χειµώνα αγρούς, που συχνά µένουν ακαλλιέργητοι, είναι πολύ φιλικές περιβαλλοντικά, αφού έχουν ελάχιστες ανάγκες σε λίπανση, άρδευση και άλλα, και, ταυτόχρονα, βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά του αγρού, ώστε να αποδώσει και στην επόµενη καλλιέργεια.

Μελέτη διατροφικής αξίας
«Πρόκειται για ερευνητικό έργο µε στόχο τη µελέτη της διατροφικής αξίας του σανού διαφόρων µειγµάτων αγρωστωδών και ψυχανθών (σ. σ. συγκαλλιέργεια), ως χονδροειδής ζωοτροφή, στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών και των αιγοπροβάτων», διευκρινίζει από την πλευρά του, ο διευθυντής του ΙΕΖΠ, ∆ρ. Βλαδίµηρος Χριστοδούλου, ο οποίος έχει αναλάβει επικεφαλής στην εποπτεία του πειράµατος στα Γιαννιτσά.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, η οποία προσδιορίζεται να επισυµβεί στο πρώτο δεκαπενθήµερο µηνός Μαΐου και αφού πρώτα ολοκληρωθεί η συγκοµιδή του σανού των µειγµάτων και εκτιµηθεί η παραγωγικότητά τους, θα προσδιοριστεί η χηµική τους σύσταση και θα ακολουθήσουν πειραµατισµοί σε αγελάδες και πρόβατα γαλακτοπαραγωγής, µε ενσωµάτωση της παραγωγής στο σιτηρέσιό τους, για να µελετηθεί η διατροφική τους αξία, σε σύγκριση µε άλλες ζωοτροφές όπως είναι το ενσίρωµα αραβοσίτου, σανός µηδικής, σογιάλευρο κ.λπ.».

Μείωση κόστους λόγω λιγότερων χηµικών εισροών
Πέραν του οικονοµικού οφέλους που µπορεί να προκύψει για τον ιδιοκτήτη της εκµετάλλευσης, από τη συγκαλλιέργεια αγρωστωδών και ψυχανθών, σύµφωνα µε τον επίκουρο καθηγητή του Γεωπονικού Αθηνών, Ιωάννη Χατζηγεωργίου και το περιβαλλοντικό όφελος, σε σχέση µε τις µονοκαλλιέργειες, είναι επίσης σηµαντικό. Κι αυτό γιατί µειώνουν την διάβρωση του εδάφους, αυξάνουν την οργανική ουσία του, συµβάλλουν στις ανάγκες των φυτών για άζωτο, µειώνουν τους πληθυσµούς των ζιζανίων, των παθογόνων των φυτών, τους βλαβερούς πληθυσµούς εντόµων κ.α. οπότε µειώνονται οι ανάγκες για ζιζανιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα καθώς και για ανόργανη λίπανση.

Πρόγραµµα Συµβουλευτικής για τη φάρµα

Στο πλαίσιο του Γαία από το 2016 εφαρµόζεται Πρόγραµµα Συµβουλευτικής Φάρµας σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Αθηνών. Το επιστηµονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως µε τη συνδροµή και στελεχών της ζώνης γάλακτος της ∆ΕΛΤΑ, οργανώνουν επισκέψεις σε φάρµες για την αναλυτική αποτύπωση των στοιχείων, που καταλήγουν σε κατευθυντήρια έκθεση του Πανεπιστηµίου προς τον παραγωγό σε θέµατα βελτίωσης της διαχείρισης και της διατροφής. Έτσι, επιτυγχάνεται άµεσο και πρακτικό όφελος για τον παραγωγό ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ευαισθητοποίησή του στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του γάλακτος.

Εφτά διαφορετικά μείγματα
προς αξιολόγησηΚαι στους δύο πειραµατικούς αγρούς, σπάρθηκαν, προς αξιολόγηση, µια σειρά από µείγµατα τα οποία είναι τα εξής:
α) Μείγµα 1 (ετήσιο): Με µπιζέλι, βίκο, δίκκοκο σιτάρι, κριθάρι, βρώµη, τριφύλλι αλεξανδρινό και λόλιο, σε ποσότητα 12 κιλά το στρέµµα και σε συνολική έκταση 6,7 στρεµµάτων,
β) Μείγµα 2 (ετήσιο): Με 6 κιλά σιτάρι και 9 κιλά βίκος στο στρέµµα σε έκταση 5 στρ.,
γ) Μείγµα 3: Με 3,6 κιλά βρώµη και 3,6 κιλά τριτικάλε και 4,8 κιλά τριφύλλι, ανά στρέµµα και σπάρθηκε σε έκταση 5 στρ.,
δ) Μείγµα 4: Αποτελούµενο από 3 κιλά σίκαλη, 3 κιλά τριτικάλε και 9 κιλά µπιζέλι ανά στρέµµα και σπάρθηκε σε έκταση επίσης 5 στρ.,
ε) Μείγµα 5: Από 3 κιλά σίκαλη, 3 κιλά τριτικάλε και 9 κιλά βίκος το στρέµµα, σε µια έκταση 4 στρ.,
στ) Μείγµα 6: Από Ζbio2 (µείγµα βρώµης, τριτικάλε & λόλιο) συνολικά 25 κιλά το στρέµµα και σπάρθηκε σε 1 στρέµµα και
ζ) Μείγµα 7: Ζbio1 (µείγµα βρίζας & λόλιο), σε ποσότητα 10 κιλών το στρέµµα σε χωράφι ενός 1 στρέµµατος.
Επίσης, στις 19 ∆εκεµβρίου σπάρθηκε και ψιλή βρώµη, ως µονοκαλλιέργεια, σε ποσότητα 7 κιλά το στρέµµα, καθώς και σίκαλη ως µονοκαλλιέργεια, σε ποσότητα 7 κιλά το στρέµµα.
Όπως προαναφέρθηκε στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, στο πρώτο δεκαπενθήµερο µηνός Μαΐου και αφού πρώτα ολοκληρωθεί η συγκοµιδή του σανού των µειγµάτων και εκτιµηθεί η παραγωγικότητα τους, θα προσδιοριστεί η χηµική τους σύσταση και θα ακολουθήσουν πειραµατισµοί σε αγελάδες και πρόβατα γαλακτοπαραγωγής, µε ενσωµάτωση της παραγωγής στο σιτηρέσιο των ζώων, για να µελετηθεί η διατροφική τους αξία, σε σύγκριση µε άλλες ζωοτροφές όπως είναι το ενσίρωµα αραβοσίτου, σανός µηδικής, σογιάλευρο κ.λπ.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.