Πληρωμή Σχεδίων Βελτίωσης χωρίς άδεια στάβλου

07/02/2017 


Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άδεια σταβλισμού, οι κτηνοτρόφοι που διαθέτουν πρόχειρα καταλύματα και ταυτόχρονα οι σταβλικές τους εγκαταστάσεις δεν αποτελούν εγκεκριμένη επένδυση του σχεδίου, προκειμένου να πληρωθούν τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με σχετική τροποποιητική απόφαση.


Από τη συγκεκριμένη τροποποίηση, εξαιρούνται όσοι διαθέτουν γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, σύμφωνα με την απόφαση των διαχειριστικών αρχών.
Αναλυτικά στη 2η τροποποίηση της Εγκυκλίου 1 «Καθορισμός λεπτομερειών δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής για την παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 121 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», αναφέρεται ότι:
Σε εφαρμογή της ΥΑ 16270/23.11.2012 (ΦΕΚ 3246/Β/2012), άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 23105/11-11-2013 Εγκύκλιο, η οποία τροποποιεί την με αρ. πρωτ. 1616/23-01-2013 Εγκύκλιο 1 «Καθορισμός λεπτομερειών δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής για την παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του Μέτρου 121 “Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων”» του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, όπως επίσης τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
Συμπληρώνουμε το σημείο Ι iii) ως εξής:
Από την υποχρέωση τήρησης των Εθνικών προδιαγραφών εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας και της κρεοπαραγωγικής βοοτροφίας που αδειοδοτούνται με άδεια πρόχειρου καταλύματος και ταυτόχρονα οι σταβλικές εγκαταστάσεις δεν αποτελούν εγκεκριμένη επένδυση του σχεδίου.
Βρείτε εδώ ολόκληρη την τροποποιητική εγκύκλιο Καθορισμός δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής για τα Σχέδια Βελτίωσης.pdf

πηγη: www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.